Vereniging OudBroek - Verzameling afbeeldingen Afbeeldingen uit Collectie van OudBroek
Wat wil je zien? : Selecteer hiernaast een van de bezienswaardigheden van OudBroek ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord in. Daarna Click na keuze!. ***** Alleen gebruiken  als je in één bepaalde rubriek wilt selecteren! Bijvoorbeeld aardewerk in de rubriek Materiaal.
Plaats van de tekst? Rechts van afbeelding Onder de afbeelding
Slideshow beeldwissel per 10 sec beeldwissel per 5 secJe koos voor tekeningen Piet Kok in de rubriek(en) Alle-rubrieken.

6001       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broeker Kerk, schaafpapier, zwart, naald. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Dit is de kerk van Broek in Waterland. We woonden daar een jaar of acht, van 1942 - 1950, dus tijdens en na de oorlog. De Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord lag nogal dicht bij de Fokkerfabrieken en er vielen wel eens bommen. Broek was een heerlijke uitwijkplaats. Dominee Simoons vroeg me om deze tekening die gebruikt werd als onderdruk op de obligaties voor de restauratie van de kerk. Daarop was hij in een lichte kleur afgedrukt, licht blauw, met zwarte letters erover heen. Ik had, om dat ook eens te proberen, schaafpapier gebruikt, waar je zwart op smeert en er dan met een naald de tekening in krast, die dan wit tevoorschijn komt.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6002       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broeker Kerk vanachter Het Broeker Huis. In potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De toren is van verre en van dichtbij 'n aantrekkelijk ding, waar je graag naar kijkt. Elke dag werd er geluid om twaalf uur, wat voor onze hond "Bonzo" het signaal was om naar school te rennen en de jongens, Freek en Dirk, af te halen. Ytje ging toen al met het trammetje naar het Gym. in Amsterdam, voor zover dat nog rijden wilde. Burgemeester Peereboom beroemde zich erop dat hij loshandig over de balustrade rond de toren liep.
Datering : 1941-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6003       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broeker Kerk met Leeteinde 4/6 aan de achter- en zijkant met links de gevel van Leeteinde 8. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Broek is een oud verhaal, alles vertelt er en je zou telkens meer van het sprookje willen weten. Al tekenend zit je als 't ware te luisteren en de gebouwtjes laten je meer weten dan de mensen. Er was een Neeltje Pater, 'n rijke weldoenster in het dorp geloof 'k, die o.a. het weeshuis liet plaatsen, waar wij later in woonden. Er staan mooie stenen lantaarnpalen langs de weg, die zij het dorp geschonken heeft. Er is zelfs 'n vereniging van erfgenamen van Neeltje, van mensen die menen dat er nog steeds 'n grote schat van haar te verdelen valt. En er wordt bij verbouwingen ook nog aldoor naar kostbaarheden gezocht. Noot: De lantaarnpalen zijn aangeschaft van een schenking aan de "gemeente" Broek in Waterland door Geertje Pols in 1785. De diaconie was zo rijk dat ze het Diaconiehuis zelf konden betalen.
Datering : 1941-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6004       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Lage horizon veel lucht. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Broek was in elk geval een oase van rust in die dagen, met enorm veel ruimte en prachtige luchten. Het had me direct te pakken vanwege de schilderachtige ligging aan het Havenrak en ik was blij op een bescheiden plekje naar de mooie houten huizen te mogen kijken, die uitdaagden om getekend te worden.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6005       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broeker Kerk met de vlag uit. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6006       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Leeteinde 16, Het Broeker Huis nog als Diaconiehuis (Armen- en Weeshuis) met liggend beeld ( zie objectno. #1581) boven de voordeur. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Het weeshuis staat aan het Leedeinde, aan 'n vrij brede sloot die het Dee genoemd wordt. De weg aan de overzijde heet Roomeinde. De wezen werden later de oudjes van dagen en toen die er niet meer waren kwam de marechaussee er in. Tenslotte wij, met goedvinden van de diaconie, want het stond onder beheer van de kerk. De vertegenwoordiger van de diaconie was een vriendelijke, schrandere oude timmerman, Tinkelenberg, die aan het Kikkereinde woonde, 'n kleine man die door de kinderen tinkelejasje genoemd werd.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6007       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis, rechtervleugel, rechts een sloot en muur van de buurman. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. We woonden in de linkervleugel, waar ook de grote keuken was. Aan de rechterkant kwam naderhand de familie Pruim, met Maaike en Truus. De laatste gaf Freek pianoles. Ze waren Indiëgangers en iets te deftig voor ons als buren, salonmensen en wij waren meer werkplaatsmensen, die het klaar speelden lange tijd joodse onderduikers te bergen, zonder dat wij er als naaste buren enig idee van hadden. In hun voorkamer was de hier geschetste schoorsteenmantel, vol religieuze symboliek. (zie de volgende tekenig)
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6008       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis, de regentessekamer met de nu nog aanwezige schouw en haardplaat. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Door de hoofdingang van het gebouw kwam je bij de vergaderkamer van de diaconie, die één of twee maal per jaar gebruikt werd. Boven die ingang was een mooie bekroning met een liggend hardstenen dame, naar 'k meen met 'n hoorn des overvloeds in haar handje. Onze toegang was links in de vleugel, gelijk aan de hier getekende van pruim. Maar wij hadden daar tot genoegen van Grietje nog een bloementuintje naast. De straat voor de deur moest elk jaar door de bewoners worden gewied.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6009       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis aan de achterkant de linkervleugel met toiletten. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Tussen de vleugels, aan de achterkant van 't huis, was een grote tuin, met vruchtbomen en 'n waterput. Wanneer de waterleiding bevroor konden we daar terecht. De tuin was door 'n haag gescheiden van 'n slootje, waar net 'n klein bootje in kon varen. Vroeger liep dat door tot de bijkeuken zodat je daar in kon stappen en waar de melk en de groenten en turf werden gelost. Daar was ook een soort van toilettoestand, want je treft op 'n bijgebouwtje nog de woorden mannen en vrouwen aan. Over het slootje lag 'n bruggetje, waarover je het bleekveld bereikte, omzoomd door heggen, 'n ideale speelplek voor Dirk, waar hij met z'n vriendje Arjaan de kabouters kom begluren en waar Freek kon foebele.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6010       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis, keuken met aanrecht, spoelbak en pomp en kraan voor water. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De keuken was heel groot, rondom met witte tegels bekleed, je kon er in fietsen. De lange aanrecht was van marmer, 'n prachtplaats om van alles klaar te maken voor 'n heel groot gezin. De waterpomp was buiten functie omdat er gelukkig waterleiding was gekomen. Er stond 'n lange tafel, die zich schitterend leende voor ping pong, sjoelbak en andere spelletjes.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6011       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis, de keuken met servieskast. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. In de grote ingebouwde kast, met een merkwaardig zwarte lijst aan de bvenkant, kon Grietje haar servies en de potten en pannen kwijt.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6012       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Broeker Huis, de keuken met kachel (fornuis) en de regenwaterbak en links de servieskast. ( Diaconie, Armen- en Weeshuis). Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De schoorsteen is behoorlijk ruim en er stond 'n enorm fornuis onder, maar dat zakte in elkaar toen we het wilden gebruiken. We hebben het vervangen door 'n vuurduvel, wat goed was met 't oog op de brandstofschaarste. Broek had wel 'n veenderij, waar je soms wat turf kon halen, en er was vanaf de zolder 'n stortkoker naar de turfbak in de keuken, maar je moest toen geweldig veel moeite doen om het vuurtje gaande te houden. Ik stond later in 't dorp bekend als de grootste boompjesdief. 's Winters was die keuken ongelooflijk koud, het water dat je morste bevroor ogenblikkelijk op de vloer, zodat 'k inderdaad alle dingen in de omtrek p hun brandbaarheid ging waarderen. Gelukkig liet de Diaconie één van de grote bomen omhalen in onze tuin, voor de bedeling onder de armen en wij kregen er ook 'n portie van. Er werd vroeger ook soep en hutspot bedeeld, waarvoor onze keuken 'n afzonderlijke kookplaats, mooi rond, met 'n geweldige koperen ketel er in, was gemetseld.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6013       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De toren, hooiberg, Leeteinde 8?, volkstuinen, de bleek. 7 mei 1945. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Op de bleek had je ook 'n aardig gezicht op de torn en 'k heb daar enkele keren geoefend op de rommelige, maar artistieke, achterkanten van de behuizingen. Alles in Broek had 'n zekere stijl, 'n vanzelfsprekende boerenstijl, die me erg aantrok. Waarschijnlijk deed het heimwee naar 't paradijs uit m'n kinderjaren daar bij mee. Ik kwam uit West-Friesland, wat in Broek "om de noord" genoemd wordt. M'n eigen boerenafkomst gaf me wel enige aansluiting bij de mensen daar, maar toch heb ik heel wat af moeten tekenen om hier en daar wat melk of andere levensmiddelen te kunnen loskrijgen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6014       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Roomeinde, 29/35, huis van Cornelis Schoon, gezien vanaf het Leeteinde. Bewoond door Snieder, schoenmaker. Het huis werd bewoond door 4 verschillende gezinnen. Links Piet de Geus, timmerman. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Aan de overkant van het Dee waren veel tafereeltjes waar je uren naar kon kijke en die je beslist even moest schetsen. Die houtbouw heeft eindeloos veel variaties en is vaak wonderlijk slim en keurig in elkaar gezet. Daar woonde Janne Snieder, 'n bijdehand meisje dat dapper saxofoon speelde in het fanfarecorps. Haar vader was schoenmaker. Haar buurvrouw, met 'n somber gezicht werd snau-snau genoemd. Zij zal wel genoodzaakt geweest zijn zich af en toe te laten gelden, vooral in die oorlogstijd.En daar stond ook de werkplaats van Piet de Geus, 'n zo te zien zachtaardige reus, timmerman.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6015       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Rechts Roomeinde 41 gezien vanuit de Noordmeerweg en links Roomeinde 32. Potlood. Geen tekst
