Vereniging OudBroek - Verzameling afbeeldingen Afbeeldingen uit Collectie van OudBroek
Wat wil je zien? : Selecteer hiernaast een van de bezienswaardigheden van OudBroek ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord in. Daarna Click na keuze!. ***** Alleen gebruiken  als je in één bepaalde rubriek wilt selecteren! Bijvoorbeeld aardewerk in de rubriek Materiaal.
Plaats van de tekst? Rechts van afbeelding Onder de afbeelding Slideshow beeldwissel per 10 sec beeldwissel per 5 sec

Vervolg : Je koos voor De++1785 in de rubriek(en) Alle-rubrieken.

2:Object       5:Titel

Beschrijving : 6:Beschrijving
Datering : 8:Datering
Vervaardiger : 7:Vervaardiger
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00001       WeiDemolen aan van Disweg, Broek in Waterland

Beschrijving : Afkomstig van het land van Siem Pronk, Dorpsstraat, verplaatst naar weiland waar nu tennisbaan is, verplaatst naar weiland t.o de tennisbaan aan de van Disweg.
Zie ook 01242 en 01243.
Datering :
Vervaardiger : Rem
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00002       Een natte broek in waterland

Beschrijving : Broeker kinderen komen uit school, gaan naar huis en trekken de weilanden in met een vlet.
Hier het "stomme" filmpje "Een natte broek in Waterland" - periode: circa 1955. Het blonde jongetje in de boot Jan Krook en een van de andere is Arian Kouwenoord.


Datering : 1955
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00003       Watersnood van 1916, Kerkebrug, Broek in Waterland

Beschrijving : Leeteinde -De Erven - Kerkplein. Militairen bij de Kerkebrug, zij verzorgen de drinkwatervoorziening tijdens de Watersnood van 1916. Op achtergrond Kerk, boten.
Datering : 1916
Vervaardiger : P. BeunDer?
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00004       Programma feeestuitvoering 1901, Broek in Waterland

Beschrijving : Programma feestuitvoering in Broekerhuis (Kerkplein) en Concordia (Dorpsstraat) door het fanfarekorps, de Rederijkerskamer Tracht en Gemengde Zangvereniging. Bij Tracht spelen mee Th. Bijl, A. Tolk Cz., H. Bosschieter, Chr. Bakker, mej. E. Ubbels, mej. A. Tinkelenberg, G. Mulder, J. Van Dieren, A. Tolk Jbz., P. Groot, S. Ruijterman. Blijspel in Operettevorm door L. Bleeksma, C. Bakker en C. Tolk Jsz. Optie voeren door Gemengde Zangvereniging door personen L. Bleeksma, mej. E. Hofman, A. Tolk Jbz., mej. E. Schuurman, A. Schoemaker.

Click hier voor de tekst der liederen Van Thans en Vroeger
Datering : 4-2-1901
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00005       Prentbriefkaart met 5 gezichten in en op het dorp. Broek in Waterland

Beschrijving : Groeten uit Broek in Waterland: Havenrak gezicht op de kerk; Jaagweg (afgebroken huizen); Havenrak no. 33 en 31; Kerkplein 12, treurwilg bij de pastorie; De kerk met gezicht op De Erven 2 en de muziektempel(339) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : Ca 1939
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00006       Dorpsstraat, Broek in Waterland

Beschrijving : Dorpsstraat 7, "De Witte Valk",
Datering : na 1918
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00006 !     00006_a       Luchtfoto van broek 1
Dorpsstraat 7, "De Witte Valk", Datering : na 1918 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00006 !     00006_b       Luchtfoto van broek 2
Dorpsstraat 7, "De Witte Valk", Datering : na 1918 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00006 !     00006_c       Mechanisatiedag in Schouw
Dorpsstraat 7, "De Witte Valk", Datering : na 1918 Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00007       Lijst Predikanten Broek in Waterland

Beschrijving : Galerij der Predikanten met beschrijving begint 1585 met Hendrik Jansz., 1595 Arent Arentsen, 1597 Johan Lemchovius, 1601 Petrus Aemilius, 1609 Samuel Hendriksz. Vossel, 1620 Rudolf Jansz. van Dorgeloo, 1626 Cornelis Leeman, 1632 Maurits Jacobsz. Stansius, 1637 Herman Antonisz. van der Linden, 1645 Samuel van Doreslaer, 1648 Adriaan Bouman, 1692 Cornelis Heycop, 1734 Bernardus de Moor, 1739 Koenraad Blom, 1747 Hendricus Hondius, 1789 Benjamin Gerard Haverkamp, 1822 Thomas Klippink, 1827 Hendrik Reinard de Holl, 1828 Hendrik Bitter, 1843 Dionysius Hupkens, 1848 Arend Johan Pieter Oort, 1851 Gerbert Henry Fabius, 1858 Eduard Johan Pieter Jorissen, 1861 Gerrit van Duyl, 1886 Lambert Christiaan ten Bruggenkate, 1896 A.A. Cremer
Datering : Ca. 1920
Vervaardiger : J.H. Hofman
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00008       Jaagweg Markerboot, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg en Broekervaart, afgebroken huizen t.b.v. Provinciale weg.
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
59. Aankomst van de "vreemdelingenboot"uit de richting Amsterdam. Na een wandeling door het dorp en een bezoek aan de kerk en de modelboerderij van Van Wiltenburg of Bruijn zullen de dames en heren zich weer inschepen voor het eiland Marken. Omstr. 1905.
Datering : v r 1903
Vervaardiger : Lichtdruk Schalekamp, Buiksloot
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00009       Kerkplein, Broek in Waterland

Beschrijving : De NH kerk van Broek in Waterland bij winter of vroeg voorjaar.
Datering :
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00010       De watersnood van 1916, ZuiDeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto in lijst met groep personen v r Zuideinde 22, tijdens watersnood 1916 (Dugardijn, Haringhuizen, Mulder en Knip)
Datering : 1916
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00011       Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Uit: Album met ansichtkaarten van mevr. C. Sta van Utrecht
Havenrak met De Erven 5, theekoepel, De Erven 1, muziektempel, Pastorie en kerk + toren
Datering : 1924
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00013       Krantenartikel Kleindierverening, Broek in Waterland

Beschrijving : Krantenartikel over geschiedenis Kleindiervereniging 75 jarig bestaan. Opgericht in 1926 op de foto staat bestuur van rond 1935 van links naar rechts D. de Graaf, J.F. de Gier (veearts), P.J. Peereboom (burgemeester en oprichter), L.P. Heijblom en J. Bont.
Het eerste bestuur is P. J. Peereboom (burgemeester), G. Geitenbeek directeur land- en tuinbouwschool Purmerend, voor die tijd onderwijzer lagere school in ons dorp, J.F. de Gier veearts, J. Swart, C. Pels, L.P. Heijblom en G. Hoetmer (secretaris vanaf 1927 tot 1974). De huidige secretaris Maja Schoon is vanaf 1976 in functie.
Datering : 2001
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00015       Onafhankelijkheidsfeesten,1913, RoomeinDe Broek in Waterland

Beschrijving : Foto onafhankelijkheidsfeesten 1913, rechts Roomeinde 12, versierde poort ,zijltje (bruggetje)
Datering : 1913
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00016       De watersnood van 1916, Broek in Waterland

Beschrijving : Album De watersnood van 1916 . De watersnood in Waterland en andere gebieden. Terwee's theehandel bracht dit boekje uit. Bij de thee zaten strookjes, 100 strookjes gaven recht op het watersnood album met 72 kleurendrukplaatjes.
Datering : 1917
Vervaardiger : Uitg. Terwee s theehanDel, Zaandam
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00017       OnDerwijzers en bewoners, Broek in Waterland

Beschrijving : Groepsfoto met dames linksGeertje Tolk (handwerklerares) en rechts A.Donker (onderwijzeres).
Links A.St ve, L.Bleeksma (onderwijzer), dokter Bakker, A.Schoemaker( hoofd lagere school), L de Oude en Brouwer (onderwijzer). Broek in Waterland
Datering : Ca. 1905
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00019       Kerkplein, Broek in Waterland

Beschrijving : De Leerkamer, Kerkplein 12 met schouwtje aan de wal. Zie een foto van de Leerkamer in 1986 nr. 5658
Datering : voor 1916
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00020       Historische optocht in 1913, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van de deelnemers aan de historische optocht A -1913 onafhankelijkheid werd gevierd.
Datering : 1913
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00021       Foto optocht onafhankelijkheid, Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolkinderen.
Rechts meester E. Visser.
In willekeurige volgorde:
Meisjes: D. Bierdrager - M. Groot - E. Haringhuizen - D. Honingh - M. Mulder - T. Oderkerk - J. Tinkelenberg - A. Visser - N. Visser - M. Wit.
Jongens: C. Bakker - D. Bakker - C. Honingh - Jb. Tolk - Nic. Swierstra.
Datering : 1913
Vervaardiger : J. Groen, Edam
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00022       Het Havenrak, De Erven, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Havenrak, met het huis van Dr.Bakker in Broek in Waterland
Datering : voor 1906
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00023       De NH kerk van Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van preekstoel en orgel van de NH kerk te Broek in Waterland
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00024       De NH kerk van Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van de kerktoren en Kerkebrug, op de voorgrond de zgn. Wittekruispomp, links Leeteinde
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00025       Het Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Havenrak, met kerk, huizen aan de Erven en de Pastorie te Broek in Waterland en de theekoepel.
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00026       Havenrak met zicht De Erven, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Havenrak, met kerk, huizen aan de Erven, de Pastorie en de theekoepel (Broeker Bijdrage deel 1, 13)
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00027       ZuiDeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van de huizen aan de Zuideinde (achterkant)
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00028       Het Dee, RoomeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Dee, richting Het Noordsche Bos, tussen Roomeinde en Leeteinde met ijshuisje en Kerkhofbrug.
Datering : 1900
Vervaardiger : Dokter Bakker?
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00029       Jaagweg, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van de voormalige Jaagweg richting Monnickendam ( de zgn. laatste huisjes ) Deze huizen zijn afgebroken t.b.v. de Provinciale weg.
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00030       Het Dee, RoomeinDe Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Dee; rechts het huisje van Visser (Leeteinde 1) en links Roomeinde 2.
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00031       Foto Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van het Havenrak, met Dorpsstraat nr. 4 ( later restaurant Neeltje Pater)
Zie ook inv. nr. 02378
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00032       Foto Rems, Heijloo, Musch, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van drie figuren uit de Broeker Bruiloft , t.w..Grietje Heyloo (18-6-1882), Riek(Hendrika Antonia) Rems 12-2-1873 en Stien (Christina Bastiana) Musch 23-8-1884 als man verkleed
Datering : Ca 1905
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00033       Kralen

Beschrijving : 6 kettingen van 50 ovale zwarte kralen. 4 kettingen met 50 en een ketting van 9 wit/grijze glazen kralen. De kralen werden eertijds in kralentuintjes toegepast.
Datering : 17e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00034       Foto gymnastiekvereniging "Sparta", Broek in Waterland

Beschrijving : Groepsfoto Sparta; bestuur :17 P v. Wiltenburg 18 Jan Prijs 19 Siem Bakker
20 Tinkelenberg.

Leden:
1 Visser (gymleraar)
2
6 Katrien Bakker
7 Siem Honingh
9 Neel Oostendorp
11 Trien van Zaanen
12 Thomas Bijl
13 Adriaan Bierdrager ("de Q")
16 Teun Honingh
23 Jan Leeuwerik
26 Jan Prijs
27 Aaf Bijl
29 Griet Oostendorp
32 Guurtje Bakker
33 Dirk Schuurman
34 Cor Kwik ("de bulloper")
Datering : Ca. 1920
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00037       Afbeelding 1730,met vier regelig versje,naar het prentje van Zeeman in N H Arcadia, Broek in Waterland.

Beschrijving : Afbeelding uit 1730 met vierregelig versje naar Zeeman s Arcadia prentje op roze papier uitgegeven door antiekzaak A. Fregeres ca. 1890.
Datering : 1730
Vervaardiger : Zeeman
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00038       Het Beeld Des Onschulds

Beschrijving : In drie zangen, met eene Aantekening en Besluit.Monnickendam,1843'
Datering : 1843
Vervaardiger : Simon Kok
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00039       Opening Nieuwen Rijweg

Beschrijving : Ter gelegenheid der feestelijke opening van den nieuwen rijweg te Broek in Waterland, den 27sten April, 1858. (tekst zie bijlages)
Datering : 1858
Vervaardiger : Waarschijnlijk S. Kok
Grote foto? ********** Bijlage - 00039_a ---- Tekst opening Nieuwen Rijweg **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00040       Kaas- en Botermarkt te Broek in Waterland

Beschrijving : Op de vestiging der nieuwe Kaas-en Botermarkt, Broek in Waterland, den 4den February 1858. Een handgeschreven gedicht op de opening van de markt.
Datering : 1858
Vervaardiger : S. Kok
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00041       Broek in Waterland

Beschrijving : In een dichtstukje, dat in 1838 bij W. Brave Jr. te Amsterdam werd uitgegeven, heeft een onbekend Broeker, die van zich zelven geen nadere aanduiding geeft, dan dat hij in een huis op het Kerkplein is geboren, een aardige beschrijving gegeven van het toenmalige Broek in Waterland. Hij trekt daarin te velde tegen de onmogelijke verhalen en geruchten, die ook destijds van zijn geboorteplaats de ronde deden en beschrijft bezienswaardigheden, die het toen aanbood. Aardig is de beschrijving van 'Het Bosch', thans helaas verdwenen, waarin men vrijelijk mocht wandelen (naar een krantenartikeltje van onbekende datum)( S.Kok)naar waarheid geschetst in een Dichtstukje.
Bijgevoegd: Niesje Tolk heeft het gedicht overgeschreven in een schoolschrift.
Datering : 1838
Vervaardiger : Anoniem
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00042       Kerkhof Broek in Waterland

Beschrijving : De Rustplaats der Dooden, op het kerkhof te Broek in Waterland, in vier zangen. Monnickendam,1851'
Datering : 1851
Vervaardiger : S.Kok
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00043       Ds. A.A. Cremer

Beschrijving : Laatste prediking van Ds. A.A.Cremer, op den dag voor zijn plotseling overlijden, gehouden te Broek in Waterland, op zondag 18 April 1920. Tekst: Luas 24 : 29m. 'Blijf bij ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald.
Datering : 1920
Vervaardiger : Ds. A.A. Cremer
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00045       ZuiDerwouDe

Beschrijving : Foto van een boerderijtje uit Zuiderwoude in 1969 herbouw op het terrein van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
Datering : 1969
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00046       Uit het Peperhuis

Beschrijving : Uitgave 'Uit het Peperhuis', October 1969, met artikel door U.E.E.Vroom over 'Het boerderijtje uit Zuiderwoude'. Het boerderijtje uit Zuiderwoude werd in 1969 herbouwd op het terrein van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Blz. 110 t/m 122.
Datering : 1969
Vervaardiger : U.E.E. Vroom
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00047       Draaibrug aan De Jaagweg, Broek in Waterland

Beschrijving : Bruggenwachter Buys bij de draaibrug( Zuiderbrug) tussen Eilandweg en Jaagweg.
Datering : 1932
Vervaardiger : P. BeunDer
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00049       KerstkinDeren van r +d.

Beschrijving : Artikeltje over Broek in Waterland in de 'Variator', personeelsblad van Rath en Doodeheefver, nummer 8. Harm Mulder is n van de kerstkinderen met 2 orgelspelende zusters, Coby en Martha.
Een oud collega schreef het volgende over Harm Mulder: Harm werkte op de Prinsengracht in een oud pakhuis ,, De vergulden Arend''. Hij had daar zijn eigen afd. waar hij heer en meester was.Vaak kwam de boerderij van zijn ouders, in het verhaal voor. Was een verwoed radio en TV amateur bouwer. Zijn collega Noel Merison, was ook vaak op zijn afd. als hulp. Deze maat had de zelfde verjaardagsdatum, was wel iets jonger.
De Mulders waren een hartelijke en gezellige familie.
Hij heeft meerdere malen in de Variator gestaan. Hij had een zwerfkat onder zijn hoede genomen. Tijdens de verbouwing van een pakzolder stond een luik open, en Poekie stapte binnen. En het oude pakhuis had een wandelende muizenval, Poekie is later mee verhuisd naar een ander gebouw.
Datering : 1969
Vervaardiger : Redactie Variator
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00050       Artikel personeelsorgaan Ons Bedrijf, Amsterd.Droogdok Mij. N.V, Broek in Waterland

Beschrijving : Artikel uit personeelsorgaan Ons Bedrijf, ADM. Over het dorp met diverse foto s.
Datering : 16-2-1970
Vervaardiger : G.J. Senff
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00051       Foto:Jannetje Wagemaker , Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van oude vrouw in rieten stoel is Jannetje Wagemaker weduwe De Boer (geb. 24-5-1833?)
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00052       LeeteinDe, gezicht op De kerk

Beschrijving : Gezicht op de kerk met op de voorgrond het bierstekershuisje, een boot en botenafdak. Aan Christiaan R mke gezonden door Christiaan en David Tinkelenberg. Uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : 1923
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00053       Foto Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto / ansichtkaart Aan de riemen N.C.Bakker, verder Jacoba, Grarda en Johanna Schoemaker op de achtergrond huis dokter Bakker aan de Erven 1.
Datering : 1904
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00054       Groepsfoto van een aantal Broekers, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto bezoek aan The Ramblers vanaf links boven echtpaar Kuilenburg (Amsterdammers), 3mw. Honingh, 4 Vriesman, 5. weduwe De Ruig, 6 Koeman, 7. De Graaf, 8. Westerneng, 9 klok,
Middelste rij vanaf links 10 Geertje Marees, 11 Gerrit Jonker, 12 Mw. De Ruiter, 13 Dirkje v. Meppen?, 14 G. Rems, 15,mw. van Zanen, 16 mw. Van. Keulen, 17 van Zanen, 18 mw. Koeman-Prijs, 19 Kool, 20 Oud ( Marijs man), van Keulen,
Voorste rij 22 Guus Weeshuis, 23 Jan Vet, 24 Klaas Buis, 25 Jan Parel, 26 commensaal van Kuilenburg, 27 Sijmen Ordeman.
Datering : Ca.1925
Vervaardiger : P. BeunDer
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00055       Havenrak (Nieuwland Parkeerterrein), Broek in Waterland

Beschrijving : Boerderij van Dirk Ubbels, later van Harmen Mulder uit de Noordmeer, familie van de andere Mulder uit de Noordmeer.
Havenrak 21 voor de verbouw tot klompenmakerij van El en Lunsche.

