Broekerberichten in historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (1615-1995)
en in het Digitale Krantenarchief - Waterlandsarchief e.a.
Broek in Waterland OudBroek Broekerberichten in historische kranten
Selecteer hiernaast een trefwoord ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord of (familie-)naam in. Daarna Klik na keuze!. Of kies zelf een naam of trefwoord (max. 3) : Periode van belang? Indien periode niet van belang is, dan geen jaren invullen jaar vanaf Jaar t/m

Afdruk namenregister? Ja Nee


Collectie   Oud Broek in Waterland


Opgegeven trefwoord = 1918        

Hieronder geselecteerde samenvattingen van berichten. Klik op een samenvatting om het gehele bericht te lezen.
Bij enkele samenvattingen wordt direct al een kopie van het gehele bericht weergegeven.


Nieuwjaarswensen door A. Tolk en A. Tolk-Hofman, Reijer Kok en echtgenote in brandstoffen, Jurriaan Tolk en echtgenote schilder, A. Veltrop en echtgenote, Chr. Tinkelenberg en echtgenote timmerman, Jan Bark en echtgenote broodbakker, Jan Bierdrager & Co vrachtschippers, J. Olij en echtgenote broodbakker, K. Wit en echtgenote café Concordia, K. Visser Mz. en echtgenote barbier, K. Medemblik en echtgenote brood-, koek- en banketbakker, W. van Vuure Sz. en echtgenote, P. Visser en echtgenote café De Zwaan, Tjeerd Nooij en echtgenote aardappel- en brandstoffenhandel, K. Koster Kz. agent de N.V. de Tijdgeest, D. Langenberg en echtgenote groentehandel, W. Kennedy en echtgenote, Haringhuizen en echtgenote timmerman, J. Groot Wz. en echtgenote, Wed. H. Duim-Groot, S. de Best en echtgenote, Wed. K. de Ruiter-Bierdrager, C. Mulder Dz. en echtgenote, S. Houtman en echtgenote station, Jan Schuurman en echtgenote, J.J. Bertelink wagenmaker, Jc. Poolman en echtgenote, G. Lodder machinale brei-inrichting, fam. H. du Gardijn, Jan Swart en echtgenote handel in volvette kaas, IJ. Bijl en echtegenote schilder, Chr. Bakker en echtgenote, C. Groot Dz. tabak- en sigarenhandel, G. Mulder en echtgenote, J. Kok en echtgenote, Wed. J. Krook-Honing, P. de Geus en echtgenote timmerman, L.P. Heiblom rijwielhandel, Zuiderwoude: C. Schot en echtgenote groentehandel, L. de Oude en echtgenote timmerman, C. van Waveren en echtgenote, D. Bark en echtgenote winkelier, D. Bark en echtgenote café 1-1-1918

       


Gemeenteraad stemt tegen voorstel van burgemeester om salaris ambtenaren te verhogen 5-1-1918

       


Melkboot stopt met varen i.v.m. ijs en brandstoffen tekort, melkhandelaren moeten nu gebruik maken van de tram 5-1-1918

       


Militaire dienst voor degenen die geboren zijn 1899, brandstoffencommissie geven voorlopig geen bonnen weer uit 5-1-1918

       


Advertentie 40 jarig huwelijk Pieter Esselman en Jannetje Ordeman 9-1-1918

       


Advertentie overlijden H. Stapel 48 jaar wed. T. Stapel-Dil 9-1-1918

       


Geboren Hendrik zoon Jan Pronk en Dirk van Zalingen 9-1-1918

       


25 jarig jubileum dominee A.A. Cremer en hij is ook van Prov. Kerkbestuur van Noordholland, lid algemene synode 15-1-1918

       


Gemeente bevolking op 31-12-1917 totaal 1482, groot verloop van mannen 15-1-1918, toeslag voor brandstof bij meer dan drie haardsteden 15-1-1918

       


Ds. A.A. Cremer vertrekt naar Oosthuizen, vergadering Het Witte Kruis voorzitter A. Veltrop 16-1-1918

       


Stuk over het overlijden van H. Stapel leider Olympia's fanfarekorps 16-1-1918

       