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6016       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Rechts Roomeinde 29/35, links Ruijterman, Roomeinde 14/18. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. En daar woonde groenteman Tjeerd Nooij, van wie je nooit begreep dat hij 'n boterham in z'n handel kon verdienen. Dat snapte je van meerdere neringdoenden toch niet, er waren drie bakkers, twee slagers en wel vijf kruideniers die elkaar moesten beconcureren. De verhoudingen van de huisjes zijn soms 'n lust voor het oog, de indeling van de geveltjes met de plaatsing van de ramen doen je denken aan de 17e eeuwse schilderijtjes, net alsof er een aangeboren vormgevoel in die vaklui zit, want vroeger kwam er geen architect aan te pas en behoefde er niet 'n vergunning gevraagd te worden. Een vakman was toen nog wat en genoot terecht 'n voornaam aanzien.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6017       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Leeteinde 4/6. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Eén van de oudste en mooiste huizen aan het Leedeinde is dat van "Tuin", vlak achter de kerk. Het heeft boven de deur 'n interessant kalf, d.w.z. 'n mooi gesneden bovendorpel. Tuin schijnt uit Staphorst te komen, hij doet wat primitief sullig aan en stapt klokke twaalf met trege zware passen van z'n werk, bij boer Groot, langs ons huis. Er zijn zeven kinderen en moeder is na de laatste kraam gestorven. Op verzoek van een bezorgde mevrouw heeft Grietje één van de dochtertjes 'n poosje als huishoudhulp aangenomen, "dan leert ze nog wat". De buurman, in hetzelfde huis is Meppen, de vuilnisman van het dorp, die ook saxofoon speelt. Grietje heeft hem eens op 'n concours in Nieuwendam begeleid met haar piano, - en waarachtig hij won 'n tweede prijs. Wanneer hij kwam repeteren hadden we na afloop allemaal de neiging om flink te gaan krabben. 's Zomers stond hij met 'n koekhakstal op de kermissen in de omtrek en ik heb de schotten va die stal voor hem beschilderd met dorpsgezichtjes van Broek, wat hij met hakkoek honoreerde. Bij hem woonde z'n moeder en Ouwe Sijmen, van wi je dacht dat hij omstreeks 100 jaar moest zijn. Hij was analphabeet, maar verzamelde plaatjes, voornamelijk uit tijdschriften, waarvan de stapels op de vloer het lopen bijna onmogelijk maakten. En naast Meppen woonde op 'n verhoogd gedeelte Bertus, 'n Drentenaar, tuinman en stoelenmatter. Met beide vakken is hij ons van dienst geweest. Je kon hem altijd in het café treffen voor 'n karwei.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6018       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Een deur van Leeteinde 4/6. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Op de een of andere manier schenen al die bewoners met elkaar samen te werken, zodat je van dat huis een communeachtige indruk kreeg. Bij sommige deuren bleef je wat langer stil staan omdat ze iets moois bijzonders hadden. Vaak bestonden ze uit een onder- en 'n bovendeur en hadden ze 'n merkwaardige "klink" of moest je letten op 'n paneel of op een bovenlicht.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6019       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Roomeinde 37/39, linker zijgevel met deur. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6020       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het gemeentehuis van Broek in Waterland met de vlag uit. Op de rechter zijgevel het annoncebord. De Erven 2. Links onder de vlag De Erven 1, praktijk en woonhuis van huisarts, dokter Parreé. Er voor een handkarretje met melkbussen. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Tegenover de kerk, waar De Erven en het Roomeinde in elkaar overgaan, staat het Raadhuis, waar de gemeenteraad bijeenkomt voor de drie dorpen: Broek, Zuiderwoude en Uitdam. Na de oorlog liet de nieuwe burgemeester de voorgevel restaureren en kwam hij bij me vragen of ik 'n tekening voor het wapen wilde maken; 'n zwaan, zoals alle Waterlandse dorpen dat hebben. De vorm moest uit plaatijzer gesneden worden en ik maakte het zó, dat de zwaan 'n paar centimeter vóór het schild kwam te zitten, wat enigszins 'n plastisch effect geeft. Het maken van de tekening duurde nog geen uur. De burgemeester vroeg om de rekening, maar ik zei dat het me 'n genoegen deed om zomaar iets voor de Broekers te kunnen doen. Hij werd er bijna boos om en vroeg of ik wel wist hoeveel de andere vaklui aan uurloon durfden te rekenen. Hij moest en zou persé 'n prijs van mij horen. En toen ik tenslotte zei: nou, geeft u me maar ƒ 20,-- vroeg hij of ik met hem spotte. Het mocht niet minder dan ƒ 40,-- zijn. Nou, het zit er nog. Deze burgemeester Paul (hij kwam uit Zeeland) heeft hier en daar in de gemeente drastisch ingegrepen. Hij was hevig verontwaardigd over de vissershuisjes in Uitdam, waarvan bij sommigen de zoldering zó laag was, dat de vrouwen er niet rechtop in konden lopen. Hij is ook de man die op advies van Grietje het Weeshuis tot 'n jeugdherberg liet verbouwen en er tevens 'n dorpshuis van maakte. Toen Grietje hoorde er plannen waren het huis weer met oudjes te bevolken, heeft zij gezegd: "dat kun je hen niet aandoen. Er waren later twee partijen die haar in de gemeenteraad wilden hebben.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6021       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Café De Zwaan aan de Jaagweg. Sinds ca. 1900 uitgebaat door Koster en later door zijn dochter Sijtje die in 1957 in het café vermoord is gevonden. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Verdwenen is het café "De Zwaan", van Sijtje, aan het kanaal naar Monnickendam. Sijtje zelf werd achter haar tapkast vermoord gevonden. Ik heb nooit gehoord of de dader is gevonnist. Het was een oud houten café, dat vroeger veel langskomende reizigers van hun dorst af hielp. Er was 'n doorrijstal voor de rijtuigen, waar de paarden ook wat te drinken kregen. Er was zelfs een toneelzaaltje, waar zowel Grietje als Ytje 'n keer op de planken hebben gestaan.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6022       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg, naast café De Zwaan Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6023       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg, huizen naast de vorige tekening. Potlood Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6024       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Achterkant Zuideinde? Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6025       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het Dee? tussen Zuideinde en Hellingweg. Potlood De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De Broekervaart had verschillende dwarssloten, zodat de huizen bijna allemaal aan de voorkant 'n straat en aan de achterkant een vaarweg hadden. Met 'n bootje kon je het dorpsleven uit 'n nieuwe hoek bewonderen. Freek ging met z'n vriend Jan Spaans per kano hierover naar geheimzinnige eilandjes i grote plassen, bij Zuiderwoude en kwam dan terug met daar geplukte bramen of met 'n pet vol eendeneieren. Je kon over de Leek, of het Dee, of het Diep in allerlei uithoeken komen, langs 't Rooie Dorp (Wagengouw), 'n rij stenen arbeiderswoningen naar de veenderij en Zunderdorp, of langs de Belmermeer naar Holysloot, waarbij je de Adamsbrug (Aandammerbrug) passeerde, tegenwoordig 'n druk bezocht oord voor plantenzoekers, want er groeien wilde orchideeën en zo.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6026       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuideinde. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De straatjes waren niet op het moderne verkeer berekend, sommige huizen staken ver voor de rooilijn en anderen sprongen 'n heel eind terug, zodat er 'n wonderlijk bochtig romantisch geheel ontstond. Heel mooi, als 'n toneeldecor waar van alles gespeeld zou kunnen worden, maar op den duur lastig, want 'n auto en 'n tractor konden elkaar niet meer voorbij komen. Jammer genoeg heeft men enkele huizen wat terug moeten dringen, maar gelukkig wel getracht de oude stijl in de bouw te bewaren.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6027       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Bovenste tekening Molengouw 46, de onderste Molengouw 34. Potlood De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Het is geen wonder dat 'k er veel gekrabbeld heb, want waar je ook gaat staan, de schilderachtige onderwerpen zijn er onuitputtelijk. En je kunt er ook de enorme ruimte weldadig op je in laten werken, water en lucht. In het schemeruur op de fiets steppen en naar 'n doodlopende weg tussen de weilanden rijden, geeft je soms een spannend schouwspel van 'n ballet van vogelwolken, en raak je niet uitgekeken op die fantastische wendingen van die sluiers vogelstippen die zich nu eens verdichten e dan weer verijlen in 'n alleronverwachtst rytme; 'n muzikale happening van 't Waterland.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6028       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Bij Holysloot? Potlood De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Om Holysloot te bereiken moet je eerst nog aan de bel luiden, aan deze kant van 't waterland., dat daar tamelijk breed is. Schipper mag ik overvaren, op z'n ouderwetst en uit de kinderjaren, beleef je daar nog. 'n Roeibootje komt je halen en brengt je naar een klein gemoedelijk cafeetje waar het verrukkelijk zitten is, om er te kijken naar riet en water en zwanen en futen. Er komen geen TBC-patienten in Waterland voor, maar veel oude mensen zie je er krom lopen van de rheumatiek. Alles is er altijd vochtig, helaas ook in huis en Grietje slaakt wel eens 'n zucht wanneer zij een mantel uit 'n "droge" kast pakte met schimmel erop. M'n uitgedroogde verftubes werden in Broek vanzelf weer zacht.