Zie ook rechts de overige afbeeldingen van voor de restauratie en de afbeelding (nr. 9) na de restauratie.
Datering : 1968
Vervaardiger : A.P. Bruigom
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00056       Broeker Kerk, Kerkplein

Beschrijving : Ansicht van de kerk vanaf De Erven met gevangenis aan de toren uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : v r 1910
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00057       Kerkplein, Broek in Waterland,

Beschrijving : Ansicht van het Kerkplein, met een groepje kinderen bij het Zuiderportaal, Kerkplein 9 en Keerngouw 2,
De man met de mand links is Maarten Sluis.
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
23. Zuiderkerkportaal (A 1727) met op de achtergrond caf Broekerhuis (nr.9) en de schilderwerkplaats (Keerngouw 2) van Cornelis Tolk Jbzn; rechts de pastorietuin. Hier, bij de kerk, is het voor de jeugd fijn spelen: de meisje bikkelen op de kerkstoepen, de jongens knikkeren of tollen (of gooien de glas-in-lood ruitjes van de kerkramen in!)
Datering : 1903
Vervaardiger : C. MulDer (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00058       Dorpsstraat; Broek in Waterland

Beschrijving : Ansichtkaart De beelden- en kralentuin van Aaltje Fregeres op de plaats waar nu Dorpsstraat 15 is, met pagode en beeldjes op sokkels, links Dorpsstraat 11/13.
Zie ook:
Geschichte der Gartenkunst : 2 Von der Renaissance in Frankreich bis zur Gegenwart / Marie Luise Gothein : Jena : Diederichs, 1914. Het boek is gedigitaliseerd. Zoek in Google op haar naam en kies de Duitse Wikipedia. Op bladzijde (316)306 beschrijft Johanna Schopenhauer rond 1812 de tuin van Aaltje Fregeres.
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00060       Foto van De heer en mevr. van Engelenburg, Broek in Waterland

Beschrijving : Links Sijtje van Engelenburg-Swart geboren 18-10-1873 overleden 21-2-1914 met dochtertje Aleida Catharina van Engelenburg geboren 13-5-1911 in de schaduw ernaast Nelly Catharina Bakker, in het rechter raam Willem van Engelenburg geboren 16-7-1860 en overleden 19-101934, gemeentesecretaris naast hem zijn hond Nero.
Datering : 1911
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00063       Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Havenrak 27, tuin aan de achterzijde.
Dertien foto's van huizen in Broek, Havenrak, Kerkplein, etc.
Datering : 1970
Vervaardiger : J.J.van Der Sluijs
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00065       Ingelijst prentje van P.A.Milatz," Le Village De Broek in Waterland"

Beschrijving : Gezicht op de Erven met groot herenhuis en de kerk
Uit: REIS DOOR HOLLAND in het jaar 1806, Franse editie.
Roeiboot en boot met zijzwaarden (platbodem), vissers.
Datering : 1804
Vervaardiger : P.A. Milatz
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00067       Het hoe wie wat waar van De ansichtkaart

Beschrijving : De geschiedenis van de ansichtkaart door onze oud dorpsgenoot Wiet Hekking
Datering : 1979
Vervaardiger : Hekking, Wiet
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00069       Documentatiemap Beschermd Dorpsgezicht, Deel I

Beschrijving : Toelichting bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht 1973
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00070       Mark en het mysterie van het Boze Meertje

Beschrijving : Jeugdboek spelend in de omgeving van Broek in Waterland. Illustraties van Irene Goede. Uitgegeven bij Van Goor.
Datering : 2004
Vervaardiger : Hoogendoorn, Rik
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00071       Waterland

Beschrijving : Een tochtje door Waterland door J.G. Kramer met foto's van
J.H. Kroon uit "Eigen Haard"no. 25; 18 juni 1904.
De geschiedenis van Ilpendam en het slot Ilpenstein in verband met die van Waterland door J.C.A. Fetter; uit "Eigen Haard" no. 06; 6 februari1904 en no. 07; 13 februari 1904
Zie de bijlage links onder op het scherm.
Datering : 1904
Vervaardiger : Eigen Haard
Grote foto? ********** Bijlage - 00071_p ---- Bijlage - Een tochtje door Waterland **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00072       Broek in Waterland

Beschrijving : Beschrijving van Broek in Waterland door U.G.Dorhout,
in " Eigen Haard" no. 23; 10 juni 1911
Zie bijlage links onder op het scherm.
Datering : 1911
Vervaardiger : U.G.Dorhout
Grote foto? ********** Bijlage - 00072_p ---- Bijlage - beschrijving van BiW **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00073       Documentatiemap Beschermd Dorpsgezicht Deel II, Broek in Waterland

Beschrijving : Toelichting bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht zoals hekken, bestrating etc.
Datering : 1-6-1973
Vervaardiger : Gemeente
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00074       De jacht op De dierendoDer

Beschrijving : Spannend jeugdboek van onze dorpsgenoot Rik Hoogendoorn. Omslag ontwerp Marieke Oele. Uitgever: Van Goor
Datering : 2009
Vervaardiger : Hoogendoorn, Rik
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00076       Boeken over Broek

Beschrijving : Hieronder de Boekenlijst:
Boeken over Broek
Hier vindt u een overzicht van boeken, door derden gepubliceerd, waarin aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Broek in Waterland en de omgeving waarin het dorp gelegen is.

In enkele gevallen heeft Oud Broek meegewerkt aan de publicatie en/of de inhoud van deze boeken, met name het fotoboek over Broek van Olaf Klyn, waarin een groot aantal bijzondere historische panden zijn gefotografeerd, zowel van buiten als het interieur.

Deze boeken zijn in bezit van Oud Broek.

Het Broekerboek 1965 - 2015
Uitgave: Vereniging Oud Broek in Waterland
auteurs: Silvia Schmedding, Dirk Wolff, Otje van der Lelij, Hanneke de Wit, Marleen van Westing, Lisette Thooft, Bregtje Viergever en Willem Wiarda
2015
Vijftigjarig jubileum van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland.

De monumenten van geschiedenis en kunst
auteur: Agt, J.J.F.W. van
1953 | o.a. Broek in Waterland
Ge llustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscomissie voor de monumentenbeschrijving, deel VIII, De provincie Noord-Holland, eerste stuk: Waterland en omgeving.

Nederland en zijn bewoners
Auteur: Amicis, Edmondo de
1873/1874 | Reisverhalen o.a. Broek in Waterland
Verslag door een jonge Italiaanse journalist van een tocht door Nederland in 1873-1874.

Van Paardenbrug tot Stenenbrug
Auteur: Ammers, J.J.
1940/1945 | Broek in Waterland | Zuideinde
Overzicht van de geschiedenis van het Zuideinde te Broek in Waterland in de jaren veertig en begin jaren vijftig van de vorige eeuw met veel foto's en beperkte hoeveelheid tekst.

Clark Gable in Monnickendam
Auteur: Arnoldussen,Paul
1992 | Reisverhalen o.a. Broek in Waterland
Anekdotisch gidsje voor 12 kleine plaatsen op fietsafstand van Amsterdam.

Volksgeneeskunde in Waterland
Auteur: Bakker, C.
1928 | Geneeskunde
Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen door de toenmalige huisarts van Broek in Waterland.

Boven is het stil
Auteur: Bakker, Gerbrand
roman | boerenleven
Op een afgelegen boerderij in het veenweidegebied ten noordoosten van Amsterdam verzorgt een vijftigjarige boerenzoon zijn doodzieke vader.

Van Turf tot Terminal
Auteur: Albert, J.
20e eeuw | Waterland terminal | Havenbedrijf | geschiedenis
Geschiedenis van een Broeker ondernemer.

Landinrichting en Archeologie
Auteur: Bos, Jurjen M.
1988 | Waterland | Landinrichting | Archeologie
Bodemarchief van Waterland.

Stolp of salon?
Auteur: Boschma, N. en H. van Koolbergen
1985 | Stolpboerderijen
De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek in Waterland gedurende de 17e en 18e eeuw.

De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier
Auteur: Brandts Buys, L.
1974 | boerderijen
Overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en samenhang van de Noord-Hollandse boerderijvormen in het gebied boven het Noordzee kanaal en IJ.

Waterland : getekend door Cornelis Schoon
Auteur: Bruigom, A.P
18e eeuw | Waterland | tekeningen
Tekeningen van kerken, huizen en plattegronden in Waterland.

Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten
Auteur: Bruigom, A.P.
1900 | geschiedenis | fotoboek | ansichtkaarten


Wandeling door Broek
Auteur: Bruigom, A.P.
begin 20e eeuw | Foto's: Emil H. St ve

Het huis Kerkplein 10
Auteur: Bruigom, A.P.
1612 - 1979 | Broek in Waterland | geschiedenis | woningen
Geschiedenis en bewoners van Kerkplein 10 tot 1979.

De dijken breken
Auteur: Bruijn, Cor
1916 | jeugdboek | dorpsleven | watersnood
In Waterland braken de dijken door in 1916. de Zuiderzee overstroomde het land. Het eiland Marken werd het zwaarst getroffen.

De zilveren schaatsen
Auteur: Bruijn, Margreet
1840 | jeugdboek | dorpsleven | schaatsen
Uitstekende bewerking van het oude bekende verhaal van M. Mapes Dodge over Hannes en Geertje in Broek in Waterland tijdens de barre winter van 1840.

Gifpolder Volgermeer: van veen tot veen
Auteur: Buijs, Goof; Kaars, Stephanie en Trommelen, Jeroen
20e eeuw | Volgermeerpolder | Veenderijen | Bodemverontreiniging
Geschiedenis van veenwinning tot stortplaats van chemisch afval in de Volgermeerpolder en van de sanering van het gebied met de bedoeling te komen tot wat het eens was: veengebied.

Landschap Waterland
Auteur: Burger, Jan Erik
1985 | Waterland | geschiedenis
In dit boek worden naast de vele bijzondere aspecten van dit gebied ook de resultaten van de eerste jaren extra zorg en aandacht voor het Waterlandse Nationaal Landschap op een rij gezet.

Een zee van ijs
Auteur: Couwenhoven, Ron en Snoep, Huub
1242 - 2001 | schaatstochten | verhalen
Historisch overzicht van schaatstochten en andere ijsactiviteiten op de Zuiderzee, het latere IJsselmeer, en de Waddenzee.

Trekschuiten rond Edam
Auteur: Deh , J.
1650 -1890 | Openbaar vervoer | trekschuiten | geschiedenis
Twee eeuwen openbaar vervoer in Waterland.

Kermis
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven | kermissen
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Broekers
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Broekers II
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Het is niet alleen rozengeur
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Memoires van Jacob Dekker
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Wij keken terug in ons Broek
Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Geschiedenis van Broek in Waterland
Auteur: Engelenburg, W. van
16e tot begin 19e eeuw | geschiedenis

Broek te boek
Auteur: Floris, Rien
1300 - 1990 | geschiedenis | Broek in Waterland | Zuiderwoude | Uitdam
Geschreven ter gelegenheid van het opgaan van de gemeente Broek in Waterland in de nieuw gevormde gemeente Waterland.

SDOB 60 jaar: van knapenvereniging tot K.N.V.B.-club
Auteur: Geel, K.
1928 - 1988 | voetbalclub | SDOB 60 jaar
Geschiedenis van de Broeker voetbalclub.

Het land rondom Amsterdam
Auteur: Groen, jr., J.A.
1969 | o.a. Waterland
Net boven Amsterdam ligt Waterland. Een gebied vol weiland en water, stolpboerderijen en fraaie dorpen. Een goed verhaal over Waterland vertelt van stormvloeden, dijkdoorbraken, walvisvaarders, wonderdokters, orenbijters en krentenkakkers.

Boek in Waterland
Auteur, Grotendorst, Ans
1822 - 1997 | Bibliotheek Broek in Waterland | Maatschappij tot Nut van 't Algemeen | geschiedenis
Geschreven ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Broeker bibliotheek en de fusie met de bibliotheken van Marken en Monnickendam.

De cultuurhistorie van Waterland en Zaanstreek
Auteur: A, Haartsen
2001 | Cultuurhistorie | Waterland
Beschrijving van kenmerkende cultuurhistorische waarden in de provincie Noord-Holland in het kader van het project Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland.

Holkoppen en wintergasten
Auteur: Hendrikson, Auke
20e eeuw | Waterland | jacht | visserij | verhalen
Verhalen, ontleend aan ware gebeurtenissen, die gaan over o.a. jacht en visserij in Waterland.

IJskrant
Auteur: Hoek, Rijk v.d.
1993 | Waterland | schaatstochten | Vereniging tot Behoud van Waterland
Over Waterland in bevroren toestand en de te schaatsen tochten.

Waterland in beeld
Auteur: Houweling-Bouwman, R. en Tol, J.
2006 | Waterland | fototboek
Wel en wee in de gemeente Waterland in 2006.

Waterland door de eeuwen heen
Auteur: Huurdeman,
1980 | Waterland | geschiedenis
Geschiedenis van het hoogheemraadschap Waterland, van 1581 tot haar opheffing in 1981.

Houten huizen: een unieke bouwwijze in Noord-Holland
Auteur: Janse, H.
houten woningen

Naco/NZH
Auteur: Jongert, P.
1956 - 1998 | Waterland | Openbaar vervoer | bus
Geschiedenis van de autobusonderneming N.A.C.O., vestiging Volendam, die in 1972 fuseerde met de N.Z.H.

Daarom Groot Waterland
Auteur: Kes, Jan
2007 | Waterland
Gemengde informatie over het gebied in Noord-Holland, het betreft geschiedenis, cultuur, economie, recreatie e.d.

't Boemeltje van Purmerend
Auteur: Kok, J.
1888 - 1956 | Waterland | Openbaar vervoer | tram
Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.

En nu ...rondom Amsterdam
Auteur: Koot, Ton
1944 | reisverhalen
Toeristische verkenningen door d'omleggende landen van de wydvermaerde en beroemde koopstad Amsterdam ...

Waterland
Leeuwen, B.L.J. e.a.
1978 | Waterland | flora en fauna
Een boek over Waterland, een weinig bezochte streek in Noord-Holland, karakteristiek door zijn veengebieden; het zoute water heeft er eeuwenlang zijn invloed uitgeoefend op milieu, flora en fauna.

De Waterlandse zeedijk
Auteur: Lutgert, Jos
1300 - 1994 | Waterlandse zeedijk | geschiedenis
De geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord.

Kleurkaart Noord-Holland:
staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen

Auteur: Maanen, Rob van
Bouwkunst |Kleuren | Broeker grijs
Het regionaal kleurgebruik in het boven het Noordzeekanaal gelegen deel van Noord-Holland. Met kleurgeschiedenissen en verhalen van onder andere huisschilders, vissers, verfmengers en bewoners.


Vertelcultuur in Waterland
Auteur; Meder, Theo
1900 | Volksverhalen | Dokter C. Bakker
De volksverhalen uit de collectie Bakker in hun context.

Tussen Crommenye en IJsselmeer
Auteur: Meijer, W.
1949 | Waterland | flora en fauna
Landschapsbeschrijving van Waterland en Zaanstreek.

Nieuwe natuur
Auteur: Metz, Tracy
1998 | Boeren | o.a.Broek in Waterland
Onderzoek naar de verhouding tussen de Nederlanders en de veranderingen in het landschap. Vogeltjesland is een hoofdstuk over boeren in Broek in Waterland.

Om Algemeen Volksgeluk
Auteur: Mijnhardt, W,.W.
1784 - 1984 | Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Geschiedschrijving van de in 1784 opgerichte organisatie ten behoeve van de ontwikkeling van mensen in de onderste lagen van de maatschappij. In Broek in Waterland is in 1821 een departement opgericht en in 1823 een bibliotheek, beide bestaan nog steeds.

De geschiednis van Waterland
Autuer: Moelker, H.P.
tot 1987 | Waterland | geschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van Waterland wordt verdeeld onder hoofdstukken: Waterlandse zeedijk, de Nieuwendam, de Achterdichting, windwatermolens, droogmakerijen en de verschillende meren. Een occupatiegeschiedenis waardoor Nederlanders beroemd werden.

De stormvloed in Waterland
Auteur: Moelker, H.P.
1916 | watersnood
Laatste "zout"watersnood in Waterland.

De Waterlandse stoomtram
Auteur: Moelker, H.P.
1880 - 1933 | openbaar vervoer | stoomtram
Het tijdperk van de stoomtram in Waterland.

Turfwinning in Waterland
Auteur; Moelker, H.P.
15e eeuw - 1931 | Waterland | Ilpendam |veenderijen | geschiedenis
Geschiedenis van het winnen van turf in het gebied rondom Purmerend.

Vrijwillige brandweer Eensgezindheid Broek in Waterland
Auteur: Niemeijer, J.W.
1929 - 1979 | vrijwillige brandweer
Uitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer in Broek in Waterland.

Hollandsche Maatschappij van landbouw 140 jaar
Auteur: Nierop, J. en C. Honingh
1848 - 1988 | Hollandsche Maatschappij van Landbouw | Waterland | geschiedenis
Uitgave ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Waterland en omstreken.

Geschiedenis van de Broeker Kerk
Auteur: Oud, C.A.
Kerkgebouwen

1928 - 2003 : 75 jaar S.D.O.B.
Auteur: Philippona, Joost
1928 - 2003 | voetbalclub | Broek in Waterland
Supplement van het jubileumboek 'Van Knapenvereniging tot K.N.V.B.-club'.

Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland : Broek in Waterland
Auteur: Raap, E.
1991 | monumenten | sociaal economische geschiedenis | Broek in Waterland
Beknopte inleiding over de geografische, sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkelingen in Broek in Waterland in de periode 1850-1940, gevolgd door een inventarisatie van cultuur-historische objecten.