Overlijden van musicus H. Stapel 48 jaar, jubileum dominee A.A. Cremer 19-1-1918

       


Sneeuwstorm maakt dienst tram in de war, melkhandelaren bleven wachten tot een grote locomotief verscheen, geen post, telefoon en telegraaf draden geknapt, geen communicatie met Zuiderwoude 19-1-1918

       


Gedicht over het maken ervan voor een 40 jarig feest voor onaardige mensen door A.A. Koopman 19-1-1918

       


Geboren Hendrik zoon Jan Pronk en Dirkje van Zalinge, gehuwd Simon Bruijn en Antje de Oude
overleden Hendrikus Stapel 48 jaar echtgenoot Trijntje Dil 19-1-1918


       


Over 25 jarig jubileum dominee Cremer krijgt een keurige boekenkast en lorgnetgarnituur 19-1-1918

       


Goedkope sajet ( gedraaide katoenvezels) worden beschikbaar gesteld voor de inkomen onder 1200 gulden 22-1-1918

       


Overleden Jan Bak 7 maanden 23-1-1918

       


Vroegere plaatsgenoot C. Koker benoemd tot inspecteur in Haarlem 26-1-1918

       


Bijeenkomst ziekenfonds Draagt elkaar lasten voorzitter S. Honingh, A.A. Cremer en N. Swart, benomeing nieuwe commissie C. Bregman, Jb. Honingh Cz, en C. C. Gaaff met plaatsvervangers C. Westerneng, Jb. Groot Jbz en K. Medemblik, aftredende bestuursleden S. Ruijterman en W. Schreuder, opmerkingen door J. Goedmaat, Jb. Tinkelenberg, J.
Bierdrager
bijeenkomst Staaspensionering in Concordia
bijeenkomst NUT optreden Van Engelenburg en Schoemaker 26-1-1918


       


Geboren Nico Arie zoon Gerrit de Gier en Niesje Burggraf 26-1-1918

       


Een schip raakt vast onder de brug oorzaak schepen zijn te groot 30-1-1918

       


Brand in drogerij aan Jaagweg van firma Prijs en Goede 2-2-1918

       


Iepenlaan die Monnickmeer doorsneed wordt geveld omdat de bomen de watersnood niet overleefd hebben 2-2-1918

       


Vergadering onderlinge ziekte- en ongevallenverzekering voorzitter J. Groot Jz., namens commissie van I. Bruijn, E.H. Stove en J. Graftdijk, verkiesbaar Jb. de Boer Az en C. Tromp, Hk. Wiedemeijer treedt af. 6-2-1918

       


Bijeenkomst NUT
visser vangt snoekbaars van 10 pond in zijn palingfuik
broodbakkers besluiten geen brood voor 9 uur te verkopen 9-2-1918


       


Bijeenkomst ziekenfonds met 97 leden
brand bij drogerij firma Prijs en Goede 9-2-1918


       


Slechte staat van weg in Belmermeer is verbeterd 9-2-1918

       


Jaarvergadering broodbakkersbond, slechte kwaliteit witbrood oorzaak melanche meelfabrieken verschillend 12-2-1918

       


Getrouwd Klaas Meppen 27 jaar en Geertruida Ris 27 jaar 16-2-1918

       


Dekschuit met kalkmergel gezonken en een schoorsteenbrandje 23-2-1918

       


Schoorsteenbranden op de Laan en aan de dijk komt waarschijnlijk door slechte kwaliteit brandstoffen, er komt een schouw 23-2-1918

       


Advertentie 12,5 jarig huwelijk Jacob Poolman en Grietje Postma 23-2-1918

       


Geboren Michiel zoon Jan Goedmaat en Jannetje Schot 23-2-1918

       


Ingezonden stuk J. van Dieren over dat er geen vlees verkrijgbaar is, koelhuisboter uitverkocht, achterstelling kleine plaatsen want in steden is dit wel verkrijgbaar 27-2-1918

       


Inval 5 rijksveldwachters bij handelaren in beslag genomen cacao, lucifers, harde zeep, stijfsel en gecondenseerde melk
uitvoering Tracht 27-2-1918