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6029       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broekermeer met zicht op Zunderdorp. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De duitsers zagen in het water 'n strijdmiddel en lieten de Broekermeer vol lopen, waar zij zichzelf op 'n eilandje verschansten. Toen we we in de winter over de dichtgevroren meer 't geluid van bijlslagen hoorden, trok ik er zelf met 'n piepende kinderwagen heen, om ook 'n deel te halen van de boven het ijs omgehakte boompjes. De brandstofnood liet de mensen, zoals de volgende ochtend bleek, niet alleen de begroeiing slopen, maar ook radicaal de inrijhekken. Toen de tram niet meer kon en mocht rijden en de duitsers op de invalswegen gevaarlijke razzia's hielden om mensen te ronselen voor 't werk in hun oorlogsindustrie, gingen Ytje en ik op de schaats over de Broekermeer naar school. Bij Zunderdorp zakte ik prompt door het dunne laagje van 'n wak en moest tegen de noord-oost wind in naar huis terug, waar 'n bijl nodig was om m'n bevroren jas los te hakken. "t Gevolg was 'n week in bed en 'n rare arm die maandenlang niet omhoog wilde, zodat 'k niet op het schoolbord kon schetsen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6030       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Ploegen met een vierspan paarden, waarschijnlijk in de Broekermeer na het onder water zetten door de Duitsers. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De mensen wisten toch niet zo gauw wat ze van ons moesten denken, omdat, we hadden geen zin om NSB kinderen van ons erf te sturen. Gelukkig bleven die na 'n poosje vanzelf weg toen ze merkten dat wij 'n beetje anders waren. Overigens trok niemand in 't dorp zich iets van de NSBers aan en ging alles gewoon door.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6031       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Mooi riet. Op de achtergrond ??? Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Bij Bouwes, het andere café, werden evengoed bijeenkomsten gehouden, lezingen van 't Nut (er was ook een Nutsbibliotheek waar Grietje elke week boeken ruilde), uitvoeringen van de zang- en toneelverenigingen en had 'k het telkens druk met het schilderen van decors, graag gedaan, want daar zat soms de verdienste van wat graan of 'n stuk worst aan vast. Er werd zelfs 'n openluchtvoorstelling gegeven, waarbij de regisseur de ondergedoken jood Frenkel was. Onze redacteur van het plaatselijk blad "Broeker berichten" bezorgde ons rillingen toen hij aan het eind van de vertoning deze regisseur openlijk met naam en toenaam, vanaf de bühne ging huldigen, maar het had geen ernstige gevolgen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6032       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Roeibootjes op ????? Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Zo'n toneelvoorstelling was voornamelijk het werk van de kinderen van de dorpselite, van de zonen van de bovenmeester, de dochters van de dokter en de burgemeester, zodat die onderling voor 'n prettige samenwerking zorgden, wat bij hun ouders niet zo goed lukte.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6033       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De staverse jol van de familie Spier? Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6034       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Lage horizon, veel lucht Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Bevriend zijn met de dominee maakte dat de burgemeester je de rug toekeerde en als je omging met de schoolmeester keek de dokter je niet meer aan.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6035       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Hooiklampen bij ???, voorgrond Broekermeer? Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Stuk voor stuk waren het prima mensen die veel voor de Broekers hebben gedaan. Vooral de geneesheer dokter Parreé deed meer dan zieken genezen, hij was voortdurend in verschillende sferen de man achter de schermen die er iets van maakte. Z'n patienten woonden over 'n uitgebreid gebied en het was wel eens lastig om in 't holst van de nacht bij slecht weer en ontij voor 'n karwei naar de Zeedijk bij Uitdam te moeten trekken.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6036       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Paard. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Wanneer de wegen in de winter door ijzel onbegaanbaar waren geworden kreeg hij hulp van de timmerman Siem Oud en gingen zij er "land over zand" op af. En als z'n auto op de gladde weg geen dienst meer kon doen ging hij per arreslee, waarvoor 'k nog eens 'n Hollandse tuin mocht schilderen, op het achterbord.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6037       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Paardenhoofden. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Met erg veel plezier heb ik 'n boekje getekend, met allerlei plekjes en huizen van Broek, die voor hem betekenisvol waren en dat hem bij een jubileum werd aangeboden. Meester Smit was de stimulator van de Broeker voetbalclub en via zijn grondig wat ouderwets onderwijs hebben onze kinderen aan hem ook veel te danken. Heel prettig was het ook dat Jo Spier min of meer onze buurman was toen we nog achter boer Edel woonden, op de Erven. Hij kwam wel eens bij ons aanlopen en was een van de weinigen die waarderend en bemoedigend over m'n tekenwerk uitsprak. Aan hem heb ik ook enkele contacten met uitgevers te danken. Broek heeft ons een goede en hartelijke tijd gegeven en de kinderen, nu grote mensen met 'n eigen gezin, brengen nog graag een bezoek. Het was fijn dat Freek, z'n moeder en mij nog 'n keer mee kon nemen om bij "Neeltje Pater" aan het Havenrak te eten.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6038       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Slapende zwanen, meisje met een hulletje. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Er is 'n tijd waarin je het niet laten kunt om alles te tekenen wat los en vast zit. En natuurlijk boeien de mensengezichten je het meest. Zodoende krabbel je heimelijk in de tram, van Broek naar Amsterdam-Noord vlug, want 't is maar 'n kippeneindje, wat boerentypes en besteed je wat aandacht aan hun uitdrukkingen terwijl ze met elkaar in druk gesprek zijn.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6039       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Hoofden met hoofddeksels. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Je krijgt de kans de verschillende hoofdeksels wat beter te bestuderen. Hoe zit 'n pet, 'n echte boerepet, op z'n hoofd en hoe is dat bij 'n Volendammers visser? Dat is 'n heel ander soort petje, met 'n korte gladde klep. En sommigen 'n ruig mutsje op. de vacht van 'n lammetje of zo, met 'n coquet bandje en 'n strikje aan de achterkant. Helemaal uit een andere wereld. En de Volendammers meisjes, die naar hun "dienstje" gaan in de stad, hebben "punthoofden", door hun spitse donkere mutsjes. Ze zitten meestal te breien en vaak zachtjes te zingen, meerstemmig en dat klinkt bijzonder mooi.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6041       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Volendammer vrouw met hul en omslagdoek. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Toen Gerard den Brabander met me in de tram naar Broek ging, hield hij één van die breiende meisjes z'n sokkevoet, met 'n groot gat er in, onder haar neus, met 't verzoek voor hem ook eens vlijtig te willen zijn. Dat gaf 'n gillachende hilariteit, maar ze zijn in Volendam wel 'n grapje gewend. Een Volendams meisje op haar zondags, met haar mooie muts van Vlaamse kant, geeft je heel wat werk. Samen met haar omslagdoek is ze 'n compleet schlderij en zou je willen dat Broek veel verder weg lag, om er eindeloos naar te kijken. Zo heeft Waterland ook in dat opzicht z'n eigen schone vormen. Er lijkt verband te zijn tussen die merkwaardige vrouwentooi en de aanwezigheid van de wonderlijke verschijningsvorm van de zwaan, die zo graag in de wapens van alle Waterlandse gemeenten werd geplaatst. Het water heeft de "Grote moederfunctie", alles komt er uit voort, het is 'n grote zondoorschenen druppel, boeiend geheimzinnig, je wilt er telkens naar terug. "Hier wonen mooie mensen", zei den Brabander, "hier leeft 'n groot volk...". Hij herkende 't sprookje van zijn jeugd.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6042       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven 36, huis van de Edels, aan de Broekervaart Pentekening. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. BROEK IN WATERLAND Een dorp om te bewaren. We woonden er een jaar of acht (01-06-1941 - 01-07-1950) Dirk werd er geboren. "Toen was er rondom ons donkere dak het doffe gebrom van vliegtuigen, hobderden", schreef Grietje, "en het was koud". In de winter van '42, die eindeloos duurde, net als de oorlog. We geloofden er niet zo erg aan, aan de onmenselijkheid; 't werd ons ingepeperd. 'k Slofte op 20 maart nog door de sneeuw, toen het zover was, naar de dokter, die er niet was, gelukkig wel 'n vervanger en naar zuster Buysink. 'K had water op de kachel de kachel gezet. "We stookten met nog groen hout dat rook gaf, prikkelend aan onze ogen". Toen 'k terugkwam was hij er al, met de "helm" nog op en de dokter baadde hem en deed hem 'n luier om. "Toen je veilig in m'n arm was gelegd klonk geknetter verweg, van 'n luchtgevecht, maar ook dat ging voorbij. Buiten boog zich het riet en de wind om ons dak zong 'n oeroud lied....". In Amsterdam Noord, aan de Kamperfoelieweg werd het onveilig, de kinderen vluchten er onder de tafel bij luchtalarm en de moffen zetten er afweergeschut voor de deur. Af en toe vielen er bommen op Fokker en later op de huizen rondom en 't hielp niet of we al zeiden: "tis net 'n onweer, 't meeste valt ernaast".. de strookjes plakband op de ruiten tegen de scherven lieten ons er niet gerust op slapen. In Broek leek 't leven veel minder boos, we stapten er in de vrede van eeuwen geleden en waren blij er naar het houten sprookje te mogen kijken, alles vertelde daar 'n heel verhaal. Achter het huis van Edel, (Erven 36) het was vroeger 'n koetshuis zegt men, stond een leeg stukje voornaamheid dat we konden huren. Vroeger vertelde Jo Spier moet er 'n kasteel geweest zijn, met 'n bos en 'n dwaaltuin met verrassingen. De beelden uit het park staan nu bij de antiquair aan 't begin van het dorp, ze schoten onverhoeds pijlen op je af of spoten met water.