Per noord-zuid er op uit!
Roy van Zuydewijn, H.J.F. de
1878 - 1961 | tramwegen | Noord-Holland | Waterland
Geschiedenis van de "blauwe tram" en haar voorlopers, ge llustreerd met vele afbeeldingen uit de jaren 1878-1961.

Mijn jeugd in Broek in Waterland 1890-1916
Auteur: R mke-Bakker, N.C.
1900 - 1914 | dorpsleven | dokterspraktijk | watersnood | kinderspelen | jeugdervaringen
Herinneringen van een Broeker doktersdochter aan haar jeugd in Broek in Waterland.

Dit land boven het IJ
Auteur: Schilstra, J.J.
1964 | geschiedenis | Noord-Holland
Zeer leesbaar boek over Noord-Holland boven het IJ, met veel aandacht voor de folkoristische, historische en waterstaatkundige gegevens. Fraai geillustreerd.

Hollandsch sagenboek
Auteur: Sinnighe, J.W.R.
legenden en sagen | o.a. Waterland
Sagen en legenden uit Noord- en Zuid-Holland en Waterland met verwijzignen naar dokter Bakker.

Spokerijen in de Zaanstreek en Waterland
Autuer: Sinnighe, J.W.R.
legenden en sagen | o.a. Waterland
Beknopte navertellingen.

Dat alles heeft mijn oog gezien
Auteur: Spier, Jo
1940 - 1945 | Broek in Waterland | concentratiekampen
Jo Spier woonde tot 1950 in Broek in Waterland. De bekende tekenaar Jo Spier, overleden op 21 mei 1978, heeft in dit boek zijn herinneringen (in woord en beeld) aan de oorlogsjaren en aan het concentratiekamp Theresienstadt op papier gezet.

De Waterlandse tram
Autuer: Titsing, Geert
1888 - 1956 | Waterland | Openbaar vervoer | tram
Een onmisbare bijdrage tot de geschiedenis van de tramwegen en het streekvervoer in Nederland.

Het wonder van Waterland
Auteur: Verhoeff, Bert en Marian Spinhoven
2004 | Waterland | fotoboek
Van de inwoners van waterland is slechts een heel klein percentage boer. Maar zij bepalen dus wel grotendeels hoe het waterlandse landschap er uit ziet.

Waterland
Auteur: Waltmans, Henk
Waterland | geschiedenis


Natuur en landschap in Waterland
Auteur: Wartena, J.G.R.
1966 | Waterland | flora en fauna
Natuur en landschap van Waterland : tussen Amsterdam en Monnikendam uitgave van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Ergens in Noord-Holland
Auteur: Ari n van Waterland
1978 | gewassen pentekeningen

Het beroemde huis
Auteur: Wijngaarden, Anne M.C.
17e eeuw - 2006 | Woningen | Broek in Waterland | bouwkunst
'Het Beroemde Huis' : de geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland.

Architectuur & wonen in Broek in Waterland
Auteur: Wijngaarden, Anne M.C. en Olaf Klijn
2004 | fotoboek | woningen
Fotografisch en tekstueel overzicht van belangrijke gebouwen in Waterland. Besproken en getoond worden de buiten- en binnenzijde van deze panden, daterend uit de periode van 16de tot en met de 20ste eeuw.

Brand... meester!
Auteur: Wit, Hanneke de
1928 - 2003 | Vrijwillige Brandweer Broek in Waterland 75 jaar

Waterland
Auteur: Witvoet, Joop
2000 | fotoboek
Mooi fotoboek over de streek tussen Amsterdam en Alkmaar, Zaanstreek en IJsselmeer. Foto's in zwart-wit.

Blikken in het verleden van Waterland
Auteur: Zeggelaar, G. van
tot 1900 | geschiedenis | Waterland

Witboek
Auteur:
1986 | verkeersveiligheid | Broek in Waterland
Witboek met bezwaren tegen en alternatieven voor de aanleg van een 'klaverblad' als oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Broek in Waterland.

Wel en wee in Waterland
1985/86 | Waterland | cultuurhistorie
Een onmisbare bijdrage tot de geschiedenis van de tramwegen en het streekvervoer in Nederland. Het tijdschrift is na 4 nummers niet meer verschenen.
Datering :
Vervaardiger : Auteurs
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00077       Boek Boemeltje van Purmerend, Broek in Waterland

Beschrijving : Boek Boemeltje van Purmerend, boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.
Datering : Oktober 1980
Vervaardiger : J. Kok
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00079       G.J.MulDer geboren 5-6-1905, Jeugd- en schoolherinneringen, Broek in Waterland

Beschrijving : Beschrijving van bewaarschool en lagere school over meester Schoemaker, Michielsen, Bouwman,
Berstma, Adriaan Wiedemeijer en Klaas Komen en Juffrouw Donker, Mertens, Antje van Keulen,
Geertje Tolk en Aafje Komen. Over kerstviering, spelletjes, begrafenis, schoolregels en handwerkles.

Een serie verhalen van Mulder zijn ook in de krant opgenomen:
Click hier voor de serie verhalen.
Datering : 1974
Vervaardiger : G.J. MulDer
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00080       J.P.Mars Kort bestek van De geschieDenis van Broek in Waterland

Beschrijving : Hier de beschrijving van het onstaan van Broek
Datering : 1974
Vervaardiger : J.P. Mars
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00082       Aaltje Fregeres, Broek in Waterland

Beschrijving : De Katholieke Illustratie jg.13,1879-1880, no. 6 blz I 39-40, II 47-48, III 54-55, IV 63-64. :
Een reisje naar Broek in Waterland
De schrijver bezoekt, samen met een Engelsman, Broek in Waterland. Hij had zich daar hele voorstellingen over gemaakt. Nu dat viel niet mee, behalve het bezoek aan het huis van Aaltje Fregeres, die hen alles liet zien en een fooi verwachtte. In de bijlage links onder staat het verhaal afgedrukt.
Voorin het boek een aparte foto van Aaltje Fregeres.
Datering : 1880
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? ********** Bijlage - 00082_a ---- Verhaal | 9111 **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00083       Nieuwjaarsgedicht, Broek in Waterland

Beschrijving : Nieuwjaarsgedicht, voorgedragen door wethouders Willemien van Montfrans en Jan Nierop sr., begin jaar 1975. Het wel en wee in de gemeente Broek in Waterland in 1974 wordt besproken. (Zie ook bijlages)
(Thomasvaer en Pieternel of Kloris en Roosje)
Datering : 1975
Vervaardiger :
Grote foto? ********** Bijlage - 00083_p ---- Vervolg nieuwjaarsgedicht **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00084       31 foto's van door Oud Broek uitgevoerDe of gesubsidieerDe verbeteringen in het dorpsbeeld ( zie jaarverslag over 1974)

Beschrijving :
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00085       Boek 1940-1945, Broek in Waterland

Beschrijving : Boek persoonlijke herinneringen en van P. Ent, W. Krook, C. Pels, A.H. Roele en C. Van Zanen.
Datering : 25-3-1999
Vervaardiger : Jaap Dekker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00086       N.C.R mke-Bakker, "Spelen" Cahier met herinneringen aan kinDerspelen te Broek in Waterland

Beschrijving : Beschrijving van kinderspelen in Broek in Waterland van rond 1900
Datering : 1975
Vervaardiger : Mw. N.C. Rumke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00087       "Van kollen, koeien en zere kelen" Artikel over De Broeker arts C.Bakker, in Organorama, 2De jg.nr.4(z.j.na 1964)" , Broek in Waterland

Beschrijving : Artikel over oud huisarts (van 1890 -1920) Cornelis Bakker. Over de primitieve omstandigheden waarin hij terecht kwam als beginnend huisarts. Over volksverhalen, kollen, wondermiddelen, bezweringsformulieren, bijgeloof etc.
Datering : 1964
Vervaardiger :
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00088       Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ

Beschrijving : Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ, o.a. in Broek in Waterland.
De Gids, 86ste jaargang, no. 5, 1 mei 1922
Zes en twintig overdrukken van artikelen door C.Bakker, arts te Broek in Waterland over volksgeneeskunde. Onderwerpen uit Waterland en Omgeving
Datering : 1922
Vervaardiger : Dokter C. Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00089       Kroningsfeesten 31 augustus 1998

Beschrijving : Programma der kerkelijke feestviering te Broek in Waterland.
Datering : 1898
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00090       OnDerlinge Brandverzekering

Beschrijving : Gedenkboekje 25 jarig bestaande Onderlinge Brandverzekering voor Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en bijbehorende polders. 1 jan.1912 - 1 jan. 1937.
Datering : 1937
Vervaardiger : E.H. St ve
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00091       Waterlands Swane

Beschrijving : Een uitgave van de Westfriesche Bibliotheek voor Heraldiek en Genealogie, deel VI.
Waterland en de zwanen in de gemeentewapens, waterschappen, hekken en makelaars
Datering : 1945
Vervaardiger : Mr.Dr.A De GoeDe, Enkhuizen 1945
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00092       Foto van W van Engelenburg, Gemeentesecretaris Broek in Waterland

Beschrijving : Foto [Willem van Engelenburg], gemeentesecretaris geboren 16-7-1860 en overleden 19-10-1934
Datering : Ca. 1920
Vervaardiger : M.H.LadDe
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00093       Foto van Aagje Swart, tweeDe echtgenote van Willem van Engelenburg, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto [Aagje van Engelenburg-Swart] geboren 8-10-1873 overleden 13-12-1956, tweede vrouw [Willem van Engelenburg].
Datering : Ca. 1920
Vervaardiger : M.H.LadDe
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00095       Groepsfoto van 4 generaties De Boer, Broek in Waterland

Beschrijving : Familiefoto 4 generaties De Boer, Jb. de Boer Az 18-2-1859, Anthonie de Boer Jbz 1-2-1883,Jb.. de Boer Az, 5-8-1909 A. de Boer Jbz. 1-10-1933
Datering : Ca. 1930
Vervaardiger : Ladd , Amsterdam
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00096       Groepsfoto van het 12 1/2 jarig huwelijksfeest van A Schoemaker, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto in achterkamer van huis Kerkplein van hoofd lagere school A. Schoemaker, echtgenote J. Schoemaker-Sevenhuijsen en hun 4 dochters, derde van rechts is mw. N.C. Bakker
Datering : Ca. 1901
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00097       Foto van het gezin van dokter Bakker , Broek in Waterland

Beschrijving : Foto gezin dokter Cornelis Bakker geboren 5-2-1863 overleden 19-8-1933, midden dochter Nelly Catharina Bakker geboren 30-10-1889 en overleden 25-10-1976, rechts Catharina Elisabeth de Vries geboren 25-12-1866 en overleden 12-10-1938
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00098       Groepsfoto van De kinDeren Schoemaker en Bakker, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto eerste rij Jo, Han en Ko Schoemaker, middelste rij G Schoemaker en Nelly Bakker, bovenste rij moeders
J. Schoemaker-Sevenhuijsen en C.R. Bakker-De Vries in de voorkamer van het huis van dokter Bakker aan De Erven 1

Josephine Oosterhuis schreef ons in 2018: Mijn overgrootouders hielden van afgekorte roepnamen: hun dochters kregen wel dubbele doopnamen maar werden Han, G , Ko, Jo genoemd.
Han heette voluit Henri tte Johanna Wilhelmina, G Gerarda Johanna, Ko Jacoba Hubertina en Jo heette voluit Johanna Egbertina. Allen werden vernoemd naar familieleden.

Zie ook inv.nr 00572
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00099       Zeedijk, Uitdam.

Beschrijving : Uitdam met de weg over de zeedijk, was aan de lijn en op de bleek.
Datering : ca. 1910
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00100       Zeedijk, Uitdam

Beschrijving : Zeedijk te Uitdam met kar op de weg en was aan de lijn en op de bleek.
Datering : ca. 1910
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00101       Broek in Waterland, Broekermeerdijk

Beschrijving : Briefkaart met de molen aan de Broekervaart, zeilend vrachtschip en het huis van de molenaar Jac.Butter.uit: Album voor ansichtkaarten, in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : v r 1910
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00102       OuDe ansichten Broek in Waterland, Havenrak

Beschrijving : Briefkaart van het Havenrak met gezicht op de dokterswoning van C.Bakker. Dorpsstraat 2 en Concordia achter de bomen. In de roeiboot Houtman. Voorzien van toelichting door N.R mke-Bakker.
Datering : < 1919
Vervaardiger : C. MulDer (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00103       Foto van mej. A.Donker, onDerwijzeres (1873-1940)" , Broek in Waterland

Beschrijving : Foto mej. Antje Donker, onderwijzeres vanaf 1-12-1895 geboren 6-10-1873 in Dokkum
Datering : Ca. 1915
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00105       Foto van Jet Rems, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto Jet (Hendrika Antonia) Rems 12-2-1873 met hond Max van de burgemeester Van Weel.
Datering : Ca. 1912
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00106       Foto van mej. Willempje. Leeuwerink, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto vrouw Willempje leeuwerink, nicht Jan Warning
Datering : Ca. 1910
Vervaardiger : Nieuwendijk 151
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00107       Foto van To en Wim van Engelenburg, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto To (Aleida Catharina) 13-5-1911 en Willem van Engelenburg 10-12-1912 met hond Nero;
oudste kinderen van de gemeentesecretaris
Datering : Ca. 1915
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00108       Foto van mevr. J.Schoemaker-Sevenhuysen, achter in De tuin, met gezicht op De aanbouw van het Caf van Ubbels", Broek in Waterland

Beschrijving : Foto mevr. J. Schoemaker-Sevenhuysen woonde Kerkplein 6 en schuur en stal van Ubbels kastelein van het caf van kerkplein 9 zijn later verbrand. Haar man is jarenlang hoofd van de lagere school geweest.
Datering : Ca.1910
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00110       Foto van Cornelia Jacoba Veltrop, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto. Cornelia Jacoba Veltrop dochter slager Adrianus Veltrop geboren 18-4-1869 slager De Erven 8
Datering : Ca 1915
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00112       Foto van A.Veltrop, Broek in Waterland

Beschrijving : ==SLIDESHOW==

Foto Adrianus Veltrop geboren 18-4-1869 met echtgenote Aaltje Knip geboren 21-2-1870 en kleinkind, slagersechtpaar De Ervrn 8
Datering : 25-9-1938
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00113       "Praktijk" (in Broek in Waterland ca.1900) Cahier met herinneringen, door N.C.R mke-Bakker.

Beschrijving : Handschrift. Gepubliceerd in Broeker bijdragen nr.10,maart 1976. herinneringen van de dokterspraktijk vanaf 1890
Datering : 1975
Vervaardiger : Mw. N.C. Rumke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00114       " Broek I " en "Broek II".Cahier met jeugdherinneringen van N.C.R mke-Bakker, Broek in Waterland

Beschrijving : De herinneringen gaan over het dorpsleven tussen 1890 en 1920. Over armvoogdij, tram, armoede,de notabelen,staffersboeren, gezondheid, typhusuitbraak,afwassen in de sloot, beroepen,neringdoenden,kermis,zangschool, marskramers, kroningsfeesten, watervoorziening,fanfare, toneel,wijkverpleegster, predikant, kerkgang, rederijkerskamer, begrafenis,
Datering : 1975
Vervaardiger : Mw. N.C. Rumke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00115       Foto van De leerlingen en begeleiDers lagere school, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto leerlingen en begeleider schoolreisje naar Schevingen. Midden tussen de meisjes dokter C. Bakker, met paraplu onderwijzeres A. Donker daarnaast Geertje Tolk onderwijzeres handwerken en vlakbij haar meester A. Schoemaker hoofd lagere school.
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00117       Januari-vloed 1916. De watersnood van 1916

Beschrijving : Van der Staal reisde al op 17 januari 1916 per sleepbootje door het overstroomde gebied. Uitgegeven ten voordeele van het Watersnood-comit . Drukkerij Libertas, Rotterdam. Gebonden in 1995
Datering : 1916
Vervaardiger : M. van Der Staal.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00118       Na Den watersnood. De watersnood van 1916.

Beschrijving : De strekking van het advies is sober en in de oude stijl herbouwen.
Datering : 1916
Vervaardiger : Advies-commissie voor Den herbouw in De overstroomDe geDeelten in Noord-Holland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00119       Storm, zee en overstroming

Beschrijving : De watersnood van 1916 en vele eerdere overstromingen worden beschreven.
Uitgegeven ter herinnering aan den Januari Vloed 1916. Tekeningen door C. Jongh Visscher.
Datering : 1917
Vervaardiger : G. van Zeggelaar
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00120       De overstrooming in Noord Holland en elDers. De watersnood van 1916.

Beschrijving : In contact met het Watersnod-Comit 'Waterland', dat zijn volle sympathie betoonde met ons plan, besloten wij een herinneringsboekje uit te geven, welks netto-baten zouden dienen voor de algemeene slachtoffers van de ramp. De uitgevers.
In 1995 gebonden
Datering : 1916
Vervaardiger : Egbert A.Veen.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00121       In memoriam Cornelis Bakker.