       


Uitvoering in Broekerhuis toneelgroep Tracht met spelers Th. Bijl, mej. J. Bijl, mej. Maria Wiedemeijer, mej. E. Ubbels, Jan Steert, J. Bakker, J. Leeuwerink, Dirk Ubbels, 2-3-1918

       


Overleden Trijntje van der Hoek 20 jaar ongehuwd 2-3-1918

       


Raadsvergadering over slechte financiële positie door watersnood, verbetering weg Belmermeer, verzoek verhoging salaris gemeente werkman Sanders en mw. D. Boot-Buitenhuis voor schoon maken school Uitdam 9-3-1918

       


Ingezonden brief door dominee J. Koopmans over het niet aanstellen van mej. Kroon als onderwijzeres in Zuiderwoude 13-3-1918

       


Militaire dienst lichting 1918 Jan van Zanen Wzn en Cornelis van Zalinge
inwisselen van brandstofbonnen
kappen linde bomen Havenrak omdat ze toch ziek waren door watersnood, veel bomen geplant door particulieren

op hol geslagen paarden op Kerkplein 23-3-1918


       


Twee levenloos aangegeven kinderen van mannelijk geslacht van Gerrit Tromp en Neeltje Lof 23-3-1918

       


Over het niet benoemen van zittende onderwijzeres mej. Kroon in Zuiderwoude 23-3-1918
       


Voor scheuren van grasland voor menselijk voedsel was krachtvoer voor paarden beloofd dat niet is gekomen en er is geen zaai- en pootgoed. Verschillende boeren zijn afgehaakt. Slachtverbod van een koe geeft verwarring bij dode koe 29-3-1918

       


12,5 jarig huwelijk Jan Honingh en Jannetje Mulder 29-3-1918

       


Geboren Bruining Herman zoon Herman Sonneveld en Trijntje Hartog 29-3-1918

       


Mej. N.C. Bakker geslaagd voor haar artsexamen 30-3-1918

       


Mej. N.C. Bakker geslaagd voor haar artsexamen 30-3-1918

       


Vergadering Boerenleenbank voorzitter J. Uitentuis, goed winstcijfer, over watersnood, Th. Bijl doet verslag, J. Uitentuis en H. Wiedemeijer herkozen op voorstel van J. Horn.
Ongeluk met paard in Belmermeer 6-4-1918


       


Ondertrouw Willem Slot en Neeltje Schreuder 6-4-1918

       


25 jarig jubileum juffrouw A. Donker onderwijzeres, zeer geliefd en veel kennis 6-4-1918

       


Uitslag gymnastiek vereniging Sparta 9-4-1918

       


Brandstof is nog steeds een probleem ook geen turf 10-4-1918

       


Vergadering Hollandsche maatschappij van Landbouw in Concordia, voorzitter A. de Boer Jr., J. Ubbels treedt af in zijn plaats komt W. de Geus
25 jarig jubileum onderwijzeres mej. A. Donker 13-4-1918


       


12,5 jarig huwelijk J. Honingh en J. Honingh-Mulder 13-4-1918

       


Geslaagd rijkslandbouwwinterschool J. Wiedemeijer 13-4-1918

       


Ondertrouw Jan Pronk 30 jaar en Annaatje Bark 37 jaar
Johannes Koning en Johanna Catharina van Gelderen 13-4-1918


       


Verslag gemeenteraad onderwijzeres mej. A.C. Dekker Zuiderwoude neemt haar functie aan, afgekeurde begroting, armvoogdij, groot stroomverlies J. Horn stelt vragen, Van Engelenburg geeft antwoord, school vreselijk verwaarloosd, directeur Heijloo van de distributie, hondenbelasting, heffing marktgeld kermis, 17-4-1918

       


4 personen raakten te water toen vlot omsloeg
bij veehouder K. de Vries in de Broekermeer 5ling bokjes geboren 20-4-1918


       


Getrouwd Willem Slot en Neeltje Schreuder
overleden Klazina Stijl 34 jaar echtgenote Jan Wiedemeijer 20-4-1918


       


Oudste inwoonster mej. Lijsbeth Dekker weduwe P. Mulder overleden 27-4-1918

       