Datering : 1941-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6043       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven 36, huis van de Edels, achterkant. Pentekening. 1942 De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. n elk geval moet er 'n jongen met duiten geweest zijn die het Edelhuis liet bouwen, klassisistische sier en fijne speelse smaak. 't Tandje van de tijd had wel hongerig aan de dubbele houten wanden geknabbeld, zodat in de winter je ene helft bij de kachel bijna verbrandde, terwijl je andere kant 'n winterjas nodig had. Latere bewoners hadden in het voorhuis het vele glas met planken geblindeerd, waarschijnlijk ook al omdat er met de Waterlandse kou niet te leven viel. Hout blijft altijd leven zegt men, het werkt met de temperaturen en vochtigheden van de atmosfeer, maar op z'n ouwe dag verliest 'n plank toch iets van,n afsluitmogelijkheid. Soms worden overjarige wanden met kippegaas overtrokken en met cement besmeerd als afweer tegen schimmel en winterse onbarmhartigheden. Er zijn daar vrij veel mensen die oud nog wel gezond zijn, maar kromlopen onder de last van rheumatiek.
Datering : 1941-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6044       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Havenrak, op de voorgrond De Erven en op de achtergrond Dorpsstraat 4 vissershuisje met botenhuis en daarachter de hooiberg van Laan 4. Aquarel. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. We woonden dus in de staart van Edels' huis, met het het idee dat het maar tijdelijk zou zijn, omdat die stomme oorlog zichzelf heel spoedig onmogelijk gemaakt zou hebben. "Vanwege de psychische gesteldheid in 't gezin", werd het motto waaronder het bestuur van de school toestemming gaf voorlopig 'n poos buiten Amsterdam te mogen wonen, want dat gaat zomaar niet. Enfin, ik tekende er 'n groot portret van de voorzitter, de heer Worst, deken van de advocaten van Amsterdam, dat hem bij 'n jubileum werd aangeboden, met veel bloemen omrand. 'n Inspannend karwei, want ik moest het van 'n pasfotootje af bedreutelen. Maar het was naar diepe tevredenheid en 'k kwam op goede voet met de hoge heren, hoewel de plichtsgetrouwe directeur Capel me er geen uur voor vrij gaf. Van hem maakte ik daarna 'n olieverf portret, waarvoor hij zondagsmorgens bij hem thuis poseerde, 'n leuke oefening, en z'n Vrouw trakteerde dan op gebak bij de klandistiene koffie en we luisterden naar de Engelse radio. Je kunt op de tekening zien dat de keuken, waarin onze huisdeur, later werd aangebouwd, want daar is het schot veel meer verzakt.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6045       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Boerderij Laan 4, fam. Spaans Aquarel. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Aan het begin waren de Edels erg aardig, we konden met de oude mensen en hun zoons, Jan en Willem, vrij goed overweg. Er was naast het huis 'n boomgaardje dat we als ons terrein mochten beschouwen, want de familie hield niet van appels en liet ze onder de bomen liggen rotten. Daar aan het eind van de Erven, waar de keerplaats voor rijtuigen en auto's was, kon je fijn uitkijken over het Havenrak, naar 't huis waar nu het restaurant "Neeltje Pater" is gekomen. Die boomgaard was zomers de beste kamer van het huis, waar we de hele dag doorbrachten bij de tuinmeubelen. Vóór het huis was ook een aanlegsteiger van de "vreemdelingenboot", die passagiers vervoerde van Amsterdam naar Monnickendam en Marken en Broek aandeed om de mensen de kerk en de kaasmakerijen te laten bekijken, o.a. van Wiedemeijer, waar Freek als jongen nog al eens in en uit liep. Slager Nooij was ook 'n vriend van hem, die hem er eens op uit stuurde om 'n half pond ooievaarkuitevet te halen, maar hem later 'n konijn bezorgde, Appie Gras, die tenslotte 'n aanleiding tot ruzie werd met de Edels, want hij brak uit z'n hok en vrat de spinazie van de buurman op.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6046       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Hokken van de Edels aan de Erven 36. Aquarel. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Een dergelijk gebrek aan eerbied voor boerevlijt is uiterst geschikt om 'n conflict te laten ontstaan en dan is er geen houwen meer aan, we moesten weg. Jan liep op 'n keer Grietje opzettelijk bijna ondersteboven en de nadere mensen waarschuwden ons: "Je mag wel uitkijken hoor, want hij is 'n rare..". Naast de steiger was de zwemplaats, waar de gemeenteveldwachter Pieters, met hangsnot, de hele Broeker jeugd zwemmen heeft geleerd. Wanneer een van de kinderen iets ondeugends wilde doen hoorde je vaak roepen: "Dat mag niet van Pieters..", wat bij ons 'n gevlegeld woord is geworden. Aan de overkant van het Havenrak lag ook de boerderij van Spaans, met 'n heel prettig gezin en Jan Spaans werd op school Freek's beste vrind. De vader, 'n kloeke reus, kwam bij de verhuizing met 'n platte wagen en 'n paard helpen de piano naar het weeshuis te brengen. De rest ging allemaal per handkar. Wanneer Freek het niet laten kan weer eens in Broek te gaan buurten, zoekt hij steevast Jan Spaans op. Nog 'n eindje verder op de Erven woonde Roefie, 'n dochter van van Gog de kolenhandelaar. Zij hielp Grietje bij het huishouden.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6047       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Gezicht over de Broekermeer richting Zunderdorp. Aquarel. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. "We zijn hier eigenlijk de melkboeren van Amsterdam", zei Wim Edel, "helemaal echte boeren, zoals om de Noord heb je hier niet". En dat was aan hun rommelige stallen wel enigszins te zien, ze zagen er uit als zelfgemaakte tijdelijke hokken. Vroeger hadden ze veel schapen, die in 1916 bij de overstroming allemaal in de leegstaande tanken van de Shell aan 't IJ waren ondergebracht, gelijk met honderden schapen van andere boeren. Het werd toen de kunst voor ieder om de eigen dieren dieren uit de massa terug te kunnen vinden. "Maar ik had 'n potlam dat me direct herkende toen ik er verscheen en toen die met me door de uitgang ging volgenden in 'n ogenblik alle anderen ook, het was zo gebeurd". De postbode Heijblom was in de overstromingsdagen min of meer 'n held geweest, hij had er een medaille voor gekregen en koningin Wilhelmina door het rampgebied mogen rondvaren. Toen hij gepensioneerd werd moest ik dit feit op 'n oorkonde vermelden. Hij was heel vriendelijk en verzorgde sms in kranten de stukgeraakte pakketjes die ons per post gestuurd werden door Grietjes Moeder uit de Achterhoek.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6048       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Hooien in de Broekermeer met paard en wagen. Op de achtergrond Zunderdorp. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Vanuit het raam konden we de Broekermeer in kijken, tot aan Zunderdorp toe, over de Broekertrekvaart. Het was 'n prachtplek voor 'n luchtstudie, want boven het vlakke land, met de lage horizon, domineerden de wolken geweldig. Niet alle dijken rond die meer hadden begaanbare wegen, en waren gedeelten waar je alleen maar kon wandelen en waar je telkens over hekken moest klimmen, die langs de glooiingen naar beneden gaand aan het land een karakteristiek relief gaven. Vooral in de hooitijd vond 'k dat 'n prachtig gezicht en 'k ben wel eens 'n zomerse nacht daar in 'n hooihoop gaan liggen om er eindeloos van 't boerenland te kunnen genieten. Later zetten de duitsers de hele meer onder water en bouwden er een soort fort in. De tram naar Monnickendam, Edam en Volendam liep over de volle lengte door deze meer en het kon wel eens gebeuren dat die halverwege moest stoppen omdat er koeien of andere dieren over de rails liepen. Ook liet de conducteur de tram rustig daar stilstaan wanneer 'm passagier in hoge nood verkeerde.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6049       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Broekergouw, boerderij Meerveld? Eind Galggouw linksaf, eerste boerderij in de bocht? Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Freek heeft naderhand, toen hij op de HBS was, om 'n vacantiecentje te verdienen enkele weken voor conducteur op deze tram gespeeld, waarbij hem in de Broekermeer de mooie pet van 't hoofd afwoei. Ik zelf heb meegemaakt dat op de rit van school naar huis de achterste wagen, waar 'k inzat, plotseling alle wielen verloor. We zagen die wielen op 'n gegeven ogenblik naast de tram bij de dijk neer in de sloot rollen, 'n heel gek gezicht. Zonder wielen hotste en botste het rijtuig nog 'n paar honderd meter achter de motorwagen aan vóór de bestuurder bemerkte dat er iets ongewoons gaande was. Behoorlijk geschrokken kwam iedereen er toch zonder ongelukken van af. Toen Engelse vliegtuigen op de tram begonnen te schieten is MSH er mar mee gestopt en gebruikten we de fiets. Ytje reed soms met de schillenwagen mee, van Smeenk of iemand anders, maar het kwam ook wel voor dat zij met de boeken in de rugzak per stepje of autoped naar de pont moest gaan. Dat was niet zo eenvoudig met de paar dune sneetjes brood als karige voeding. Achter de Broekermeer loopt de weg naar Zunderdorp, smal en kronkelend, langs de veenderij, waar je behalve de grote boerderij van Meerveld (die naam wordt bijna met ontzag uitgeproken) huizen aantreft van bijgaand type. Daar wonen brandstof mensen. De gemeente Amsterdam heeft van die veenderij een vuilstortplaats gemaakt. Dagelijks komt er 'n sleepboot met 'n rij vuilnisschuiten achter zich langs de vaarten en worden de uitgebaggerde sleuven met de oude rommel van de grote stad volgestort. Gelukkig wordt er niet gestookt en blijft de omgeving voor d stank gespaard. De grillige kronkels in dat soort weggetjes doen je denken aan het verhaal over de twee dorpen die 'n verbinding met elkaar moesten zoeken, maar het er niet over eens konden worden over wie z'n land het pad zou komen. Er werd toen 'n lang touw tussen de torens van de dorpen gespannen, dat op 'n gegeven signaal aan weerskanten werd losgesneden. En zoals dat touw over de weilanden kwam te vallen werd zonder morren de weg aangelegd. Zo ziet het er hier ook uit.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6050       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zunderdorp. Potlood. 1942. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Zunderdorp geeft van deze kant gezien 'n heel mooi sylhouet, zoals daar zo'n groep huizen ineens uit het vlakke land oprijst, beheerst door een stoere toren. Je kunt de pakkende indruk er van niet weergeven zonder de wijde ruimte er omheen te laten spreken; juist die grote lucht maakt van zo'n samenscholende groep woningen iets bijzonders. Maar dichterbij komend zie je in de vormen van daken en boerderijen met de oude begroeiing van wilgen en ander waterlandhout boeiende schilderachtige stukken, waar je uren aan zou willen werken. Maar natuurlijk is het niet te vergelijken met het Havenrak, want dat is werkelijk uniek. Zunderdorp is ook nooit zo'n plaats van doortocht geweest, niet voor rijtuigen, die verderop naar de Zuiderzee trokken, maar ook niet voor boten, die de haven van Monnickendam zochten.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6051       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zunderdorp. Aquarel. juli 1941 Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6052       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Galggouw, sluiswachtershuis + klapbrug. Potlood. 1944. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Er splitsen nog al eens weggetjes in Broek, zodat je er veel richtingen uit kunt gaan. Op 'n tweesprong kun je of naar Zuiderwoude of naar Zunderdorp. Kies je de laatste, langs de Molengouw, dan kom je langs het "rooie dorp" 'n dertigtal stenen arbeiderswoningen waarschijnlijk bedoeld voor werkverschaffing in de veenderij. En daar kun je links de Belmermeer in naar Holysloot, of rechts over dit klapbruggetje naar Zunderdorp. Het ligt er vredig ruig. n het rooie dorp woonde 'n leerling van me, Wim Houtlosser, 'n ijverige jongen die electricien wou worden. Dat werd moeilijk toen z'n vader stierf en z'n Moeder de kosten van tram en boeken niet meer kon betalen. Ik praatte toen met Goedmaat van de diaconie, 'n goedhartige boer op 't Kikkereind en hij heeft er toen voor gezorgd dat de hulpkas van de kerk voor dit goede doel werd aangesproken, vanzelfsprekend, er wonen begripvolle mensen in Broek. En daar woonde ook Roeltje Vos, die bij ons op school kwam, vrolijk en levenslustig. Hij vond Sijtje van 't café de Zwaan vermoord achter haar bierpomp en moest voor de rechter getuigen. De juiste oplossing van deze lugubere zaak is ons nooit bekend geworden.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6053       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Poppendammergouw? Op weg naar Holysloot? Potlood. 1948. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Om een of andere rede schijnt de grond in Waterland niet zo geschikt te zijn om er forse bomen te laten groeien. Je treft er op de buitenwegen veel huizen aan die er kaal en zonder schaduwgevend groen bij staan. Daardoor steken de bouwvormen markant tegen de lucht af en verbaas je je vaak over het samenkruipen van verschillende typen tegen elkaar. De kapberg, hoog en zwart, met rode dakpannen komt hier heel vaak voor, hoofdzakelijk bedoeld als bergplaats voor hooi.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6054       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Molgengouw 46, stolp Jacob de Boer Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Er is ook de Molengouw en op de plaats waar die Burgemeester Peereboomweg gaat heten staat de boerderij van Anton de Boer. Die wilde een portret van z'n woning en wat dat moest kosten? Aan geld had je in die dagen niet veel, je dacht in hapjes en slokjes, dus bedong ik elke dag een liter melk. 't werd geloof ok karnemelk, maar tocht gingen we die 'n hele tijd lang trouw halen, al woonde hij helemaal aan de andere kant van 't dorp. Anton was de zoon van de directeur van de boereleenbank, bij wie 'k m'n schoolsalaris liet overschrijven, zodat ik maandelijks z'n duffe bedoening op 't Kerkplein bezocht. Er was ook 'n dikke dochter, onderwijzeres, die vriendelijk lachend voorbij liep en "dai.."zei, wat er bijnaam werd. Ze trouwde met Freek's schoolmeester uit de derde klas, meester Veer, 'n goeie. Verderop woonde de familie van Zaanen, 'n groot vitaal gezin, met ook 'n schillewagen waarop je mee mocht rijden en er waren meisjes met krachtige stemmen, 'n steun voor de zangvereniging.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6055       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Plassen rond Zuiderwoude? Potlood De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Nog verder was het "Hopje", 'n grote boerderij, waar jongens van de ondergrondse schieten leerden, met gedropte geweren. En nog verder kwam je aan de plassen rond Zuiderwoude, mooi, water en lucht, met smalle reepjes land er tussen en 'n enkel dak. 'k kijk vertederd naar het torentje van Zuiderwou, waaruit de klok gestolen werd door de duitsers, die brons moesten hebben voor hun moordtuig. na de oorlog kwam er 'n nieuwe, met 't vertrouwde klankje en dominee Simoons schreef 'n prijsvraag uit voor een toepasselijk randschrift. Grietje deed mee en won. "in vrijheid luid ik allen beduid ik één te zijn bij nood of dood in vreugde sterk, in lijden groot zo dient één Vader altegader". 100 letters mocht ze gebruiken, 'n echt puzzeltje voor haar en ze verdiende er 'n tientje mee, met de eer natuurlijk. 'k Voel me niet zo alleen als 'k daar 'n poosje zit te dubben.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6056       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Holysloot met bel om overgezet te worden. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. En nog verder over de Aandammerbrug, waar tegenwoordig 'n erg aardig gebouwtje staat voor de studerende natuurvrienden en waar je allerlei huisjes en toestandjes voor de vogels ziet, zelfs voor roofvogels, over de weilanden waarop je het voetpadje nauwelijks kunt onderscheiden, kom je aan een vrij breed water met aan de overkant Holysloot, wat bij de gemeente Amsterdam behoort. Er staat 'n soort klokkestoel waar je aan kunt luiden en dan komt erwel 'n man of 'n Vrouw met 'n roeibootje om je over te halen. Holysloot is via Ransdorp over 'n weg te bereiken en sedert 't ook de zegeningen van de grote-stads-zorgen geniet haalt 'n busdienst het uit z'n isolement, wat voor de mensen wel pretig is, maar tegelijk jammer omdat het geleidelijk aan z'n aantrekkelijk primitief karakter begint te verliezen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6057       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Uitdam achter het Uitdammerdie. Potlood ingekleurd. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. 