Beschrijving : Geneesheer te Broek in Waterland van 1891 - 1920. Overdruk uit tijdschrift v. Geneeskunde jg.77 nr.34 (26 aug.1933)
Datering : 1933
Vervaardiger : Dr. P.A.De WilDe.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00122       Foto Jaagweg 1, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg 1 met er voor de familie St ve, met de kleine Nel Bakker (geboren 30-10-1889) in de sportkar (tekst schenker mw. Bakker)
Datering : Ca. 1895
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00123       ZuiDeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuideinde aan het water. Links erf boerderij Zuidwijck aan de Eilandweg daarnaast achterkant huizen Zuideinde
Datering : voor 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00124       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolfoto van de onderwijzers Schoemaker en Gras en hun leerlingen.
Op de onderste rij zit rechts Aagje Poolman (later mevr. Bruijn) geheel links Trijntje Schraverus (schildersknecht bij B. jr.)
2e rij: van rechts Aaltje Wiedemeijer H d. Jo Bier (boerendochter Belmermeer) 3 onbekenden dan Tryne Boon, Jo Verheus, Neeltje Schreuder - onbekend- Sytje Koster (de vermoorde herbergierster) en Jaantje Prijs.
3e rij: Ma Hofman (timmermansdochter) Nelletje Wiedemijer H.d. 4e van links Neeltje Breebaart(boerendochter) aan 't eind van de rij Anna Boon. Daarboven Sieb de Best.
Datering : 1895
Vervaardiger : H.P. van ADelsbergen
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00125       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolfoto van een klas o.l.v. meester Schoemaker, ca. 1895 met namen'
1ste rij meisjes: Ton Arnold - Trien Hofman (later Tolk-Hofman) - Eegje of Woltje Stijl - Antje Stapel - Cato van Dieren en Marie van Dieren (thuis bij oma Koker) - Geertje en Neeltje van Vuure (wezen)
2de rij: Tine van Zanen - Eegje of Woltje Stijl - Dora Arnold - Jo Arnold - Eegje Hofman(later Tolk Hofman) - Jenny Arnold
Datering : 1895
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00126       Artikelt over erfenis Neeltje Pater, Broek in Waterland

Beschrijving : Artikel over de erfenis van Neeltje Pater en Cornelis Schoon en over haar leven in het dorp. Het stuk is niet volledig.
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00128       Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Havenrak 7, 5, 1 en Kerkplein 10.
Vijf foto's van Broek, door J.J.van der Sluijs.
Datering : 1970
Vervaardiger : J.J. v.d. Sluijs
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00129       Laan, Broek in Waterland

Beschrijving : Laan 4, boerderij van J.R. Spaans na de restauratie, de voorgevel is weer in oude staat terug gebracht met de dooddeur.
Twee foto's van Broek, door J.W.Niemeijer
Datering : 1976
Vervaardiger : J.W. Niemeijer
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00130       Luilak, Broek in Waterland

Beschrijving : Het vieren van den "Luilak" aan de Zaan in Mensch en Maatschappij, Tweemaandelijks Tijdschrift 5de jg.nr.3
Datering : 1929
Vervaardiger : C.Bakker.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00131       "Drie SterrelieDeren", Broek in Waterland

Beschrijving : Drie Sterreliederen, uit de volksmond opgeteekend door C.Bakker en C.Tolk Jbzn, musicus te Bussum, in : Eigen Volk", Algemeen Tijdschrift voor Volkskunde (folklore) en Dialect voor Nederland, Oost- en West-Indi , Vlaanderen, Zuid-Afrika en Noord-Amerika.
15 februari 1929.
Datering : 1929
Vervaardiger : C. Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00132       Iets over kollen en belezen, Broek in Waterland

Beschrijving : Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ.
Iets over kollen en belezen. Overdruk uit het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde 1903. Deel 1. No. 13.
Datering : 1903
Vervaardiger : Dokter C. Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00133       De N.H. Kerk te Broek in Waterland

Beschrijving : Gidsje met beschrijving van het interieur van de kerk.
Datering : 1976
Vervaardiger : C. A. Oud.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00134       Foto optocht onafhankelijkheid, Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolkinderen.
Rechts meester E. Visser.
In willekeurige volgorde:
Meisjes: D. Bierdrager - M. Groot - E. Haringhuizen - D. Honingh - M. Mulder - T. Oderkerk - J. Tinkelenberg - A. Visser - N. Visser - M. Wit.
Jongens: C. Bakker - D. Bakker - C. Honingh - Jb. Tolk - Nic. Swierstra.
Datering : 1913
Vervaardiger : J. Groen, Edam
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00135       OuDe ansichten Broek in Waterland, Laan

Beschrijving : Ansichtkaart van de Laan met de later verbrandde huizen.
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
46. Het eerste huis links (nr.14) wordty in vieren bewoond, o.a. door timmermansknecht Bulkes (in zijn vrije tijd dansmeester) en Klaas Houtman, binnenvisser, die ook dokter Bakker naar zijn patienten roeit; Houtman's vrouw 'beredt'(bereddert) 5 cent de hullen der vrouwen, d.w.z. brengt ( met een aardappelschilmesje!) in het randje heel fijne plooitjes aan. In het tweede huis (nrs 8/10) woont v r Jan Schaft, achter D. Lodder (beide huizen zouden in 1914 door brand worden verwoest). Op de achtergrond het postkantoortje in het huis (nr. 2) van Jan van Zanen (alias Jan pantoffel). V r 1904
Datering : ca. 1900
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00136       "Overstroming", Cahier met herinneringen aan De watersnood van 1916 door N.C.R mke-Bakker, Broek in Waterland

Beschrijving : Herinneringen watersnood 1916 opgeschreven door mevrouw N.C. Rumke-Bakker in cahier. Zij was de dochter van de dokter in het dorp.
Datering : 1976
Vervaardiger : Mw. N.C. Rumke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00138       Watersnood van 1916

Beschrijving : Watersnood, plaats onbekend, uit:
Album met watersnoodfoto's A 1916 (49 stuks), enige ansichten van Broek en enkele andere ansichten.
Datering : 1916
Vervaardiger : Dokter Bakker
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00140       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : De O.L. School aan het Roomeinde met meester Schoemaker als hoofdonderwijzer
Datering : 1905?
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00141       Verenigingszaken Oud Broek in Waterland

Beschrijving : Brochure "Venstertocht door Broek in Waterland". De "Venstertocht" werd georganiseerd in de Broeker Feestweek van augustus 1977 door Ver.Oud Broek. Met inlegvel betreffende de feestweek.
Datering : 1977
Vervaardiger : Vereniging Oud Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00142       Schoolschrift met jeugdherinneringen, Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolschrift met jeugdherinneringen aan Broek, door N.V.kort voor haar overlijden geschreven, en onvoltooid gebleven. Gaat voor het grootste deel over [W. van Engelenburg]..
Datering : 1976
Vervaardiger : Mevr. N.C. R mke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00143       VolksgeneeskunDe in Waterland

Beschrijving : Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen door de toenmalige huisarts van Broek in Waterland.
Voorin opdracht aan zijn schoonzoon en aan zijn dochter R mke-Bakker

Via deze link een aantal foto's van de familie Bakker
Datering : 1928
Vervaardiger : C.Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00144       OuDe ansichtkaarten van Broek in Waterland, Havenrak

Beschrijving : Havenrak met theekoepel, kerk en muziektempel. Tien ansichtkaarten (onbeschreven) van Broek en Zuiderwoude uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : na 1906
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00145       OuDe ansichten Broek in Waterland, Havenrak

Beschrijving : Havenrak met muziektempel en kerk. Twaalf ansichtkaarten van Broek ( beschreven) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.

Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
41. De muziektent is inmiddels voorzien van een loopbrug, die bijna tot aan de schoeiing komt. De brede grasstrook geeft aan het Havenrak n g meer ruimte. Als het fanfare-corps op een zomerse zondagavond in de tent concerteert, dan is het hele dorp hier present; aan de wallekant in het gras en in bootjes op het water. De pauzes worden dan soms gevuld met het zingen van liederen door de 'poepen'.
Datering : 1905
Vervaardiger : Dr. Trenkler, Leipzig
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00146       OuDe ansichtkaarten Broek in Waterland

Beschrijving : Koeien in een weiland (serie 173; 3054) uit: Album voor ansichtkaarten, 37x23 cm in gebruik genomen voor de kaarten uit de nalatenschap van mevr. R mke en andere losse ansichten in de collectie der Vereniging Oud Broek in Waterland.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00147       Kerkplein - tekeningen van Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Piet Kok woonde van 1941 t/m 1950 in Broek in Waterland.
Voor de kerk maakte hij op verzoek van Ds. Simoons deze tekening te gebruiken als onderdruk op de obligaties voor de restauratie van de kerk.
Reproductie van een tekening van de N H Kerk.
Gebruikt als briefkaart en geadresseerd aan Prof.dr.H.C.R mke.
De kaart is 1953 gestempeld
Datering : ca. 1950
Vervaardiger : Piet Kok
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00148       Kerkplein, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto ansicht met zijaanzicht van de kerk.Geadresseerd aan N.Bakker, cand.arts 1914.
Voor de kerk ligt de kermisschuit van Dobber.
Datering : 1914
Vervaardiger : 0nbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00149       Broekergouw, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto ansicht van de boerderij van Gelder, tussen Broek en Zunderdorp. Geadresseerd aan N.Bakker, cand.arts 1914"
Datering : ca. 1910
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00152       Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Kippenschuur van de Wit Keerngouw 4, achter het huis Havenrak 7 (waar nu Michielsen woont). De varkens lopen op het erf van Havenrak 9/11, de boerderij van Bruijn.
Twee kleine foto's met gezichten op en in Broek
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00153       Fotovan vioolspelenDe jongen, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto viool spelende jongen Freek Jonker?
Datering : Ca. 1910
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00156       Schapen scheren, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto schapen scheren door gebroeders Scheper?, Segers? Uit Purmerend. Het schaap wordt op z n kont gezet om haar zo goed te kunnen scheren.
Datering : Ca. 1950
Vervaardiger : Jan De Waal
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00157       Havenrak, Kerk pastorie en De Erven, Broek in Waterland

Beschrijving : Illustratie uit "De Prins" van juni 1917: Gezicht over het Havenrak naar de Erven"
De Erven vanaf het Havenrak met links de kerktoren en pastorie. De Erven 1, 3 met theekoepel, 5 en 26. Bakker Bark is met zijn dochter Marie, later trouwt zij met Bekebrede en een grote mand op weg naar klanten. Een foto uit het tijdschrift De Prins.
Datering : 1917
Vervaardiger : Haagsch persbureau
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00160       Boek, Broek in Waterland in ouDe prentbriefkaarten

Beschrijving : Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten. De gekozen kaarten stammen uit de periode 1865 -1906. Als volgorde is zoveel mogelijk de huisnummering omstreeks 1900 aangehouden.
Datering : 1980
Vervaardiger : A.P. Bruigom
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00166       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Schoolfoto's O.L.S Broek ca.1900
Datering : 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00168       Bezoek ErfstadhouDer, Prins Willem V aan Broek in Waterland

Beschrijving : 'Berigt wegens de Receptie, en Kort Verblyf van zijn Doorlugtige Hoogheid Willem den Vijfde Prince van Oranje en Nassau, Nederlands Erf-Stadhouder &c. &c. &c. te Broek in Waterland, op den 21 July 1773.

Lees hier het Verslag van bezoek Prins Willem V te Broek
Datering : 1773
Vervaardiger : Pieter Jordaan
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00169       Het huis Kerkplein 10, Broek in Waterland.

Beschrijving : Geschiedenis van 'Het huijs van Rustenborch' , thans Kerkplein 10 van 1572 - 1979. Uitg.Paul en Coco Lansink, met tekst van A.P.Bruigom. De laatste restauratie was in 1979; architect was de heer Th.P.J. Kwakman.
Lees linksonder in de bijlage het verhaal.

Uit Tolk familietak (zie stambomen)
Pieter Cornelisz Tolk (VIII-d) en zijn vrouw Neeltje van Zanen kochten in 1848 het huis Kerkplein 10 te Broek in Waterland (zie foto hierboven). Samen met de families Daniel Groot (baardscheerder), Thomas Ordeman (winkelier) en Cornelis Schraverus (melkverkoper) wordt het pand in vieren bewoond door in totaal 23 personen. In 1858 ontstaat in Broek de wekelijkse markt voor kaas, boter, eieren en gevogelte. Pieter Tolk gaat behoren tot de vaste kopers op de kaasmarkt en volgens een omzetstaat uit 1859 heeft hij daar dat jaar 2514 kazen gekocht. In 1860 bewoont de familie Tolk het huis alleen. De cli nt le woont tot ver weg in Zuiderwoude en Uitdam. Voor moeilijk bereikbare plaatsen heeft Pieter Tolk een praam ter beschikking, met een vaste ligplaats aan de stenen stoepwal in het Havenrak. Volgens het patentregister staat Pieter Tolk in 1880 ook ingeschreven als slijter en tapper van een gelagje. Na zijn dood in 1899 wordt het huis Kerkplein 10 openbaar verkocht tijdens een avondverkoping, aldus een advertentie in de Monnickendammer. De Broeker Sijmon Ruijterman wordt de nieuwe eigenaar voor de prijs van hfl 2050,- en hfl 600,- voor de inventaris.
Datering : 1979
Vervaardiger : A.P. Bruigom
Grote foto? ********** Bijlage - 00169_a ---- Bijlage **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00170       Noord-Holland in Proza, Po zie en Prenten

Beschrijving : Uitgave van de Culturele Raad Noord-Holland, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Tentoonstellingsdienst. De serie, bestaande uit n en zeventig bibliofiele uitgaven, heeft alle gemeenten in de provincie Noord-Holland als onderwerp.
Waterland, de vijf en veertigste uitgave in deze reeks, verscheen in mei 1992.
De zeefdruk van Marjolijn Juray is gedrukt door Bernard Ruijgrok te Amsterdam.
De vormgeving is van Rob Cox te Amsterdam.
Datering : 1992
Vervaardiger : Juray, Marjolijn en Borgart, Ben
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00171       Nieuwjaarswensch 1863, Broek in Waterland

Beschrijving : Nieuwjaarswensch, opgedragen aan den Heer Burgemeester, Leden van de Raad, Kaaskopers en Boeren van de Gemeente Broek in Waterland, 1 januari 1863'. De kaasmarkt was op 4 februari 1858 opgericht om meer bedrijvigheid in het dorp te krijgen.

Click hier voor de leesbare versie
Datering : 1863
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00174       Boek, Per noord-zuid er op uit, Broek in Waterland

Beschrijving : Boek, Per noord-zuid er op uit. Een tramreis van Volendam naar Scheveningen.
Datering : ?
Vervaardiger : H.J.F. De Roy van ZuyDewijn
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00175       Boek OuDe tekeningen vertellen over Waterland en De Zaanstreek, Broek in Waterland

Beschrijving : Boek Oude tekeningen vertellen over Waterland en Zaanstreek
Datering : 1970
Vervaardiger : Jacob Zwaan
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00177       Het Dee

Beschrijving : Zwartkrijttekening opgeplakt
Gezicht over het Dee in de richting van de Noordse brug.
Datering : 1908
Vervaardiger : W.Kennedij,
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00178       Zilveren penning

Beschrijving : Zilveren penning ter gelegenheid van het huwelijk van Ds.Benjamin Haverkamp en Aagje Bakker, te Broek in Waterland, op 15 feb.1791.
Namen geslagen op de rand van een algmene penning door J.G. Holzby. Afb. in jaarverslag 1984
Datering : 1791
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00179       Kistje met gereedschap voor nettenknopen

Beschrijving : Bruingeel geschilderd kistje met de letters No. 10. Kistje met gereedschap voor nettenknopen enz., afkomstig van Hendrik de Vries, visser aan de Molengouw 36.
Datering : onbekend
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?Bijlage van 00179 !     00179a       Nettenboetersgereedschap
Bruingeel geschilderd kistje met de letters No. 10. Kistje met gereedschap voor nettenknopen enz., afkomstig van Hendrik de Vries, visser aan de Molengouw 36. Datering : onbekend Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00179 !     00179b       Nettenboetersmesje met etui
Bruingeel geschilderd kistje met de letters No. 10. Kistje met gereedschap voor nettenknopen enz., afkomstig van Hendrik de Vries, visser aan de Molengouw 36. Datering : onbekend Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00179 !     00179c       Doosje met houten stokjes te gebruiken bij het nettenboeten
Bruingeel geschilderd kistje met de letters No. 10. Kistje met gereedschap voor nettenknopen enz., afkomstig van Hendrik de Vries, visser aan de Molengouw 36. Datering : onbekend Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00180       Patent voor het drijven van een bakkerswinkel.

Beschrijving : Houten lijst met patent +13 patenten voor de voorafgaande jaren vanaf 1869/70 voor het drijven van een bakkerswinkel verleend aan resp. wed. Albert Bakker en haar zoon Jan Bakker (Eilandweg 5)
Datering : 1869/70 - 1881/82
Vervaardiger : Provincie Noord-Holland, Register Der uitgegeven Patenten
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00185       RoomeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Lithografie van de achterzijde van 2 boerderijen ( Roomeinde 29 en 37) door Pieter Kooistra.
Pieter Kooistra (Leeuwarden, 24 juni 1922 - Tiel, 5 mei 1998), was een Nederlandse schilder, graficus, fotograaf, beeldhouwer en schrijver.
Datering : 1986?
Vervaardiger : Pieter Kooistra
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00186       Stolp en salon ?

Beschrijving : De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw. Uitgave van Stichting Historisch Boerderijen onderzoek / J.P. Meertens Instituut. Arnhem/Amsterdam.
Handexemplaar A.P.Bruigom met notities en brieven
Datering : 1985
Vervaardiger : N.Boschma en H van Koolbergen,
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00187       Watergeesten in en om Broek in Waterland.

Beschrijving : Eigen Volk. Algemeen Tijdschrift voor Volkskunde (folklore) en Dialect voor Nederland, Oost- en West-Indi , enz.
1929 pagina 3 t/m 7 en 1929 pagina 79 t/m 82.
Watergeesten in en om Broek in Waterland
Als lezing gehouden in October 1927 op het derde International Anthropologisch congres te Amsterdam door C. Bakker, arts.
Zie bijlage.

Artikelen 2 afleveringen, in Eigen Volk 1929."
Datering : 1929
Vervaardiger : C. Bakker
Grote foto?
********** Bijlage - 00187_p ---- Hier de pagina's **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00190       Gedachtenis zo van zijnen Dienst in verscheiDe Gemeintes in Intr en afscheid-reDenen ..(etc.)