Advertentie overlijden Lijsbeth Dekker weduwe P. Mulder zoon C. Mulder Pz 27-4-1918

       


Geboren Pietertje en Hendrika dochter J.T. Poolman en Lijsbeth Dekker
ondertrouw Cornelis Hofman 25 jaar en Gerritje Stargart 23 jaar
getrouwd Jan Pronk en Annetje Bark
overleden Lijsbeth Dekker 93 jaar weduwe Pieter Mulder 27-4-1918


       


Over verbouw van groenten
jubileumfeest onderwijzeres mej. A. Donker 27-4-1918

       


Jubileumfeest mej. A. Donker 30-4-1918

       


Ingezonden stik dominee Koopmans uit Zuiderwoude over de achterstelling van Zuiderwoude bij de brandstoflevering 4-5-1918

       


Stuk van Hollandsche maatschappij van Landbouw aan minister met het verzoek geen vee te hoeven leveren daar de veestapel al erg is verkleind door de watersnood 11-5-1918

       


Overleden Grietje Betlem oud 25 jaar ongehuwd 18-5-1918

       


Landgebruiker zijn gedwongen tot omspitten land, afzettingen kopen die heel duur is en dan maar hopen op enige opbrengst, vee moet geleverd worden, iedereen probeert turf voor eigen gebruik te maken 18-5-1918

       


In Uitdam vloog een ovale kabelballon met een 700 meter kabel, met veel mankracht vastgebonden
, militairen op de hoogte gesteld, burgemeester met de veldwachter naar Amsterdam met Van Schieveen kregen ongeval 22-5-1918


       


Weinig bezoekers met pinkster, vraag waarom plezierboten wel brandstof hebben en beurtschippers dit niet krijgen op handkracht moeten overgaan.
stratenschouw 22-5-1918


       


Brandstofbonnen, hond bijt iemand in gezicht, Witte Kruisbak wordt goed gebruikt doch nu is er regen gevallen 25-5-1918

       


Verplichte inzaaien van gerst en haver is niets terecht gekomen, boeren zaaien nu bonen 1-6-1918

       


Geboren Jenneke dochter Willem de Boer en Frederika Barneveld
overleden Margaretha Lievendag 24 jaar 1-6-1918


       


Optreden fanfarekorps in muziektempel Wilhelminakapel
vreemdelingenboot gebr.Zurmühlen vaart weer twee keer per dag 5-6-1918


       


Op hol geslagen paard door de heer Stöve vastgepakt 8-6-1918

       


Overlijden W. Kennedij executier P. Heijloo Sr 8-6-1918

       


Geboren Geertje dochter Elbert Mul en Wolmet Bark
overleden Margarethe Lievendag 24 jaar ongehuwd, Adrianus de Vos 42 jaar ongehuwd, levenloos kind mannelijk geslacht Evert Doedse en Trijntje Schaatsbergen 8-6-1918


       


Kalf verkocht voor 87,50 maar later op markt voor 120 gulden
brandspuit controle Th. Bijl, Jb. Haringhuizen A. Tolk Cz 12-6-1918


       


Overleden Sijtje Visser echtgenote Jan Tromp 12-6-1918

       


Gemeenteraad verslag over hondenbelasting, over belastingen, verzoek Jongkees verhoging vergoeding voor bedienen Kerkebrug, mej. Leeuwerik voor schoonmaken, over electriciteitsbedrijf, 15-6-1918

       


Verkoop partijen houtwerk, dakpannen etc. op terrein P. Visser door deurwaarder Jb. Hollenberg 16-6-1918

       


Zwaar onweer met hagelstenen heeft grote schade gebracht aan gewassen in Broekermeer
mr. P.J. Oud sprak in Concordia voor den Vrijzinnig Democratischen Bond en J. Korthals Altes Liberale Unie en lid provinciale staten in Broekerhuis 22-6-1918


       


Overleden Jacob Breek 74 jaar weduwnaar Hilletje Tromp 22-6-1918

       


Rede J. Korthals Altes over politiek te Zuiderwoude 26-6-1918

       