'k Ben eens met 'n kano van Schelingwou naar Broek gepeddeld en had hier in de buurt bijna moeilijkheden met een zwanenechtpaar. Ze hadden hun nest dicht aan de oever en het Moedertje zat er op te broeden. Vader zwaan voer z'n heen-en-weer-bewakingsdienst en ik was in de kano automatisch 'n dreiging. Vastbesloten stevende vader op me af en spreidde op 'n afstand van tien meter op ontzagwekkende wijze z'n vlerken. Zwaar geïmponeerd trachtte ik met 'n boog om de familie heen te ontwijken, vrezende dat 'k me zou moeten verdedigen en de peddel zou moeten gebruiken in pijnlijke afweer. Wat 'n dapper beest 'k Begreep 'n beetje beter waarom de Waterlanders hem in hun wapen voeren. Sissend en klapwiekend bleef hij me nog wel honderd meter achtervolgen. En nog weer verder kom je bij Uitdam, waar de vissershaven van Broek ligt. Op de bootjes staat B.i.W., helemaal echt. Het zijn er nog maar weinig. Rond de haven is in de Nespolder 'n kampeerterrein gekomen, met 'n gezellig cafeetje en de watersporters zijn er meer geziene klanten dan de vissers. Maar wat 'n leuke plek, dat smalle streepje land aan de dijk, tussen twee watervlakken, waar net nog 'n rijtje huizen kon staan. Je zit er in 'n symfonie van blauw en het riet heeft de bijpassende tegenkleur geel. Best 'n mooie plaats om wekenlang rond te hangen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6058       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Kerktoren en achter het Leeteinde. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De achterkant van 't leven ( de achterkant van de huizen) is in Broek bijna overal zichtbaar en mag gezien worden. Vanaf het Havenrak, het centrum, stralen alle wegen alle kanten uit, naar de Noordmeer, de Monnikmeer, De Belmermeer, de Broekermeer en waar je ook staat, je zoekt steeds het torentje als middelpunt dat het gehele beeld moet beheersen. En de achtertuinen zijn even schilderachtig en verhalend als de wat meer opgepoetste fronten. Op de bleek achter ons weeshuis zit 'k te genieten in 't schemeruur van 't gezicht opde huizen van m'n buren aan 't Leedeinde. Poolman, ook 'n kolenhandelaar, werkt er tussen z'n aardappelen en z'n Moeder toont haar belangstelling voor 't gegroei. Het zijn spaanse typen, met donkere ogen en er zijn heel mooie kinderen. Toen de voedselnood heel hoog was ben ik een paar dagen met hem op z'n wagen tot achter Hoorn, bijna bij Enkhuizen, op zoek naar eetbare dingen geweest. Z'n paard was niet zo jong meer, met weinig moeite zou je het lopend bij kunnen houden.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6059       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Vanuit de Broekermeer. Kerktoren: links Honingh rechts Edel, de Erven 36. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Maar we hadden geen haast en tegen de avond vonden we onderdak in Wijdenes. Er woonde daar een nicht van me, Marijtje Stam, die met 'n fruitkweker getrouwd was, zodat mijn oogst van deze tocht-om-de-noord , in elk geval 'n kistje appelen was. Teun Poolman was 'n gezellige reisgenoot die graag lachte en af en toe 'n liedje zong. Dat was wel prettig, want het weer was guur, we hadden extra jassen aan en moesten ons soms onder stukken zeildoek beschermen tegen de kletterregen. Teun haalde in die tijd ook dagelijks gamellen, of liever gezegd de vuilnisemmers, met soep uit de centrale keuken van Monnickendam. Voor wie echt niets meer hadden - en wij behoorden daar ook toe- was dat 'n uitkomst, soms was er stamppot, en we gingen geduldig in de rij staan met onze knipkaart, waar ons 'n portie werd toegelepeld. Bij gebrek aan aardappelen kreeg je suikerbiet. Onze kinderen zochten zuring langs de weg, die kon je koken als rabarber en we hebben ook brandnetels geprobeerd, bij wijze van spinazie.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6060       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Roomeinde gezien vanaf Het Broeker Huis. Potlood. 1942. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De verhalen zijn niet overal even opgewekt, vanwege de algemene zorgen, maar dank zij Broeks landelijk en waterlijk leven heeft ons gezin het er mager, maar bijna gezond doorgehaald. En telkens was er wat te schetsen en maakte het kijken naar die oude schoonheid de somberheid lichter te verdragen. Wat heb 'k daar veel getekend en dikwijls bezorgde dat 'n extra hap. Dit is 'n stukje achterkant van het Roomeinde, waar we tegenaan keken wanneer we onze deur uitkwamen. Daar woonde 'n heel oud krom mannetje, dat door de jeugd "Kakie Sambo" genoemd werd. Z'n echte naam heb 'k nooit gehoord.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6061       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Kerkplein, achterkant kerk. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Hierbij een aantal van de vele karweitjes die 'k opknapte om aan wat eten te komen. Het begon met 'n schilderij op de schoorsteen van het café Concordia van Bouwes, dat door de Purmerendse architect Jan Plas in "modern-oude-stijl"verbouwd was. Op de achterkant van 'n oude schoolkaart die op linnen was geplakt, maakte ik 'n olieverftafereel van 't Havenrak, in ruil voor een zakje tarwe. Het viel in de smaak van Jan Plas en hij schelde mij in bij de versiering van z'n waterland-restauratie. Zo kreeg 'k ook 'n opdrachtje voor 'n schoorsteen voor het Instituut koo??? in Purmerend. En voor 'n schilderij van de Amsterdamse poort in Purmerend, dat dienst moest doen in het Herenlogement. Tevens verzorgde 'k daar 'n paneel tussen de ramen, dat verkeer van vroeger en nu moest uitbeelden en schilderde ik de wapens van de omringende dorpen, die boven de tapkast kwamen te hangen. Het voordeel van de dat buitenshuis werk was, dat 'k bij hen aan tafel mee mocht eten, stel je voor: erwtensoep met spek, en dat 'k kleine hoeveelheden mee naar huis kon krijgen; pakjes puddingpoeder, 'n stuk worst, soms 'n half brood, waar je blij en tegelijk beschaamd om was. De nood was wel hoog, want 'k herinner me dat 'k onderweg van de fiets afstapte om 'n door 'n andere hongerlijer verloren aardappel of uit op te rapen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6062       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Leeteinde 12, winkel van Tolk. Pentekening. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Hiernaast de mooie ingang van 'n buurmans huis, de oude Tolk, die er 'n kruidenierswinkeltje had, dat niet best liep. Hij was te oud en men zei, dat z'n donkerrode neus 'n drankverhaal vertelde. Z'n ook niet zo jonge dochter had geen winkelinteresse, zij gaf piano- en zangles en deed veel voor andermans kinderen. Het was 'n eertijds deftig gebouw, kennelijk uit de Neeltje Pater-tijd, net als ons weeshuis. Toen we 'n paar jaar geleden Broek nog eens bezochten kwam uit één van de huizen op 't Kerkeplein 'n man naar buiten die Ytje nog eens wilde bedanken, omdat zijn indertijd z'n zoontje uit de sloot had gehaald, tussen het huis van Tolk en het onze in. (Wim Verweij) Ze had de sloot in de lengterichting moeten doorlopen, want er waren aan weerszijden hoge gemetselde wallen en ze was daarbij één van haar schoenen kwijt geraakt. Maar ze kreeg wel nieuwe.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6063       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Kerktoren, daarvoor de hekken van de brug in de N247 met achterkant van de Eilandweg? Potlood. Sept. 1941. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. In Purmerend woonde ook 'n oude lompen koopman, Cruyf, die 'n tentoonstelling hield van de keizerlijke rijtuigen uit duitsland. Deze Barend Cruyf hield die tentoonstelling ten bate van 't Rode Kruis. Op vele meters hoge lappen maakt 'k met een brede kwast in zwart en wit 'n aantal voorstellingen van het dramatisch reddingswerk. Voor z'n zoon liet hij 'n door Jan Plas ontworpen ijssalon bouwen en ook daarin moest 'k de muren en het plafond versieren, maar nu in koele pooltaferelen. En zelfs op het cement van 'n danssalon (er moest zo verschrikkelijk veel gedanst worden in dat laatste oorlogsjaar) schilderde 'k met waterverf dagenlang aan 'n tien meter lange uitbeelding van de dans in de loop der tijden. 'k Kon de schetsen meteen gebruiken als z.g.n. bijlagen in het Schildersblad van Eisma. Via Plas werd ook de Spar m'n klant. De firma Doets breidde uit en in het kantoor diende 'n groot portret te komen van de oude stichter, in olieverf, vanaf 'n pasfoto, 'n rotkarwei. Maar bij Doets was geen eten en zelfs heel moeilijk wat geld los te krijgen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6064       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuideinde 10. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Hoe we 't klaarspeelden snap 'k nog maar nauwelijks, maar om moed er in te houden liepen Grietje en ik enkele keren met een oude kinderwagen langs Watergang en Ilpendam naar Purmerend of de Beemster door, om wat verdiende buit op te halen. We maakten ons ijselijk boos op 'n boer die veel te weinig wilde afstaan voor m'n gezwoeg op z'n schoorsteen. We maakten er in de ellende toch 'n dagje-uit van, sjokten terug door de Purmer en langs Monnickendam en kauwden op 'n stuk rauwe lof dat we langs de wegkant vonden en raapten enthousiast 'n handje bruine bonen op. Uitgeput kwamen we thuis en waren dolgelukkig wanneer buurvrouw Slagt ons een flinke vis kwam brengen, die Meindert gevangen had, wat 'n enorme luxe. Meindert was visser en ook slager op de slachtplaats, waar wel eens vrijbank werd gehouden en waar je tegen lage kosten 'n lap van 'n verongelukt beest kon krijgen. 