Beschrijving : Bernhardinus de Moor was dominee in Broek in Waterland van 1734 - 1738. Op pagia 59 Intr - reden; uitgesproken voor de gemeinte Broek op 13 juni 1734; Pag. 95 zijn afscheidsrede in 1738. Zie Broeker Bijdragen 47
Datering : 1752
Vervaardiger : Bernhardinus De Moor
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00191       De erfenis van vrouwe Neeltje Pater

Beschrijving : De erfenis van vrouwe Neeltje Pater, is het onderzoek van de Vereeniging Neeltje Pater 935 -1938 naar de verblijfplaats der gelden nagelaten door wijlen Mejuffrouw Neelte Pater.
Datering : 1938
Vervaardiger : J.Westerveld en C.Pater.
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00192       Herinneringen uit het watersnoodjaar 1916

Beschrijving : Een verslag van de watersnood en de daaropvolgende gebeurtenissen in Broek in Waterland door de toenmalige gemeentesecretaris.
Datering : 1918
Vervaardiger : W. van Engelenburg.
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00193       Historisch GeDenkboek Der herstelling van Ne rlands onafhankelijkheid in1813, Broek in Waterland

Beschrijving : Overdruk uit Historisch Gedenkboek der herstelling van Ne rlands onafhankelijkheid in1813. (dl II) pp 302-342. Monnickendam, Waterland en Marken door [W. van Engelenburg].
In de bijlage de tekst van het hoofdstuk over het Kanton Monnickendam. Er zijn 4 delen uitgebracht over alle gemeenten in Nederland.
Datering : 1913
Vervaardiger : W. van Engelenburg
Grote foto?
********** Bijlage - 00193_a ---- Historisch gedenkboek 1813 **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00195       Foto van A Schoemaker, hoofd Der school in Broek in Waterland, zittend op balkon"

Beschrijving : Foto hoofd lagere school meester Arend Schoemaker geboren 24-7-1860
Datering : Ca. 1920
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00198       De Motorboot

Beschrijving : Watertochten door Nederland met het motorschip.
Pagina 197-203 over Broek in Waterland, plus 1 afb.
Uitgever: N.J. Boon; [1908] 184pp; ill.
Datering : 1908
Vervaardiger : C.N. en M.W.Williamson
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00200       Dorpsstraat, Broek in Waterland

Beschrijving : Dorpsstraat 11/13, interieur van de antiek zaak van Heijloo in het "Broekerhuis".
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom.
55. Dezelfde ruimte in het "Broekerhuis"op een later tijdstip. Links een 18de eeuws dubbelgebogen spiegelbureau; aan de andere kant van de glazen deur eeen fraai staand horloge. Voor de bedstede een gesneden dekenkist, waarop o.a. een paar koperen kerkkandelaars. Op de beschilderde klaptafel diverse antieke spullen.
Datering : ca. 1900
Vervaardiger : P. Heijloo (uitgever)
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00201       Het eiland Jan Mayen

Beschrijving : Het eiland Jan Mayen en de overwintering aldaar van 1633-1634.
Uitgegeven door hetHistorisch Genotachap "Oud-Westfriesland"
Datering : 1934
Vervaardiger : BranDer, J.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00202       Hannes

Beschrijving : Hannes door Aart Staartjes met illustraties van Kees de Boer. Uitgever Van Goor.
Aart Staartjes (Meneer Aart uit Sesamstraat) heeft in Broek in Waterland gewoond. De rijdende melkboer Kees Pels rijdt nu ( 2010) nog altijd in Broek in Waterland.
Hannes (5) woont met zijn ouders in een klein armoedig huisje aan de rand van een rijk dorp. Hij ervaart op zijn eigen wijze de gewone dingen om hem heen. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Datering : 2009
Vervaardiger : Staartjes, Aart
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00203       Kijk op Noordholland

Beschrijving : Kijk op Nederlan Noord-Holland, redactie Tom Bouw, derde druk,
Elsevier Amsterdam-Brussel.
Fotoboek waarin een groot aantal bouwwerken van cultuurhistorische waarde is vastgelegd.
Datering : 1978
Vervaardiger : Bouws, Tom
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00204       Renovatus 1989 kerk, Broek in Waterland.

Beschrijving : Programmaboekje feestelijkheden ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de N H Kerk te Broek in Waterland, 8,9, en 10 dec.1989
Datering : 1989
Vervaardiger : St. Ned.Herv. Gemeente Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00205       Dorpsstraat, Broek in Waterland

Beschrijving : Tekening interieur van "Neeltje Pater" oud Holl. Taveerne rest. Broek in Waterland. tel. 02903 1392. Prop. G. Bierman? gered uit de brand die het restaurant verwoestte op 23 februari 1981. J.J. Peereboom was eigenaar van het restaurant.
Datering : 1981
Vervaardiger : Neeltje Pater
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00206       "Uit Den tijd die wij geDenken".Franse tijd, Broek in Waterland

Beschrijving : Autogr. Handschrift van W van Engelenburg over Broek na de Franse overheersing, blijkbaar gepubliceerd als feuilleton in de krant.
Datering : Augustus 1913
Vervaardiger : W. van Engelenburg
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00207       Dienstregeling van De Havenstoombootdienst Amsterdam, Marken, Edam & Volendam, via Broek in Waterland.

Beschrijving : Toeristenfolder en Dienstregeling van Havenstoombootdienst in 4 talen. Vertrek vanaf De Ruijterkade steiger 9 voor vaartocht langs Broek in Waterland, Monnickendam, Edam, Volendam en Marken.
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00208       Artikel over het Broekerhuis aan De Amstelveenseweg te Amsterdam

Beschrijving : Artikel over museum het Broekerhuis aan de Amstelveenseweg in een gebouw ontworpen door J. Gosschalk waarin de antiekverzameling is ondergebracht mej. A. Fregeres.
Datering : 1882
Vervaardiger :
Grote foto?Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00210       Restauratie Protestantse Kerk te Broek in Waterland

Beschrijving : Wapen van de gemeente Broek in Waterland. Gebrandschilderd raam in Broeker Kerk.
Datering : 1988 - 1989
Vervaardiger : Fotoclub Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00211       Restauratie Protestantse Kerk te Broek in Waterland

Beschrijving : Het orgel voor de restauratie
Uit: Doos met 47 foto's van de kerkrestauratie 1988-1989.
Datering : 1988-1989
Vervaardiger : Fotoclub Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00212       Stichting Neeltje Pater

Beschrijving : Programmaboekje van theater spektakel 'Ende dispereert niet' opgevoerd in het Broekerhuis, 3 t/m 17 juni 1989. Tekst en regie: Henk John. Ge nspireerd door het verblijf van Jan Pietersz. Coen in Amsterdam 1623-1627.
Datering : 1989
Vervaardiger : Stichting Neeltje Pater
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00213       NeDerland en zijn bewoners

Beschrijving : De Italiaan De Amicis schreef in 1873/74 een reisverslag van zijn bezoek aan Nederland. Het was destijds een internationale bestseller en heeft gediend om Italianen over Nederland te onderwijzen.
Pag. 205-218 gaan over Broek in Waterland
Datering : 1985
Vervaardiger : Edmondo De Amicis
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00214       Westfriesche rechtsgeschieDenis, dl II band 1 en 2: Waterland.

Beschrijving : Waterland, De Persijns tot 1282, Hollandsch leen, de territoriale instituten (hoofdmanschap, kwartier, banne, kogge, ambacht, go, Westfriesland als geheel), Bestuurspolitiek van 1282-1417 en 1417-1462, De Heerlijke Rechten van de Swannots (Jachtrecht, Vischrecht, Windrecht). Met vele bijlagen (Zeevang, Edam, Oosthuizen, Marken, Waterland in engere en ruime zin, de Persijns, Stoelboeck van de Zeevang). Met bibliografie, bronnen en 3 registers (persoons, geografisch, zaken) en een kaart van Waterland en de Zeevang in 1300.
Datering : 1943
Vervaardiger : Mr A. De GoeDe
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00215       MajesteitsschenDers

Beschrijving : Rotterdam 1903. Hoofdstuk IV is getiteld "Broek in Waterland", maar handelt niet over het dorp zelf.
Datering : 1903
Vervaardiger : J.Postmus.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00216       Kerkplein, Broek in Waterland

Beschrijving : Ansichtkaart met gezicht op het Kerkplein, naar(pentekening) van J.Louis Landr .
De kaart is opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Oud Broek in Waterland in 1990.
Datering : 1990
Vervaardiger : Louis Landr
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00219       Houten documentenkistje

Beschrijving : Houten documentenkistje, met sierlijke letters geschilderd 'DorpsKistje', het kistje is rood geschilderd met ijzerbeslag. Gebruikt voor het opbergen van akten en andere documenten.

Afb. jaarverslag 1990
Datering : 18e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00220       Documentenkistje

Beschrijving : Houten documentenkistjemet opschrift 'Zeevaarende Beurs tot Broek', bruin geschilderd. Zie over de instelling en het beheer van de Zeevarenden beurs: W. van Engelenburg, pag. 52 en G. van Zeggelaar hoofdstuk XXII, p 223.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00220 !     00220a       Bovenaanzicht kistje
Houten documentenkistjemet opschrift 'Zeevaarende Beurs tot Broek', bruin geschilderd. Zie over de instelling en het beheer van de Zeevarenden beurs: W. van Engelenburg, pag. 52 en G. van Zeggelaar hoofdstuk XXII, p 223. Datering : onbekend Vervaardiger : onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00222       De watersnood van 1916

Beschrijving : Ingelijste gecalligrafeerde 'Oorkonde' opgedragen aan het Gemeentbestuur van Broek in Waterland ter herinnering aan den dijkdoorbraak ..1916.
Datering : 1916
Vervaardiger : P BeunDer
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00224       Gegraveerd gezicht van Broek over het Havenrak te zien.

Beschrijving : E.M(aaskamp)d(elineavit). Moderne afdruk (Anno 1966) van de oude koperplaat in lijst.
Over het Havenrak met zicht op theekoepel, pastorie en kerk; roei- en zeilboten.
Uit Noord-Hollands Archief:
Met Frans opschrift.Zie: De Twaalf dorpen van Waterland. - Amsterdam : F.W. Greebe, z.j. [ca. 1750-1775].Zie ook Broek in Waterland 002. "Broek over 't Havenrak te zien" Broek in Waterland 004
Datering : ca. 1760
Vervaardiger : E.M(aaskamp)d(elineavit).
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00225       AarDewerk bordje met opschrift Ellewoutsdijk dankt Broek in Waterland.

Beschrijving : Watersnood Februari 1953. Ellewoutsdijk (Zeeuws: Ellesdiek) is een dorp in de gemeente Borsele, in de Nederlandse provincie Zeeland; tot 1 januari 1970 was het een zelfstandige gemeente. Het dorp is met zijn 410 inwoners (2010) de kleinste kern van de gemeente.
Datering : 1953
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00226       Watersnood 1953 Driewegen

Beschrijving : Driewegen bedankt de gemeente Broek in Waterland voor bijstand na de watersnood van 1953.
Driewegen is een dorp in de gemeente Borsele, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp had 574 inwoners in 2010. Driewegen ontstond in de 14e eeuw op een driesprong van wegen. Tot 1970 was het een zelfstandige gemeente.
Datering : 1953
Vervaardiger : 0nbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00227       Assignat De cinq livres De la r publique Fran aise

Beschrijving : Waardepapier dat werd bij de Franse Revolutie uitgegeven als waardepapier met als onderpand de geconfisqueerde bezittingen van de Rooms-katholieke kerk in Frankrijk. Zij hadden het belastinginners verdreven en daardoor geen geld. Dit werd echter een compleet fiasco omdat de kerkgoederen (een vijfde van Frankrijk) niet in n keer op de markt gebracht kon worden. Assignat werd als betaalmiddel ge ntroduceerd doch werd niet vertrouwd. In 1796 werden ze weer uit roulatie genomen met veel verlies voor de bezitters ervan.
Datering : Ca. 1790
Vervaardiger : Franse Republiek
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00229       Gemeentevlag Broek in Waterland

Beschrijving : Vlag van de per 1 januari 1991 opgeheven gemeente Broek in Waterland. Tweezijdig geborduurd.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00231       Verenigingszaken Oud Broek in Waterland

Beschrijving : Map met foto's en ander materiaal betr. de door Oud Broek georganiseerde tentoonstelling"Broeker bodemvondsten", A 1990" in de voormalige Leerkamer, Kerkplein.
T.g.v. 25 jarig bestaan
Datering : 1990
Vervaardiger : Oud Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00232       Foto van een echtpaar met zes kinDeren, Broek in Wateland

Beschrijving : Foto Onge dentificeerd echtpaar met 6 kinderen poserend in interieur van ca. 1900, Foto bezit voormalige gemeente Broek in Waterland
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00233       Bruiloftsdicht, Broek in Waterland

Beschrijving : Op het koperen bruiloftsfeest van C. Bakker en C.E. de Vries.
Zie ook blad 2 in de bijlage linksonder.
Datering : 1895
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00233 !     00233_a       Blad 2 van de speech.
Op het koperen bruiloftsfeest van C. Bakker en C.E. de Vries.
Zie ook blad 2 in de bijlage linksonder. Datering : 1895 Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00234       Foto s ZuiDeinDe 22, Broek in Waterland

Beschrijving : 24 foto s van interieur van Zuideinde 22, winkel met verf, glas, klompen, huishoudelijke materialen, spijkers, bezems etc. Van Jan Bruijn en zijn vrouw Alie Bruijn-Holman
Datering : 1991
Vervaardiger : J. De Waal
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00238       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Groepsfoto van 32 kinderen en 3 leidsters van de Bewaarschool 1904

1. Grietje Swart
2.
3.
4. Trijntje Visser (dr.van Eldert)
5.
6.
7. Teun Honingh
8.
9. Nelie van Nadort
10.
11. Juffr. Mertens
12.
13.
14. Fijtje Gaaf
15. De Oude (Molengouw)
16.
17.
18.
19. Bertus de Ruig
20.
21.
22. Griet de Vries
23. X
24. Wiedemeijer?
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Visser
32. Siem Honingh
33. Jan Lodder
34.
35.
36. Honingh

Datering : 1904
Vervaardiger : Jacobs & zonen
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00240       Oudbroek.nl

Beschrijving : Uitgave van de Vereniging Oud Broek in Waterland "oudbroek.nl"
ISBN 2211-8675. dec 2008, daarna 3 keer jaar: mei, sept, dec 2009 t/m mei 2019
Datering : 2008 - 2019
Vervaardiger : Vereniging Oud Broek in Waterland
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00241       Kijkatlas van Noord-Holland

Beschrijving : Kijkatlas van Noord-Holland / Noortje de Roy van Zuydewijn : fotografie: Jan Heuff
Uitgever : Van Holkema & Warendorf
Datering : 1983
Vervaardiger : Roy van ZuyDewijn, Noortje De
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00243       Foto van het gezin Tinkelenberg aan De Keerngouw, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto gezin Tinkelenberg van links naar rechts staand David Tinkelenberg, Chris Tinkelenberg, Neeltje Tinkelenberg (de Boer), zittend Johan Tinkelenberg, Zwaantje Tinkelenberg en Janna Tinkelenberg(Houtman)
Datering : Ca. 1925
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00244       Mijn jeugd in Broeker Waterland 1890-1916.

Beschrijving : Jeugdherineringen van Nelly Catharina Bakker geboren op 30 oktober 1889 te Goedereede als enig kind van dokter C. Bakker en C.E. Bakker-de Vries. Zij woonde van haar eerste jaar tot 1916 in Broek in Waterland, studeerde in 1918 af als arts, trouwde in 1921 met H.C. R mke en overleed ip 25 oktober 1976. Zij noteerde haar jeugdherinneringen op zeer hoge leeftijd in 5 schriftjes.
Bewerking A.P.Bruigom.
Datering : 1991
Vervaardiger : N.C.R mke-Bakker
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00245       School en onDerwijs in Broek in Waterland voor 1795.

Beschrijving : Het onderwijs te Broek in Waterland en wat daarmede in verband stond, ten tijde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Handschrift.
Datering : 1931
Vervaardiger : W van Engelenburg, .
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00246       Programma van De Broeker Feestweek

Beschrijving : Programma feestweek in De Broeker Gemeenschap 1963 t/m 1975, m.u.v.1964..
1979 t/m 2012 geschonken door de heer Niemeijer, door de vereniging verder bijgehouden tot heden. De Broeker Feestweek valt samen met de kermis, die van oudsher op de tweede woensdag van augustus begint. De feestweek begint op de zaterdag ervoor en eindigt op de kermiszondag.
2013 t/m 2019, 2021 (2020corona), 2023
Opgericht op 8 januari 1948.
Datering : vanaf 1979
Vervaardiger : De Broeker Gemeenschap
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00247       Oranjevereniging Broek in Waterland

Beschrijving : Programma's Oranjefeesten te Broek in Waterland:1958, 1959, 1968,1974, 1975, 1976, 1978 t/m 1981, 1983 t/m 1990, 1995.
Programma Koninginnedag bij De Broeker Gemeenschap: 1990, 1993 t/m 2002
Koningsdag 2014, meifeest 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Datering : 1968 - 1995
Vervaardiger : Oranjevereniging Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00248       NUT, Broek in Waterland

Beschrijving : Programma boekje van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Broek in Waterland, seizoen 1983/1984.
13 october Reis door Nepal
3 november Peter Faber, try-out "Een optimist"
26 januari Delta Plan laatste fase
23 februari Lezing Midas Dekkers
6 april BROEKERS voor BROEKERS, onder dit motto willen wij u voor de 3e maal een avond brengen, waarbij muzikale Broekers hun talenten kunnen tonen.
CURSUSSEN
Boekbinden en Pech Onderweg
Veertien programma's jubileum geschriftjes en publicaties betreffende Broeker Verenigingen en instellingen 1973-1988.
Datering : 1983/1984
Vervaardiger : Departement Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00249       RoomeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : De fournituren winkel van Annie Swart aan Roomeinde 12. Op naai- en kledinggebied was daar van alles te koop.
Datering : 1991
Vervaardiger : Jan De Waal
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00251       Schoolinstructies, Broek in Waterland

Beschrijving : Instructie voor het onderwijspersoneel aan de O.L.Scholen in de Gemeente Broek in Waterland, gedateerd 1881. Broek in Waterland 21 December 1881, getekend J. Rems, burgemeester.
Datering : 1881
Vervaardiger : Gemeente Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00252       Tussen Crommenije en IJsselmeer, Broek in Waterland

Beschrijving : Serie: Nederland ons aller tuin. Een natuurbeschrijving van Waterland en Zaanstreek. Uitg. ANWB, illustraties Han Alta.
Datering : 1949
Vervaardiger : W.Meijer
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00253       Vereniging "HENDRICK De KEYSER" tot behoud van architectonisch- of historisch-belangrijke ouDe gebouwen.

Beschrijving : Zes en veertigste jaarverslag over 1964 van Vereniging Hendrick de Keyser, met artikel door J.W.Niemeijer, getiteld: De bewoners van het huis Leedeinde 12 te Broek in Waterland." (Leeteinde)

Hier het artikel van Niemeijer
Datering : 1964
Vervaardiger : Bestuur Hendrick De Keyser
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00254       Koepel van Bakker hoek Havenrak - Dorsstraat, Broek in Waterland

Beschrijving : Oudheidkundige Bond, 68, nr.4 (1969)
Artikel door J.W.Niemeijer: en onbekend werk van Abraham van der Hart?" ( over de koepel van Bakker hoek Havenrak - Dorsstraat)
Zie bijlagen,linksonder.
Datering : 1969
Vervaardiger : J.W. Niemeijer
Grote foto? ********** Bijlage - 00254_p ---- Bijlagen **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00255       Havenrak; Broek in Waterland

Beschrijving : Een driebeukig huis aan het Havenrak (nr.17)
Voorop een linoleumsnede van het huis door Jaap Dekker sr.
Beschrijving van het huis.
Opgravingen: beschrijving van de gevonden pijpekoppen; vuurklokken, een schaal van Wanfried uit Hessen uit 1611, een pelgrimsteken en nog heel veel scherven.

Zie linksonder de beschrijving!
Datering : 1992
Vervaardiger : J.Dekker en H.Dekker-Dobber
Grote foto? ********** Bijlage - 00255_pd ---- Beschrijving van Havenrak 17 en opgravingen. **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00256       Portretfoto van Jo Schoemaker, dochter van De hoofdonDerwijzer te Broek in Waterland

Beschrijving : Foto Johanna Egbertina Schoemaker geboren 19-4-1894 dochter Arend Schoemaker geboren 24-7-1860 en Jacoba Hubertina Elisabeth Sevenhuijsen geboren 17-9-1861
Datering : Ca. 1910
Vervaardiger : Fotografisch atelier Prinses Amsterdam
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00257       Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan

Beschrijving : Scenes uit het toneelstuk 'n Zomerzotheid uit: Plakboek met foto's, programma's, recensies etc. van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.


De toneelspelers: Annie Parr e, Ans Peereboom, Stien Bijl, mevr. Smit - du Pied, Nel Leguit, Truus Pruim, mevr. Bekebrede, Piet Smit, Eddie Smit, Piet Mes, Klaas Lof en Niek Peereboom.

Zie hier de mooie foto's en recencies
Datering : 1944
Vervaardiger : E. Smit
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00258       Fanfarecorps Broek in Waterland, 60-jarig bestaan

Beschrijving : Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.
Zie ook de bijlages.
Datering : 1944
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00258 !     00258_a       lijst met nummers
Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.
Zie ook de bijlages. Datering : 1944 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00258 !     00258_b       Namenlijst
Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.
Zie ook de bijlages. Datering : 1944 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00258 !     00258a       Overzicht bezoekers
Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.
Zie ook de bijlages. Datering : 1944 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00258 !     00258b       Namenlijst bezoekers
Publiek met in de bijlages overzicht bezoekers met nummers en een namenlijst uit: Ringband met 27 foto's van uitvoeringen op resp.29 en 30 juli en 20 aug.1944 door de Fanfare en het toneelgezelschap, tgv. het 60 jarig bestaan van het fanfarecorps te Broek in Waterland.
Zie ook de bijlages. Datering : 1944 Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00262       Acte van ruiling tussen Teunis Wiebe Poolman en Jacob Pronk aan De Keerngouw te Broek in Waterland

Beschrijving : Akte van Ruiling landerijen 1-12-1891
Teunis Wiebe Poolman en Jacob Pronk huurder (eigenaar Sara Keijser wed. Simon Philip Goudsmit).
Simon Philip Goudsmit kocht op 21-11-1883 dit land van efgenamen Klaas Cornelis Koker overleden 31-1-1867.
Datering : 1-12-1891
Vervaardiger : Notaris Doncan
Grote foto?
********** Bijlage - 00262_pd ---- Acte van ruiling **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00267       Notities en foto s gevonDen funDeringen in De ouDe dorpskom met plattegrond, Broek in Waterland

Beschrijving : Notities gevonden funderingen o.a bij Havenrak 1, hek pastorie, begraafplaats, kerkplein 1 en 2, De Erven 20, De Erven 26, Roomeinde 5, Roomeinde 3 (foto s Roomeinde 3 achter op het erf).
Datering : 1992
Vervaardiger : A.P. Bruigom
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00268       Het dorp van mijn grootvaDer

Beschrijving : Het dorp van mijn grootvader : Broek in Waterland rond 1900 / Ton Oosterhuis
Impressum: Soest : Uitgeverij Boekscout, 2009
Bibliogr ann: Met lit. opg., reg. van familienamen.
Boekhoekinfo: Een bewerking van aantekeningen van o.a. de moeder en tante van de auteur over het dagelijks leven in Broek in Waterland rond 1900, aangevuld met informatie uit andere bronnen.

In het boek zijn twee personen met elkaar verwisseld. Mevrouw Ina van der Made - Van de Stadt correspondeert hierover met de heer Oosterhuis. Tevens beschrijft zij in het kort de familiegeschiedenis van weduwe Wiedemeijer en haar 2 zonen (Adriaan en Hendrik) en haar tweede echtgenoot Peter van Dusschoten. Zie hier de mailwisseling hierover.

Op de foto's rechts zijn Adriaan (nr. 2) en zijn broer Hendrik Wiedemeijer (3) te zien. Op foto 4 heeft Hendrik een wens uitgesproken voor zijn moeder. Adriaan is onderwijzer geworden: zie ook inv.nr.01962

Zie ook inv.nr.00572 voor de jeugdherinneringen aan Broek van de dochters van meester Schoemaker (is grootvader van Oosterhuis).
Datering : 2009
Vervaardiger : Oosterhuis, Ton
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00271       Gezicht op kerk, De Erven en het Havenrak, Broek in Waterland

Beschrijving : Douwe Egberts kalender. Kleurenreproductie van een gezicht op De Erven, de Kerk en een deel van het Havenrak op dik carton. Gezicht op het dorp vanf de Broekermeerdijk over 't Nesje.
Datering : 1962
Vervaardiger : Anoniem
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00272       Deel baardman kruik

Beschrijving : Hals met oor, van een baardman kruik, Duits steengoed, 16de eeuw.Gevonden bij Leeteinde 20
Datering : 16e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00274       Schotelfragment

Beschrijving : Schotelfragment met slibversiering ( granaatappel en ranken), gevonden in de achtertuin van Havenrak 9-11
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00276       Houten tuinpagoDe

Beschrijving : Houten tuinpagode, bestaande uit een voetstuk waarop een in 4 delen uitneembaar torentje waaraan 4 vergulde klokjes hangen. Wit geschilderd-1793 (?), voetstuk later.
In bruikleen bij het Waterlands Museum te Monnickendam.
Datering : 1793?
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00277       De Erven, Broek in Waterland

Beschrijving : Gravure met kerk, toren en pastorie op Kerkplein. Theekoepel en huizen langs De Erven. Een roeibootje en een zeilbootje.
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
1. Achterzijde der reclamekaart uit 1865 van de vermaarde Aaltje Fregeres (zie ook afbeelding 52; collectienr. 0960). Zij was tot ver over oze grenzen bekend om haar handel in antiek, die zij in 1880 be indigde. Aaltje Fregeres bleef tot haar dood (in 1900 op 90-jarige leeftijd) met haar broer Klaas wonen in hun huis aan de Dorpsstraat (nrs. 11/13).
Datering : 1865
Vervaardiger : Uitgever: Aaltje Fregeres
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00278       TuinpagoDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto's van de tuin pagode, gefotografeerd in 3 delen door het Openluchtmuseum te Arnhem, toen het bouwsel nog in een schuur van Heijloo in de Dorpsstraat stond.
Houten tuinpagode, bestaande uit een voetstuk waarop een in 4 delen uitneembaar
torentje waaraan 4 vergulde klokjes hangen.Wit geschilderd-1793 (?), voetstuk later.
In bruikleen bij het Waterlands Museum te Monnickendam.

Zie de delen 2 en 3 linksonder.
Datering : onbekend
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00278 !     00278_       Delen 2 en 3
Foto's van de tuin pagode, gefotografeerd in 3 delen door het Openluchtmuseum te Arnhem, toen het bouwsel nog in een schuur van Heijloo in de Dorpsstraat stond.
Houten tuinpagode, bestaande uit een voetstuk waarop een in 4 delen uitneembaar
torentje waaraan 4 vergulde klokjes hangen.Wit geschilderd-1793 (?), voetstuk later.
In bruikleen bij het Waterlands Museum te Monnickendam.

Zie de delen 2 en 3 linksonder. Datering : onbekend Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00279       Menschen en Gebouwen uit Broek in Waterland

Beschrijving : Kleine geschiedenis van Broek in Waterland, 1393 - 1937.
Datering : 1937
Vervaardiger : W.van Engelenburg
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00280       LeeteinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Plakboek over de restauratie van Leeteinde 4-6, in de jaren 1967-69, samengesteld door timmerman K.Gruys
Datering : 1967
Vervaardiger : K. Gruijs
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00281       30 overpeinzingen met een kosmisch tintje

Beschrijving : Gedichten van Marie Houtman, woonde op Roomeinde 8 te Broek in Waterland.
Datering : 1986
Vervaardiger : Mary Houtman
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00282       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Reproductie foto van een schoolfoto uit met meester Schoemaker en leerlingen.
links: meester Schoemaker, naast hem: Teun Bruijn en achter het leitje Ynte Bruijn.
rechts: Elisabeth Jongens, later getrouwd met De Waal en dit worden de ouders van Jan de Waal, jaren onderwijzer in Broek in Waterland.
Datering : 1923
Vervaardiger : J. De Waal
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00283       RoomeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Roomeinde 22/24 aan de achterkant aan het Dee.
Dertien foto's van huizen en erven aan het Roomeinde, genomen vanaf het Leeteinde.
Datering : 1992
Vervaardiger : Jan De Waal
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00284       RoomeinDe 14-18

Beschrijving : Tekening van Roomeinde 14-18, zwart krijt 293x482 mm. Gereproduceerd in Broeker Bijdragen nr 32, maart 1992'
Datering : 1919
Vervaardiger : P. Teunissen
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00291       Historische geografie van Waterland, Broek in Waterland

Beschrijving : J.K.de Cock, Historische geografie van Waterland in Holland, 7de jg., okt.1975.
Waterland, in de 13e eeuw Aquosa Terra genoemd, was een 'land' dat wil zeggen een staatkundige eenheid, te vergelijken met Kennemerland of Rijnland. Zo begint de inleiding van het bovenstaande artikel.
Datering : 1975
Vervaardiger : J.K. De Cock
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00292       Een vermeend handvest van Broek in Waterland

Beschrijving : Een vermeend handvest van Broek in Waterland in: Holland, 10de jg.dec.1978.
Stadsrechten toegekend aan Broek in West-Friesland (nu Broek in Waterland) in 1478 door Hertog Maximiliaan. Bruigom beschrijft waarom dit nooit Broek in Waterland kan zijn.
Datering : 1978
Vervaardiger : A.P.Bruigom
Grote foto?


Bijlage van 00292 !     00292a       Bijlage
Een vermeend handvest van Broek in Waterland in: Holland, 10de jg.dec.1978.
Stadsrechten toegekend aan Broek in West-Friesland (nu Broek in Waterland) in 1478 door Hertog Maximiliaan. Bruigom beschrijft waarom dit nooit Broek in Waterland kan zijn. Datering : 1978 Vervaardiger : A.P.Bruigom

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00294       1573 Het Huis Volbracht.

Beschrijving : Lekespel gemaakt ter gelegenheid van de restauratie van de N H Kerk van Broek in Waterland in de jaren 1950-1951
Datering : 1950
Vervaardiger : P.Simoons
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00295       Het OuDe Broek in Waterland.

Beschrijving : Het oude Broek in Waterland, pp. 303-311 in Het Huis Oud en Nieuw 1913, ge ll. Uit bezit A.P.B.

Lees hier het verhaal
Datering : 1913
Vervaardiger : U.G.Dorhout
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00296       Het huis van Cornelis Schoon te Broek in Waterland

Beschrijving : Het huis van Cornelis Schoon te Broek in Waterland in: Spiegel der Historie, 2de jg.jan.1967.
(Zie bijlages)
Datering : 1967.
Vervaardiger : J.W.Niemeijer en H Janse
Grote foto?
********** Bijlage - 00296 ---- Bijlagen Huis Cornelis Schoon **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00297       OnDerlinge Brandverzekering te Broek in Waterland.

Beschrijving : Gedenkboekje 25 jarig bestaande Onderlinge Brandverzekering voor Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en bijbehorende polders. 1 jan.1912-1 jan. 1937. Uit bezit A.P.B.'
Datering : 1937
Vervaardiger : E.H. St ve
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00298       OnDerlinge Brandverzekering te Broek in Waterland.

Beschrijving : Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925.
Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.'
Datering : 1911
Vervaardiger : OnDerlinge Brandverzekering
Grote foto?


Bijlage van 00298 !     00298_b       Reglement
Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925.
Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.' Datering : 1911 Vervaardiger : OnDerlinge BrandverzekeringBijlage van 00298 !     00298_c       Agenda van Algemene vergadering 6 mei 1947
Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925.
Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.' Datering : 1911 Vervaardiger : OnDerlinge BrandverzekeringBijlage van 00298 !     00298b       Reglement-a
Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925.
Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.' Datering : 1911 Vervaardiger : OnDerlinge BrandverzekeringBijlage van 00298 !     00298c       Agenda van Algemene vergadering 6 mei 1947
Drie Reglementen uit respectievelijk, 1911,1916 en 1925.
Oproep voor een algemene vergadering, 1947. Uit bezit A.P.B.' Datering : 1911 Vervaardiger : OnDerlinge Brandverzekering

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00299       Over Noordhollandsche plaatsnamen, Broek in Waterland

Beschrijving : Over Noordhollandsche plaatsnamen door W. van Engelenburg.
In de bijlage vindt u het stukje over Broek in Waterland, o.a. vinken en klokkedieven.
Datering : 1931
Vervaardiger : W van Engelenburg
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00300       Reglement omtrent het toezicht op het onDerhoud en het dragen Der kosten van Den NoorDer IJ- en Zeedijk. Broek in Waterland

Beschrijving : Reglement omtrent het toezicht op het onderhoud en het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. De dijksvereniging, bekend onder den naam van den Noorder IJ- en Zeedijk, omvat al de deelen van dien , van den scheidingspaal tusschen den St. Aagtendijk en den Assendelver Zeedijk af, tot aan den dijk van Westfriesland toe.
Prov. Blad van Noord Holland, 1908. No. 23.
Zie bijlage.
Datering : 1908
Vervaardiger : Provincie Noord-Holland
Grote foto?


Bijlage van 00300 !     00300_a       Reglement
Reglement omtrent het toezicht op het onderhoud en het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. De dijksvereniging, bekend onder den naam van den Noorder IJ- en Zeedijk, omvat al de deelen van dien , van den scheidingspaal tusschen den St. Aagtendijk en den Assendelver Zeedijk af, tot aan den dijk van Westfriesland toe.
Prov. Blad van Noord Holland, 1908. No. 23.
Zie bijlage. Datering : 1908 Vervaardiger : Provincie Noord-HollandBijlage van 00300 !     00300a       Bijlage
Reglement omtrent het toezicht op het onderhoud en het dragen der kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. De dijksvereniging, bekend onder den naam van den Noorder IJ- en Zeedijk, omvat al de deelen van dien , van den scheidingspaal tusschen den St. Aagtendijk en den Assendelver Zeedijk af, tot aan den dijk van Westfriesland toe.
Prov. Blad van Noord Holland, 1908. No. 23.
Zie bijlage. Datering : 1908 Vervaardiger : Provincie Noord-Holland

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00301       Keur banne Broek in Waterland

Beschrijving : Keur op het klaren en diephouden der slooten, wijdte der hoofden in de vaarslooten enz. der banne Broek in Waterland, 1912.Uit het bezit van A.P.B.'
Datering : 1912
Vervaardiger : Bestuur Banne Broek in Waterland
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00302       De watersnood van 1916

Beschrijving : Watersnood in Waterland, Januari 1916.
Brochure uitgegeven door Ver.Oud Broek in 1976.

Zie hier ook een filmpje: Watersnood in Noord Holland
Datering : 1976
Vervaardiger : Vereniging Oud Broek in Waterland
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00303       Boerenleenbank Broek in Waterland

Beschrijving : Statuten van de Co peratieve Boerenleenbank te Broek in Waterland en Omstreken, vastgesteld bij de oprichting in 1907.Bijvoegsel Nederl. Staatscourant 20 juli 1907, nr. 168. Uit bezit van A.P.B.
Datering : 1907
Vervaardiger : NeDerlandsche Staatscourant
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00304       Brandweer, Broek in Waterland

Beschrijving : Vrijwillige Brandweer Eensgezindheid, Broek in Waterland (Gedenkboekje bij het 50 jarig bestaan). Auteur en ontwerper, J.W. Niemeijer; Kamiel van Rossum persklaar maker en C. Oud drukwerk.
Datering : 1979
Vervaardiger : Dr. J.W.Niemeijer.
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00305       Amsterdam- Waterland- Marken.

Beschrijving : A Trip from Amsterdam, to Broek, Monnickendam, Edam, Volendam and Marken.Amsterdam ( London 1890.)
Datering : 1890
Vervaardiger : J.F.L. De Balbian Verster
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00308       Gemeentegids Broek in Waterland 1976 - 1989/1990.

Beschrijving : gemeentegids van de gemeente Broek i Waterland en 1976, 1977, 1978,1982/83,1984,1986, 1989/90
Datering : 1989/1990
Vervaardiger : Gemeente Broek in Waterland
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00309       Inventaris van het archief van De classis Edam.