't Leek er wel eens op alsof de boeren min of meer opzettelijk met 'n verongelukt beest aankwamen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6065       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuideinde aan de achterkant met boten bij de helling. Aquarel. 1941. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Zo'n gebeurtenis werd door Eldert Visser in het dorp omgeroepen. Eldert was ook koster van de kerk en woonde aan de voet van de toren in 'n huisje wat bijna in 't water stond. Omroepende sloeg hij op 'n soort gong en maakte zich boos op de hem volgende kinderen die riepen: "Hoort, zegt het voort, Eldert Visser is vermoord..". Z'n overbuurman, aan de andere kant van 't water, was bakker Boom, bij wie je 's avonds binnen kon lopen om naar de englese zender te luisteren: "Zonder er op te stoffen..., we krijgen ze wel, de moffen..". Het toestel stond voor 'n deur aan het water, zodat het bij onraad direct in de plomp gegooid kon worden. 'k Heb met Meindert Slagt samen eens 'n nacht wacht moeten lopen, toen er allerwege schapen werden gestolen, - nood breekt wet. Hij was ook lid van de kerkenraad en hield je tijdens het gezang de collectezak onder de neus. Ze woonden in 'n oud houten huis, heel bijzonder, eigendom van burgemeester Peereboom en hij vertrouwde me toe dat je je van 't schandalig geroddel van de mensen niet te veel moest aantrekken.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6066       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Achterkant Roomeinde 24 aan het Dee, daarachter Roomeinde 29/35 en 37/39 Tekening ingekleurd. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Zij is 'n kordaat vriendelijk mens en zij hielp ook lange tijd bij dominee Spaargaren, van wie de Vrouw "Kukeleku"genoemd werd, omdat zij zo trots liep als 'n pauw. De oude Spaargaren was vroeger 'n ijverig propagandist voor de staatspensionering, lang vóór er van 'n Drees-actie sprake was en hield daarvoor lezingen in heel Noord-Holland.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6067       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Leeteinde 20/22. Potlood. Geen tekst
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6068       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Kerkplein 12 , de pastorie. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De pastorie was zeker een van de mooiste bouwwerken van Broek, ook helemaal van hout, met 'n aangebouwd zaaltje waar de catechisatie werd gehouden. Vlakbij lag de schuit van Dobber, 'n kermisganger met 'n kop-van-jut en 'n draaimolen, waarvoor naast 'n paar kramen het een plaatje was op 't Kerkplein.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6069       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Links Kerkplein 10, daarachter Keerngouw 2, ervoor een bruggetje van steen en rechts Havenrak 1. Potlood. Geen tekst
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6070       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Steeg tussen Kerkplein 10 en Keerngouw 2. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Een wonderlijk huis (zie hiervoor en hierna) aan het Kerkplein was dat van Bakker, de kerkvoogd. Bakker had een streng uiterlijk als van 'n onvermurwbare inqusiteur en wanneer de jongens op het plein met de bal speelden en te dicht bij z'n winkel kwamen pakte hij de bal weg en ze kregen die niet meer terug. Hij verkocht garen en band en lappen en was dus een 'n z.g.n. "Poepenzak". Naast z'n huis was 'n heel smal steegje en de wanden van de planken waren zó krom gebogen dat je dacht aan 'n schip op het droge. Aan de andere kant van het steegje woonde commies, met een coquet vrouwtje.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6071       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Kerkplein 10 en daarachter Keerngouw 2. Melkbussen. Oostindische inkt. 1942. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6072       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuiderportaal van de kerk. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6073       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg 1 (Stöve) en de opgang van de "Kippenbrug" cq. Zuiderbrug. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Bij de kippebrug woont 'n andere "poepezak", manufacturier, waarvan 'k alleen weet dat hij Johan heet en oud is. Z'n gevel is mooi, maar 'k heb nog nooit 'n klant bij hem binnen zien gaan. De nieuwe weg loopt door Johan z'n tuin, met autolawaai en moderne verkeersherrie. De oude weg lag aan de overkant van 't water en moest juist hier, bij het tramstation, over de veel te smalle draaibrug gaan. Toe hadden de reizigers nog even tijd om de stoffen en kanten in de etalages te bekijken, of als er veel boten passeren, 'n biertje pakken in de zwaan van Sijtje of aan de overkant bij Klein in 't tramstation.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6074       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Havenrak 19 voor de verbouwing in 1956. Huis van de gemeente secretaris W. van Engelenburg. Door de gemeente Broek in Waterland in 1956 verbouwd tot woon- en praktijkruimte voor de huisarts C. den Hartoog. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6075       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De "Kippenbrug", cq Zuiderbrug met erachter de stolp Eilandweg 7 en links Eilandweg 5, de bakkerij van Thomas Bijl. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De kippebrug is 'n vaste brug en zo hoog dat de veemdelingenboot er onderdoor kan varen. Op de hoek aan de overkant is de bakkerij waarvan 'k een aquarel maakte voor Klaas Lof. Klaas was onderwijzer en trouwde met 'n dochter van de bakker en zij wilde graag 'n huistafereel naar de nieuwe standplaats meenemen. Hij beloonde m'n tekening met 'n heel mooi boek over de schilderkunst, was aanvoerder van de illegaliteit en kwam af en toe aanlopen om poolshoogte te nemen omtrent onze gezindheid. De familie Lof had 'n aantal stoere zonen en dochters die in't rooie dorp woonden en hun gezichten vertoonden 'n vastberaden trek van verzet tegen de onderdrukkers, oftewel tegen de lage lonen die de herenboeren uitbetaalden. Later ontmoette 'k Klaas als collega, leraar aan de bedrijfsschool van Stork in Hengelo.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6076       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Jaagweg met café De Zwaan en garage Kelderman en nog 3 huizen. Potlood. 1942 De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Deze oude toestand is in z'n gehee verdwenen en was daartoe al gedoemd toen de nieuwe weg werd aangelegd. Het moet indertijd 'n voornaam café geweest zijn, 'n prettige pleisterplaats voor wie met 't rijtuig of op de fiets naar Monnickendam of verder ging. de oude weg was smal, maar wel heel mooi begroeit met bomen aan één kant, waarvan de takken de straat overschaduwden. We hebben ze weg zien hakken, 't moest, want de wortels trokken het asfalt stuk. Met de rijtuigen en de Janplezieren bleven de paarden weg en deed de doorrijstal geen dienst meer - de "dagje-uit-mensen"hebben in hun haastige vehikels geen oog meer en geen oor meer voor het theater uit 't verleden. Kelderman maakte er 'n tijdelijke garage van en z'n werkplaats groeide door dit hele complexje heen, zodat ook de aangrenzende huisjes bezweken.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6077       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Molengouw vanaf de Stenen brug of Lange Brug,tussen Molengouw en Wagengouw. Schreuder en Scholten. Pentekening. 1942. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. En nu moet je er verdraaid goed luisteren om nog iets van die oude verhalen te verstaan, over postkoetsen en open plezierwagen uit de tijd van van Lennep.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6078       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Boerderij ???? Pentekening 1942. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6079       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Dokter Parrée (10-11-1891 - 18-06-1964) huisarts te Broek in Waterland. Potlood en inkt. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. De boeiendste verschijning in Broek, 'n man die 't hele dorp in z'n zak had, achtte ik dokter Parreé. Burgemeesters en raadsleden komen en gaan, maar deze man bleef er werken tot hij zichzelf te oud vond en zelfs daarna was hij in allerlei sferen nog de bezielende figuur achter de schermen die de taken verdeelde. Door z'n wijs-aristocratische bemoeienissen met de cultuur flakkerde zo nu en dan de Utrechtse student, die me 'n omslag liet tekenen voor het door hem gecomponeerde clublied dat bij een late reünie herleefde. Hij stimuleerde ook onze gymnastiekvereniging met 'n door hemzelf bedachte mars: "Sparta, Sparta, wat ook gebeuren mag...". Hij keek je gereserveerd en ondoorgrondelijk aan, gewend aan alle mogelijke menselijke rariteiten, maar had steeds 'n humoristisch lichtje in z'n oog om de ernst van de toestanden te kunnen relativeren. 