Beschrijving : Rijksarchief in Noord-Holland: Inventaris van het archief van de classis Edam van de Ned.Herv.Kerk 1572-1947. Haarlem 1974. De kerk van Broek in Waterland valt onder de classis van Edam.
n 1965 is het archief door de classicale vergadering van Edam van de Nederlandse Hervormde Kerk in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Holland, thans Noord-Hollands Archief geheten. Archivalia, jonger dan 50 jaar, zijn voor derden slechts toegankelijk met machtiging van de bewaargever. Het archief lijkt tamelijk volledig op enkele uitzonderingen na, die steeds bij de beschrijving zijn aangegeven. De materi le toestand is over het geheel genomen matig; een aantal stukken heeft nogal van vocht te lijden gehad. Er hebben al eerder inventarisaties plaatsgevonden, namelijk in 1818 en aan het begin van de twintigste eeuw, in beide gevallen tamelijk summier. Het archief is in 1971 ge nventariseerd door J.R. Persman, archivist-A bij het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem.
Datering : 1974
Vervaardiger : J.R. Persman
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00310       Reclamekaart van A. Fregeres

Beschrijving : Gelithografeerde reclamekaart van A.Fregeres in Antiquiteiten, in zwartlijstje. De kaart toont het huis Dorpsstraat 11-13, met ernaast de stijltuin. Achterop de tekst: Het Broeker -Huis van Aaltje Fregeres met daarom heen: Volgens inliggende verklaring de oudste afbeelding van het huis te Broek in Waterland, Noord-Holland.
Uit: Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten door A.P. Bruigom:
52. Reclamekaart uit 1865 van Aaltje Fregeres met, in steendruk, haar huis (nrs. 11/13). In de tuin links de loofgang (berceau) en rechts het loofprieel met fraai versierd timpaan. Aaltje's gastenboek vermeldt veel bekende namen, o.a. Czarewitsj Nicolas van Rusland, die haar in 1865, een jaar vor zijn dood, bezocht.
Datering : 1865
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00312       De watersnood van 1775

Beschrijving : Reglement of orde van de vijf en zeventig mannen, welke ons dorp Broek en jurisdictie, in cas van Onverhoopte Hooge watervloed; na de Waterlandse -Zeedyk zal trekken. Ge rresteert bij de E: Vroedschap; Den 12 December 1775 te Monnickendam gedrukt,1784. Uit bezit A.P.B.'
Datering : 1784
Vervaardiger : Vroedschap
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00313       Rollo's tour in Europe; Rollo in Holland

Beschrijving : Reisbeschrijving van Holland. Broek in Waterland wordt beschreven op blz. 190 t/m 199 (zie bijlages)als de "diary village" en ze eten "Bitek aux pommes". Er is een illustratie van het Havenrak met de afgebroken theekoepel. Brown Taggard & Chase publishers, Boston
Zie de tekst in de bijlage -linksonder.
Datering : 1857
Vervaardiger : Abbott, Jacob
Grote foto?
********** Bijlage - 00313_a ---- Hier de tekst. **********


Bijlage van 00313 !     00313a       Bijlage
Reisbeschrijving van Holland. Broek in Waterland wordt beschreven op blz. 190 t/m 199 (zie bijlages)als de "diary village" en ze eten "Bitek aux pommes". Er is een illustratie van het Havenrak met de afgebroken theekoepel. Brown Taggard & Chase publishers, Boston
Zie de tekst in de bijlage -linksonder. Datering : 1857 Vervaardiger : Abbott, Jacob

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00314       Burgernut

Beschrijving : Potpourri op het twintigjarig bestaan van het Burgernut te Broek in Waterland 1882-1902.
Uit het bezit A.P.B.
Datering : 1902
Vervaardiger : Jan Wolbartus De Wit
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00315       Erfgenamen van Neeltje Pater te Broek in Waterland.

Beschrijving : Blijspel in 1 bedrijf, voor 5 Heeren en 3 Dames.
No 149 van Schuitemaker's Rederijkers Bibliotheek
Datering : 1900
Vervaardiger : W. Mets Tz.
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00316       Volkshogeschool Bergen

Beschrijving : Een wintermaand op de Volkshogeschool Bergen.
Zie bijlage: De cursisten verblijven 3 dagen in Broek in Waterland en overnachten in de Jeugdherberg.
Datering : 1954
Vervaardiger : Volkshogeschool Bergen
Grote foto?


Bijlage van 00316 !     00316_a       Bijlage 0316a
Een wintermaand op de Volkshogeschool Bergen.
Zie bijlage: De cursisten verblijven 3 dagen in Broek in Waterland en overnachten in de Jeugdherberg. Datering : 1954 Vervaardiger : Volkshogeschool Bergen

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00318       ...het krankzinnige kwartiertje...

Beschrijving : Het krankzinnige kwartiertje
Nico Scheepmaker; De Gooise Uitgeverij, Bussum
Met ingeplakt: Wereldkampioenschap voetbal '30 t /m '78
Het krankzinnige kwartiertje, een uitdrukking die de Nederlandse sportpers opdook in de Lotsy-periode van het Nederlands elftal, om precies te zijn na de 9-3 overwinning op Belgi op 11 maart 1934. Het boek is historisch gericht. Er zijn drie hoofdstukken die op het wielrennen betrekking hebben: Joris van den Bergh, de beste sportjournalist die Nederland ooit gehad heeft , de journalistiek van de polemiek (Sport Echo) en Karel Van Wijnendaele en Pol Jacquemijns: de legendarische sportjournalisten uit Vlaanderen.
Nico Scheepmaker startte zijn sportjournalistieke loopbaan met een column in het weekblad 'Sport en Sportwereld' (van 1957 tot 1967), had sinds 1962 een wekelijkse sport column in Vrij Nederland, en sinds 1968 een eveneens wekelijkse sportcolumn in GPD-dagbladen. Hij kreeg enkele prijzen, waaronder de Anne Frankprijs voor po zie (1958) en de NDP-prijs voor dagbladjournalistiek 1982. Hij woonde vanaf 1974 in Broek in Waterland en overleed in 1990 aldaar.
Datering : 1978
Vervaardiger : Scheepmaker, Nico
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00320       Reclamebord van De Noord Hollandsche Bond van Co p. WerkenDe OnDerlinge Brandwaarborgmaatschappijen.

Beschrijving : Ge mailleerde reclameplaat van de afd. Broek in Waterland van de Noord Hollandsche Bond van Co p. Werkende Onderlinge Brandwaarborgmaatschappijen.
Datering :
Vervaardiger : Zie titel
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00321       Bloembollen steker

Beschrijving : Houten steker voor het poten van bollen.
Ingebrande letters B i W. Gebruikt door gemeentewerklieden.
Datering : onbekend
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00322       Waterland, getekend door Cornelis Schoon (1719-1778)

Beschrijving : Waterland, getekend door Cornelis Schoon (1719-1778) Monnickendam, Ransdorp, Durgerdam, Holysloot, Zuiderwoude, Uitdam, Landsmeer, Watergang, Zunderdorp, Nieuwendam, Broek in Waterland, Schellingwoude, Buiksloot.
Datering : 1979
Vervaardiger : A.P.Bruigom
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00323       Cornelis Bark, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto portret van Cornelis (Boertje) Bark 11-02-1863 - 08-10-1951
Zie voor zijn echtgenote Hilletje de Waart 27-08-1869 - 12-11-1923 objectno. #0617.

Afkomstig uit bezit van hun kleinzoon Simon Pronk 2-04-1920 - 15-02-1989. Zijn ouders waren Annetje Bark 08-03-1891 - 05-02-1964 en Jan Pronk 17-06-1867 - 08-09-1939.

Zie ook inv.nr. 07815
Datering : ca. 1900
Vervaardiger : M.H. Lad , Amsterdam
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00326       Messing handvaten van doodskisten

Beschrijving : Vijf messinghandvaten van doodskisten afkomstig uit de 17de eeuwse grafkelder van de familie Pater, bevattende de graven 184 t/m 186 met de bevestigingsplaten. In aug.1975 opgegraven bij funderingsonderzoek in de kerk. E n afgebeeld in Broeker Bijdragen nr.36, feb.1995 en beschr.op pag.321
Datering : voor 1727
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00327       Maquette

Beschrijving : Cartonnen maquette van bakkerswinkel Eilandweg 5. De maquette is vervaardigd ter gelegenheid van de gouden bruiloft van bakker J. Bakker Dzn. en G. Schouten. Afgeb. Broeker Bijdragen, nov.1980, p.147'
Datering : 1861
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00328       Hollandse tegel

Beschrijving : Twee Hollandse tegels met in blauw voorstellingen van respectievelijk een engel op een schelp met een zeil en een fluitspelend zeemonster met een vrouw op zijn rug. Afkomstig uit een Broeker woonhuis.
Datering : 1700
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00333       RoomeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Genomen vanaf de toren, op de voorgrond Roomeinde no. 8. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60,met gezichten in het dorp vanaf de kerktoren, de tram, enkele inwoners e.a. Bijgevoegd drie kleurenfoto's van Roomeinde 2, tijdens en kort na de verbouwing in 1989. N.B verspreid over de verschillende categorie n
Datering : voor 1963
Vervaardiger : P. Ruijterman
Grote foto?


Bijlage van 00333 !     00333_a       Bijlage
Genomen vanaf de toren, op de voorgrond Roomeinde no. 8. Zes en twintig foto's uit de jaren '50 en '60,met gezichten in het dorp vanaf de kerktoren, de tram, enkele inwoners e.a. Bijgevoegd drie kleurenfoto's van Roomeinde 2, tijdens en kort na de verbouwing in 1989. N.B verspreid over de verschillende categorie n Datering : voor 1963 Vervaardiger : P. Ruijterman

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00334       Groepsfoto leDen gemengd koor "Zanglust", ter gelegenheid 100 jarig bestaan, oct 1992, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto Gemengd koor Zanglust voor het vroegere gemeentehuis ter ere van het 100 jarig bestaan.
1e rij Liesbeth de Boer, Alie Bruijn, Geertje van de Stadt, Mieke Haakman, Netty Klebach, Elly de Jong, Joke Knijn, Sijtje Kunst, Leen Poolman, Annie Voordehake,
2e rij Ans Lobbes, Martha Geugjes, Margreeth Dekker, Sijtje Stoker, Anneke van Wijngaarden, Ans Sluiters, Karin van Schade Westrem, Welmoed van Eekelen.
3e rij: Gr Kwak, Hil Dekker, Rie Beets, An Plas, Nel Slegt.
4e rij: John Roos, Jan Snieder, Jan de Klerk, Jan van der Lee, Wim Drijver
5e rij: Jan van der Snoek, Cor Sanders, Cees Moens, Jaap Dekker.
Niet aanwezig waren Ann Jesse, Marije Maasland, Simon Ruijtenberg, Lobbe Oudhuis, Jan Oudhuis..
Datering : Oktober 1992
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00336       Muizenval

Beschrijving : Langwerpige houten muizenval, met glas gedekt. Er mist een valdeurtje. Afkomstig van de familie De Oude, de Erven 26 ( v r 1962)
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00336 !     00336a       Muizenval van binnen
Langwerpige houten muizenval, met glas gedekt. Er mist een valdeurtje. Afkomstig van de familie De Oude, de Erven 26 ( v r 1962) Datering : onbekend Vervaardiger : onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00339       Vogelfluitje van pijpaarDe

Beschrijving : Vogelfluitje van pijpaarde, aan de voet gestempeld: Germany. Uit de tuin van Havenrak 5, ca. 1965 gevonden
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00340       Kralen

Beschrijving : Snoer van 72 helderblauwe glazen kralen, zoals eertijds in kralentuintjes toegepast. Afkomstig van P.Heiloo.
Datering : 17e eeuw
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00341       Kralen

Beschrijving : Snoer van 61 paarsblauwe glazen kralen, zoals eertijds in kralentuintjes toegepast. Afkomstig van P.Heiloo.
Datering : 17e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00343       Receptieboek,Broek in Waterland

Beschrijving : Receptieboek, ter gelegenheid van het afscheid van meester Smit als hoofd der school in 1961.
Datering : 1961
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00345       Gelegenheidsgedichten over gebeurtenissen, personen en plaatsen in Broek in Waterland.

Beschrijving : Gelegenheidsgedichten over gebeurtenissen, personen en plaatsen in Broek in Waterland. Typescript, met data van nov. 1946 t/m jan. 1961. Pseudoniemen van Ed Smit: Klikspaan en Tim de Jun. Sommige ook verschenen in De Broeker Gemeenschap.

Hier de gedichten van Klikspaan

Hier die van Tim de Jun
Datering : 1946 - 1961
Vervaardiger : Ed Smit
Grote foto? ********** Bijlage - 00345a ---- Wat ik hoorde vertellen ( 13 gedichten ) - klikspaan **********
********** Bijlage - 00345b ---- Gedichten (13 x) van Tims de Jun e.a. **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00346       Bevrijdingsdag, Broek in Waterland

Beschrijving : Programma van de feestavond ter gelegenheid van de viering onzer bevrijding, op zaterdag 5 mei 1956, in garage Hogetoorn, te Broek in Waterland. Medewerking verleenden: Muziekvereniging "De Broeker Kapel", Gymnastiekvereniging "Sparta", Zangvereniging "Zanglust" o.l.v. de Heer L.G. Siemer, "Waterlanders" een Cabavue zonder bedrijven: Tekst Dries Ney met bijdragen van Ed Smit; Decor: Piet Kok m.m.v. Bep Ney.
Medewerkers: Truus Bolks, Alie van Ham, Alie Lof, Bep Ney-Pasman, Will Smit-van Rossum, Els Pilkes-van Wiltenburg, Gerrit Bekebrede, Toon Mellenberg, Piet Mes, Dries Ney, Siem Sanders, Ed Smit, Henk Stookebrand. Pianobegeleiding: P.T.J.Parr e; Souffleur: E. Smit sr.; Regie: Ed Smit; Grime: Fa. Michels.
Dansorkest "The Carjo Boys" o.l.v. J. Bruijn.
Aanvang avond 8.00 uur, het bal duurt tot vier uur.
Zie bijlagen.
Uit: Enveloppe met liedteksten, feestprogramma's e.d.
Datering : 1956
Vervaardiger : Oranjevereniging
Grote foto? ********** Bijlage - 00346_p ---- Bijlagen **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00347       GeDenkboekje Broeker Gemeenschap 40 jaar

Beschrijving : De stichting De Broeker Gemeenschap is een overkoepelend orgaan voor het verenigingsleven in de gemeente Broek in Waterland. Zij geeft een veertiendaags blaadje uit.
Opgericht op 8 januari 1948.
Datering : 1988
Vervaardiger : Stichting De Broeker Gemeenschap
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00348       Blikken taarttrommel, bruin 'gehout',

Beschrijving : Blikken taarttrommel, bruin 'gehout', In gebruik geweest bij bakkerij J.Olij, Havenrak 1.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00349       Kabinetfoto's van bakker J.Olij en zijn vrouw

Beschrijving : Kabinetfoto's van bakker J.Olij en zijn vrouw, woonachtig op Havenrak 1
Datering : onbekend
Vervaardiger : studio VlaanDeren, Alkmaar
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00351       Film van Broek in Waterland

Beschrijving : Film van de inwoners van Broek, straatsgewijs. Gecopieerd naar de oorspronkelijke opname uit 1963 en daarna ook op DVD gezet.
Ingesproken door P. Ent
Bekijk de film in drie delen op inv.nr. 5099
Datering : 1963
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00352       Huizen in NeDerland

Beschrijving : Huizen in Nederland, Friesland en Noord Holland.. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrik de Keijser. Leeteinde 4/6 en 12 te Broek in Waterland. ISBN 90-6630-406-5
Datering : 1993
Vervaardiger : R.Meischke, H.J.Zantkuijl, W.Raue, P.T.E.E. Rosenberg.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00355       Kleuren onDerzoek

Beschrijving : Kleuren onderzoek Ned.Herv. Kerk Broek in Waterland.
Datering : 1987
Vervaardiger : J.Witte
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00356       Afscheid van E.Smit als hoofd Der School, op 29 april 1961 te Broek in Waterland.

Beschrijving : Foto album bij het afscheid van [E.Smit] als hoofd der School, op 29 april 1961.
Inhoud 59 foto's. De school aan Roomeinde 3, met smeedijzeren hek.
Datering : 1961
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00359       Kleurkaart Noord-Holland

Beschrijving : Staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen. Over de Broeker kleuren: pp 24-29
Datering : 1992
Vervaardiger : Rob van Maanen.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00360       Monumenten inventarisatie Project Noord Holland.

Beschrijving : Het deeltje Broek in W.: Nov.1991, 49 pp
en deeltje Waterland. Zie de bijlage.
Datering : 1990
Vervaardiger : Uitg. Provincie Noord Holland
Grote foto?


Bijlage van 00360 !     00360_a       Bijlage 0360a | 9111
Het deeltje Broek in W.: Nov.1991, 49 pp
en deeltje Waterland. Zie de bijlage. Datering : 1990 Vervaardiger : Uitg. Provincie Noord Holland

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00361       Clark Gable in Monnickendam

Beschrijving : Over Broek n Waterland: pp 68-83 met ..
Datering : 1992
Vervaardiger : Paul Arnoldussen
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00362       GouDen hanger

Beschrijving : Gouden hanger met dito ketting. De hanger bestaat uit een kern met een achter glas zichtbare haarlok en een rijke geornamenteerde filigrain omraming. Met bijgevoegde notitie over de herkomst van dit kleinood uit de familie Poolman en het verhaal dat het, samen met een pendant, als oorhanger zou zijn geschonken aan een dochter van "burgemeester Poolman", waar hij dineerde.
Gouden hanger met dito ketting, voorzien van initialen FGW (tweemaal)
Volgens overlevering zou dit een van de twee oorbellen zijn,
die keizer Napoleon bij zijn bezoek aan Broek
in 1811 zou hebben gegeven aan de dochter van de burgemeester,
Harmen Bakker. Zou afkomstig zijn uit de familie Poolman en
is geschonken door J. van Houweling.

Lees hier ook: Keizer Napoleon brandt zijn vingers in Broek in Waterland
Datering : 1811
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00371       Burgemeester Harmen Bakker, Broek in Waterland

Beschrijving : Burgemeester Harmen Bakker naar een geschilderd portret.
Maire 28 februari 1811 - 3 december 1813
Burgemeester 3 december 1813 - 1 mei 1817
Schout 1 mei 1817 - 22 april 1819
Burgemeestersportret, gefotografeerd naar ingelijste portret in de raadzaal van het voormalig Raadhuis van Broek in Waterland, De Erven 2.
Datering : 1994
Vervaardiger : Jan De Waal
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00373       Mouwband van De BS kort na De bevrijding in mei 1945, Broek in Waterland

Beschrijving : Mouwband van de Binnenlandse Strijdkrachten in mei 1945 met het woord Oranje tweemaal het gemeentestempel van Broek in Waterland en een ander stempel G N en Afbeelding Nederlandse leeuw ertussen. Deze is gedragen door E. Smit.
Datering : 1945
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00374       Foto van een groep leDen van Sparta, Broek in Waterland

Beschrijving : Gymnastiek vereniging Sparta in Middelie, 1943,waar historische wedstrijden gespeeld werden. Bovenste rij links Jaap Kelderman, Jannie v.d. Geer, Truus Pruim, Ria ..?, tweede rij Ed Smit, Maaike Pruim, Annie Parr e, Corrie Pietersma, Huib Stavenuiter, v.d. Elsakker, onderste rij Rens Bonte, Lia Leguijt, Gerard Klein en Nel Leguijt. Met vlag Piet Smit.
Datering : 1943
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00375       Schoolfoto Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van de onderwijzeressen en leerlingen der kleuterschool aan de Laan, gefotografeerd in het Zuideinde A 1930. Tekst: Kleuterschool juffrouw Tromp nr.4(aan de Laan) Foto in Zuideinde.
Juffrouw Tromp - dochter Corrie nr.5 - juffrouw Bep Stavenuiter nr.6
Links boven bij de boom Klaas Tuin nr.1 en zijn zuster Klaasje nr2.
Jongetjes links boven zijn (klein) Piet Bijl en (groot) Siem Honing
Blonde krullenbol + grote strik: Jannie Heijblom nr.9
Matrozenapkje; Eddie Smit nr.20, 2 naar rechts Beundertje nr.22?
zittend 3e van rechts: Piet Beets - ? van Scheppinge - van Zanen ? - Bierdrager ? - hoek Arie Buurs. Jongetje met vlaggetje: Wim Spaans, nr. 26 hij was hier 2jaar en 3 maanden.
Wim Spaans (geb. 1928) schrijft: Optocht bewaarschool op Koninginnedag 31 augustus 1930. Op koninginnedag ging o.l. school in optocht eerst naar het gemeentehuis aan de Erven om het Wilhelmus te zingen, daarna Kerkplein, Havenrak, Dorpsstraat en bij de Laan sloot de kleuterschool aan, Zuideinde tot de Stenen Brug, daar een rondje en dan weer terug.
Rechts slagerij van Ammers, links fouragehandel Mulder, was ook kruidenier op hoek Laan Dorpsstraat.
Datering : 1930
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00377       Kristallen peperstrooier

Beschrijving : Kristallen peperstrooier met zilveren dop, waarop het meesterteken van J van Wijk Jzn.,Amsterdam 1846-1875.
Datering : 19e eeuw
Vervaardiger : J van Wijk Jzn.,Amsterdam 1846-1875
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00378       Kristallen zoutvaatje op zilveren voetje.

Beschrijving : Kristallen zoutvaatje op zilveren bewerkte voet met vogels. Twee onleesbare keuren.
Datering : 19e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00379       Kristallen suikerpot

Beschrijving : Kristallen suikerpot met zilveren deksel, waar tweemaal een onleesbaar meesterteken op staat. ( de voet van de pot licht beschadigd)
Datering : 19de eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00380       Kristallen mosterdkannetje met zilveren Deksel, met onge Dentificeerd meesterteken, 19De eeuw,

Beschrijving : Kristallen mosterdkannetje met zilveren deksel, met onge dentificeerd meesterteken.
Datering : 19de eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00381       Zilveren suikerlepel

Beschrijving : Zilveren suikerlepel.Meesterteken onleesbaar
Datering : jaarletter 1861
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00382       Tinnen theepotje

Beschrijving : Tinnen theepotje in de bodem gemerkt: Gerhardi & Co.
Datering :
Vervaardiger : Gerhardi & Co.
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00383       Houten kuipje

Beschrijving : Gedraaid houten kuipje met messing banden en dito hengsels. Leeuwenkopjes met ringen.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00384       Koffiemolen

Beschrijving : Klein model houten koffiemolen met koperen reservoir en koperen bodem. Voet aan 4 kanten op dezelfde manier versierd.
Datering : onbekend
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00385       Tinnen koffiekan

Beschrijving : Tinnen koffiekan met opzet koffiefilter
Datering : onbekend
Vervaardiger : gemaakt in Sheffield
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00388       Twee kristallen cylinDerpotten met Deksels

Beschrijving : Twee kristallen cylinderpotten met deksels.
Datering : 19e eeuw
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00389       PriksleDe

Beschrijving : Blauw geschilderd en op de achterkant voorzien van een geschilderd wintertafereel, dat gesigneerd is: D.Nordmann, met daaronder een niet leesbaar jaartal. Vermoedelijk afkomstig van Roomeinde 37.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00389 !     00389a       Zijkant prikslede
Blauw geschilderd en op de achterkant voorzien van een geschilderd wintertafereel, dat gesigneerd is: D.Nordmann, met daaronder een niet leesbaar jaartal. Vermoedelijk afkomstig van Roomeinde 37. Datering : onbekend Vervaardiger : onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00390       Houten melkemmer, met ijzeren hengsel.

Beschrijving : Buitenom blauw geschilderd, binnenin grijs. Afkomstig van de boerderij van Valkenburg, aan de Atjehgouw.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00391       Zilveren draagteken van het Broeker IJsclubbestuur.

Beschrijving : Zilveren draagteken van het Broeker IJsclubbestuur. Het plaatje draagt het opschrift: 2de secretaris aan rood wit blauwe strik. Gedragen door P.Ent
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00392       Zilveren schildje

Beschrijving : Zilveren schildje met gekruiste schaatsen in ornamentale omlijsting, met de letters IJ.H.N in Br.i.W.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00393       Zilveren hanger

Beschrijving : Zilveren hanger met een jongen op een prikslee, door laurierblad omkranst. Onderaan de tekst: Prikclub E.D.M.M. Prijs gewonen door P. Ent bij de traditionele prikslee wedstrijden t.b.v. de Broeker weduwen, die daarmee gesteund worden in de vorm van spek, andere levensmiddelen, brandstof e.d.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00394       Zilveren hanger

Beschrijving : Zilveren hanger bestaande uit een bladkrans en de letters VW
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00399       De Erven, Broek in Waterland

Beschrijving : Kaart met twee kaleidoscoop-foto's van de Turkse tent (theekoepel) aan de Erven ( nr.3), met tuintje, tuinvaas, Tekst op de achterkant: Broek in Waterland Ouderwetsch Paviljoentje.
Datering : 1910
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00403       Speculaasplank, aan n zijDe vier voorstellingen.

Beschrijving : Tot 1950 in gebruik geweest bij bakker J. Oly, Havenrak 1.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00404       Speculaas-of suikergoedplank aan beiDe zijDen resp. 9 en 10 voorstellingen.

Beschrijving : Tot 1950 in gebruik geweest bij bakker J. Oly, Havenrak 1.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00405       Keulse kruik

Beschrijving : Tussen 1950 en 1960 opgebaggerd uit het Havenrak. Gelijmd.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00407       Foto van een jonge vrouw met kap en in rouwdracht, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto vrouw met kap en rouwdracht Identiteit onbekend. Bij de familie Schreuder nr. 5473 komt dezelfde vrouw voor
Datering : ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00409       Kaartje onDertrouw van Jurriaan Tolk Czn. en N. Pronk, Broek in Waterland

Beschrijving : Kaart ondertrouw en huwelijksvoltrekking Jurriaan Tolk en Neeltje Pronk. Huwelijksvoltrekking 19 jan. 1905. Afkomstig van hun kleindochter A.M.Tolk.
Datering : 8-1-1905
Vervaardiger :
Grote foto?

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00412       Foto Jannetje Honingh-MulDer met dochters, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto Jannetje Honingh-Mulder geboren 9-3-1884 en gehuwd met Jan Honingh en overleden in 1953, midden dochter Neeltje Honingh geboren in 2-3-1908 met kinderen Henk en Janny van Gog en Gerdina Honingh geboren in 19-3-1906 met kinderen Alie en Jan Bierdrager . Foto genomen Eilandweg
Datering : 1931
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00413       Cornelis Tolk, Broek in Waterland

Beschrijving : Twee grote pendant foto-portretten van resp. Cornelis Tolk geboren 08-02-1831 en zijn derde echtgenote Anna Maria Wingman (1831-1907), (zie objectno. 616) .
Uit de nalatenschap van Anna Maria Tolk, Havenrak 5.
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00414       Fotoportret Anna Maria Tolk-Wingman, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto portret Anna Maria Tolk-Wingman derde echtgenote Cornelis Tolk zie ook nr. 00413
Datering : Ca. 1900
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00416       Oorlogsjaren van 1942-1945 in Broek in Waterland.

Beschrijving : Herinneringen van mevr. H.E.van Engelenburg-Leger aan de oorlogsjaren 1942-1945. (Zie ook de bijlage). Personen die genoemd worden: Dokter Parr e en zuster Buising, bakker van der Vegte, Lies haringhuizen, Klaas Visser, Aag Roele-Veltrop, Jo Spier, Mussert, veldwachter Kamminga, C.J. Kelk, Moussault, Victor van Vriesland, Burgemeester Peereboom. suikerbieten, melk, onderduiker, bonnen.
Datering : 1995
Vervaardiger : Mevr. H.E.van Engelenburg-Leger
Grote foto? ********** Bijlage - 00416_a ---- Bijlage **********
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00417       Acte van scheiding nalatenschap D.W. Ditmarsch (1759 - 1830) en InboeDel beschrijving van De bewoner P.J. Muller dd.17 juni 1833. Broek in Waterland

Beschrijving : Twee handschriften m.b.t. het Huis Ditmarsch aan het Roomeinde. T.w.: Acte van scheiding der nalatenschap van D.W. Ditmarsch en Inboedel.- beschrijving van de bewoner P.J.Muller dd.17 juni 1833. Zie over e.e.a.:
Broeker Bijdragen no. 14 door A.P. Bruigom, september 1977.
Broeker Bijdragen no. 15 door J.W. Niemeijer, maart 1978.
Broeker Bijdragen no. 56 door Frouke Wieringa, december 2008.
Datering : 1830 en 1833
Vervaardiger : P. Schellinger, notaris en Veenstra notaris
Grote foto?


Bijlage van 00417 !     00417_a       Bijlage 2
Twee handschriften m.b.t. het Huis Ditmarsch aan het Roomeinde. T.w.: Acte van scheiding der nalatenschap van D.W. Ditmarsch en Inboedel.- beschrijving van de bewoner P.J.Muller dd.17 juni 1833. Zie over e.e.a.:
Broeker Bijdragen no. 14 door A.P. Bruigom, september 1977.
Broeker Bijdragen no. 15 door J.W. Niemeijer, maart 1978.
Broeker Bijdragen no. 56 door Frouke Wieringa, december 2008. Datering : 1830 en 1833 Vervaardiger : P. Schellinger, notaris en Veenstra notaris

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00419       IJzeren blaaspijp

Beschrijving : IJzeren blaaspijp, met koperen mondstuk. Zou ca. 1955 afkomstig zijn van de Brandweer alhier.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00420       Lithografie met gezicht op De kerk en omgeving.

Beschrijving : Havenrak met kerk, pastorie en theekoepel: "Broek" "Gezigt van den straatweg genomen".
(ingelijst)
Datering : 1857
Vervaardiger : Tekenaar W.L.Andreae, Uitgave van J.C. Loman jr.; steendruk P.W.N. Trap
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00422       Afgebroken huizen t.b.v. De Provinciale weg, Broek in Waterland.

Beschrijving : Foto van 6 huizen aan de Broekermeerdijk, v r de aanleg van de Provinciale weg door het dorp. Foto in bruin houten lijstje.
Datering : 1936
Vervaardiger : P. BeunDer
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00423       Afgebroken huizen t.b.v. De Provinciale weg.

Beschrijving : Foto ansicht van 5 huizen aan de Broekermeerdijk.
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00424       Belmermeer, Broek in Waterland

Beschrijving : Luchtfoto in kleuren van de boerderij van Maarten Ruijter in de Belmermeer.
Maarten Ruijter 06-12-1875 - 11-09-1953 x Pietertje Olij 19--12-1874 - 12-11-1948
Zoon Aris Ruijter 04-11-1897 - 25 01-1988 x Jannetje Hoogetoorn 27-07-1900 - 03-02-1979
Dochter Sijtje Ruijter 21-09-1901 - 05-07-1979 x Paulus van Schieveen 03-06-1900 - 09-06-1956
Datering :
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00425       Belmermeer, Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van Maarten Ruijter, met zijn zoon Aris en dochter Sijtje, plus knecht, bij een paard en kar op het land van hun boerderij in de Belmermeer.
Maarten Ruijter 06-12-1875 - 11-09-1953 x Pietertje Olij 19--12-1874 - 12-11-1948
Zoon Aris Ruijter 04-11-1897 - 25 01-1988 x Jannetje Hoogetoorn 27-07-1900 - 03-02-1979
Dochter Sijtje Ruijter 21-09-1901 - 05-07-1979 x Paulus van Schieveen 03-06-1900 - 09-06-1956
Datering : 1903
Vervaardiger : Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00426       OnafhankelijkheidsfeestenDorpsstraat in Broek in Waterland

Beschrijving : Foto van een ruiter optocht tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 in de Dorpsstraat van Broek in Waterland. Aris Ruijter zit op het eerste paard vooraan bij man met hoge hoed. Opgeplakt op karton.
Datering : 1913
Vervaardiger :
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00427       BouwverorDening

Beschrijving : Verordening op het Bouwen en Bewonen van Woningen in de gemeente Broek in Waterland.
Datering : 1904
Vervaardiger : Gemeente Broek in Waterland
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00428       De Watervloed van 13-14 Januari 1916. Watersnood van 1916.

Beschrijving : Uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging, Leiden. Met bijlagen'
Datering : 1916
Vervaardiger : MeerDere schrijvers
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00429       Kistje met familiepapieren

Beschrijving : Kistje met familiepapieren van de familie van Schieveen-Ruijter. Schoolschriften, gedichten, bescheiden uit de oorlog 1940-'45, paspoort, enz. Zgn. 'Schoolkistje', van de grootmoeder van de schenkster.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00431       Draag insigne

Beschrijving : Metalen draagteken van de toneelvereniging 'Tracht'.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00432       Tuin achter De Erven 26

Beschrijving : Ets door K.J.M.Metselaar ( Krommenie) van de tuin van de familie Niemeijer, De Erven 26. 3de staat. 5de druk.
Datering :
Vervaardiger : K.J.M. Metselaar
Grote foto? Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00435       Toneelvereniging 'Tracht

Beschrijving : Vaandel van de Toneelvereniging 'Tracht'. Geborduurd met o.a. zilverdraad, zilveren franje. Bovenaan hangen gewonnen medailles.
Datering : 1907
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?


Bijlage van 00435 !     00435a       Detail vaandel "Tracht" | 4084
Vaandel van de Toneelvereniging 'Tracht'. Geborduurd met o.a. zilverdraad, zilveren franje. Bovenaan hangen gewonnen medailles. Datering : 1907 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00435 !     00435b       Gewonnen medaille voorkant
Vaandel van de Toneelvereniging 'Tracht'. Geborduurd met o.a. zilverdraad, zilveren franje. Bovenaan hangen gewonnen medailles. Datering : 1907 Vervaardiger : OnbekendBijlage van 00435 !     00435c       Gewonnen medaille achterkant
Vaandel van de Toneelvereniging 'Tracht'. Geborduurd met o.a. zilverdraad, zilveren franje. Bovenaan hangen gewonnen medailles. Datering : 1907 Vervaardiger : Onbekend

Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00436       Schoon en Cultuur

Beschrijving : Een uitgave van Lavold schoonmaak over de veelzijdigheid van het schoonmaakonderhoud. Er valt heel wat over te vertellen, te weten, te leren, waarschijnlijk meer dan u verwacht.
Op pp 41-43. 'De schoonmaakmanie in Broek in Waterland'.
Datering : 1996
Vervaardiger : Dr.R.J.van Ginkel
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00437       Kaaskop

Beschrijving : Gebruikt op de kaasboerderij van J.Bruijn, Havenrak 9-11.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00438       Kaas-volger

Beschrijving : Aan de onderzijde ingestempelde letters Th.D. gebruikt op de boerderij van J.Bruijn, Havenrak 9-11.
Datering : onbekend
Vervaardiger : onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00440       De NH kerk van Broek in Waterland

Beschrijving : Olieverf op carton, 60 1/2 x 42 1/2 cm.,ongesigneerd. Vermoedelijk nageschilderd van een ansichtkaart.
Datering :
Vervaardiger :
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

00444       ZuiDeinDe, Broek in Waterland

Beschrijving : Ge mailleerd plaatijzeren winkelbord met opschrift: Barbier K.Visser Mzn. Zou afkomstig zijn van het pand Zuideinde 2. Mevr. Van Gog vond dit bord in de grond. Beschadigd.
Datering : onbekend
Vervaardiger : Onbekend
Grote foto?
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

Meer afbeeldingen van deze selectie zien?


Aantal objecten waarin ** De++1785 ** voorkomt: 401 ( incl evt. bijlagen ) Geselecteerde rubriek(en) : Alle-rubrieken

Wil je deze serie nog eens zien?

Heb je onze INTRODUCTIE-serie al gezien?

Heb je de serie over het boerenleven van vroeger in Broek al gezien?