'n Kritische kijker met hoge eisen die zelden z'n waardering liet blijken en van wie je het 'n eer vond wanneer hij met 'n verzoek je medewerking waardig keurde. 'k Mocht het achterbord van z'n arreslee versieren met 'n Hollandse tuin. Hij was ook kerkvoogd en nam zondag 's morgens uiterst waardig z'n deftige plaats in. Vermoedelijk zal hij in de kerkeraad tegenover de zuinige boerekoppigheid z'n gestrenge doktersautoriteit geplaatst hebben om voor de dorpsgezondheid de barmhartigheidskas mee te laten spelen.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6080       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven 1, huis en praktijk van dokter Parrée. Potlood. De tekeningen komen uit twee door Piet zelf gemaakte boekjes. De teksten zijn daaruit overgenomen en volgen niet altijd de tekeningen. Het doktershuis aan de Erven maakte 'n bescheiden maar zeer verzorgde indruk en de tuin had 'n weelde van bloemen en struiken. Je zou de vorm van het huis klassiek kunnen noemen, zoals je er meer in Broek aantrof, de een wat deftiger dan de ander. De deur in ht midden, met daarboven 'n dakkapel, dat daar 'n kamertje achter laat vermoeden. Links en rechts keurig symmetrisch, aan elke kant twee mooie ramen met luikjes. De wachtkamer, niet veel meer dan 'n iets verbreedde gang en de spreekkamer waren aan de achterzijde in 'n uitbouw naar 't Havenrak. Het zal 'n uitkomst geweest zijn toen de Moedertjes met de baby's voor de zuigelingenzorg later in 'ons' weeshuis terecht konden.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6081       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Dorpsstraat 2, hier woonde de voorganger van dokter Parrée, dokter C. Bakker, na zijn pensionering. Later kwam hier het restaurant "Neeltje Pater". Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6082       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Eilandweg 13, familie Buijs. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6083       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Roomeinde 41, paadje naar een weiland, rechts hiervan het kerkhof. Potlood. Geen tekst
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6084       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Huisje achter op het erf van Dorpsstraat 8- 10. In de voortuin werd het huidige stenen huis gebouwd, later is het houten huis gesloopt. Fam. Slagt. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6085       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De werf van Terpstra aan de Broekervaart, adres Broekermeerdijk 4, er moest overgevaren worden. (nu Woudweeren 32 Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6086       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven, rechts 20, voormalig postkantoor en 7, in 1935 gebouwd door de toenmalige gemeentesecretaris van Dieren. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6087       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven 36, boerderij van Cor van Zanen. Potlood. Geen tekst.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6088       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De helling van Haringhuizen aan de Hellingweg, de boten werden op de bok gehesen en konden dan aan alle kanten gerepareerd of geverfd worden. Links boerderij van Prijs aan het Zuideinde 20.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6089       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Pont aan de Adelaarsweg/Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Potlood.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6090       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zelfportret van Piet Kok met op de achtergrond v.l.n.r. de Keerngouw 22, boerderij Wim Spaans, 20 en 16, timmerwerkplaats Tinkelenberg. Potlood. Werd geboren op 1 maart 1908 te Hensbroek als zoon van boer Dirk Kok en Ytje Koeman. Hij wilde geen boer worden maar ging naar de Teekenschool in Amsterdam, waar hij zijn latere vrouw Grietje Klomp leerde kennen. Piet werd tekenleraar aan de ambachtsschool aan de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Ze woonden in de Kamperfoelistraat, vlak bij de Fokkerfabrieken. Op 7 september 1932 werd dochter Ytje geboren. Op 9 juni 1936 werd zoon Freek geboren Wegens de bombardementen op de fabrieken vertrok het gezin in juni 1941 naar Broek in Waterland. Ze woonden eerst in een deel van het huis van Edel, De Erven 36 en later in het weeshuis. Op 20 maart 1942 werd zoon Dick geboren. In juli 1950 is het gezin weer terug gegaan naar Amsterdam, naar de Cornelis Crusemanstraat. Piet en Griet krijgen 8 kleinkinderen. Op maart 1976 overlijdt Griet. Na een aantal jaar trekt Piet in bij een jeugdvriendin, Janie Leegwater, in Hensbroek. In 1986 overlijdt Piet.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6091       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Erven 36, het huis van de Edels met een koe en uitzicht op de achterkant van de Laan.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6092       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Pentekening met spiegelbeeld in het water. V.l.n.r Theekoepel, De Erven 1; daarachter De Erven 4; daarnaast De Erven 2, het gemeentehuis; Roomeinde 1; de draaibrug; Kerkplein 12, Leerkamer met pastorie; met daarachter de kerk en toren.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6093       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Aquarel met spiegelbeeld in het water. V.l.n.r Theekoepel, De Erven 1; daarachter De Erven 4; daarnaast De Erven 2, het gemeentehuis; Roomeinde 1; de draaibrug; Kerkplein 12, Leerkamer met pastorie; met daarachter de kerk en toren.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6094       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuiderwoude Kerkbrug naar Aandammergpuw.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6095       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De Tolhuispont in Amsterdam-Noord. Potlood.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6096       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Vanaf de Erven over het Havenrak en rechts het Nesje: v.l.n.r. Havenrak 37, Dorpsstraat 1, café Concordia, Dorpsstraat 3, Broekerbazar van Bekebrede, Dorpsstraat 2/4/6. Potlood, ingekleurd met potlood.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6097       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Dorpsstraat 2, het huis waarin Dokter C. Bakker ging rentenieren. Later werd dit met aanbouw tussen Dorpsstraat 2 en 4 restaurant "Neeltje Pater". Pentekening ingekleurd met penseel.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6098       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De IJsselmeerdijk in de bocht voor het gemaal richting Monnickendam
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6099       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Het haventje van Uitdam.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6100       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De diaconie- of volkstuinen achter het weeshuis.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6101       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Stolp van Jacob de Boer, Molengouw 46. De zonen van Jacob, zowel Anton als Johan, zijn hier geboren en hebben er ook geboerd. "Het schilderij werd in opdracht van mijn grootouders, Tinkelenberg, door Mr Kok gemaakt", aldus Johan de Boer.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6102       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : De aanlegsteiger voor de vreemdelingboot aan het eind van De Erven. Het bruggetje ging naar Cor van Zanen, De Erven 38. Rechts ligt een witte ark. In de verte Zunderdorp.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht

6122       Tekeningen Piet Kok, Broek in Waterland

Beschrijving : Zuideinde richting Eilandweg met rechts de smederij Krook/Bertelink De tekst is van Piet Kok uit zijn aantekeningen. De straatjes waren niet op het moderne verkeer berekend, sommige huizen staken ver voor de rooilijn en anderen sprongen 'n heel eind terug, zodat er 'n wonderlijk bochtig romantisch geheel ontstond. Heel mooi, als 'n toneeldecor waar van alles gespeeld zou kunnen worden, maar op den duur lastig, want 'n auto en 'n tractor konden elkaar niet meer voorbij komen. Jammer genoeg heeft men enkele huizen wat terug moeten dringen, maar gelukkig wel getracht de oude stijl in de bouw te bewaren.
Datering : 1942-1950
Naar boven voor nieuwe zoekopdracht Aantal objecten waarin ** tekeningen Piet Kok ** voorkomt: 102 ( incl evt. bijlagen ) Geselecteerde rubriek(en) : Alle-rubrieken