Verslag bezoeken Korthals Altes en P. J. Oud en door slechte weer opnieuw land omgeploegd 29-6-1918

       


Gemeenteraad vergadering verslag over belastingen, stroomtarief 29-6-1918

       


Oprichting plaatselijk belang, commissie is gevormd uit A. Tolk Cz, J. Haringhuizen, P. de Geus, A. Veltrop, B. Hoon, E. Stöve en Chr. Bakker 3-7-1918

       


12,5 jarig huwelijk F. Kamminga en A.H. Jans 6-7-1918

       


Uitslag verkiezingen 6-7-1918

       


Verkoping huisraad en schilders inventaris W. Kennedij
en tuindershuis aan de tramweg 6-7-1918


       


Bonnen van brandstof werden in Zuiderwoude ingenomen bij teveel zelf gemaakte turf door de heer Houtman van de commissie 10-7-1918

       


C. van Schieveen behaalde een eerste en derde prijs met schoonrijden met paard 13-7-1918

       


Beroep bij Raad van State tegen vergunning maalderij J. Prijs Jz. en G. Mulder door G. Jonker
vergadering Hollandsche maatschappij van landbouw over koolzaad, leveren hooi, verbouw veevoeder 17-7-1918


       


Veehouder K. de Vries Broekermeerdijk zijn fiets gestolen 17-7-1918

       


Geboren Willemijntje dochter Cornelis van Waveren en Lijsbeth Ent, Trijntje dochter Willem van der Hoek en Hillegonda Plas 24-7-1918

       


Machtsmisbruik door burgemeester van Edam H.J. Calkoen tegen Johannes de Boer, omkoping politie agenten 31-7-1918

       


Diefstal bij veehouder Jb. P. bleek de knecht van buurman A. de Boer te zijn 3-8-1918

       


Militaire dienst Jb.P. v.d. Hoek en J. Lof, M. Schut en P.C. de Ruig en ongeschikt J.P.A. van Dieren en G. Smit 3-8-1918

       


Oud dorpsgenoot K. Komen geslaagd voor hoofdacte
geen ernstige gevallen van Spaanse griep 3-8-1918


       


Slager gepakt met illegaal vlees 10-8-1918

       


Geboren Klaas zoon Hendrik Tromp en Neeltje Bruin
ondertrouw Men Schut 19 jaar en Pietertje Westerneng 17 jaar 10-8-1918


       


Geboren Sijtje dochter Simon Bruijn en Antje de Oude 13-8-1918

       


Kermis begint met katknuppelen bij P. Visser, bioscoop J. Honderdors
bij turnfeest in de Beetswinnen R. Schreuder, W. Buis J. de Burg van Sparta een prijs 14-8-1918


       


Verslag kermis 17-8-1918

       


Ondertrouw J. Kluft 21 jaar en Hilletje Pauw 19 jaar 17-8-1918

       


Illegale slachterij ontdekt in Broekermeer 31-8-1918

       


Verslag gemeenteraad J. Jonk brugwachter Kerkebrug bedankt voor loonsverhoging, J. Uitentuis over electriciteitsrekening, Van Engelenburg geeft antwoord, over visvergunningen, hek van begraafplaats Uitdam van Buitenhuis, 7-9-1918

       


Ondertrouw Simon de Boer 58 jaar weduwnaar Guurtje Tromp en Pietertje van Wiltenburg 53 jaar weduwe van Jan van der Hoek 7-9-1918

       


Vele regens maakt oogsten koren onmoeglijk
wegens vele diefstallen wordt een burgerwacht ingesteld
Lange brug verkeert in bouwvalligen staat waarschuwing 14-9-1918


       


Geboren Trijntje Johanna dochter Simon Klein en Johanna Stam 14-9-1918

       


Dokter Bakker opgehaald door L. de Oude en K. met jol om medische hulp in Zuiderwoude werden tussen Pieterswijkje en Bozen meer bedwelmd door de bliksem doch bleven ongedeerd
bouwboeren vrezen verlies gewas door zware regens 17-9-1918


       


Bezoek Commissaris van de koningin 21-9-1918

       


Geboren Anna Hilletje Geertruida dochter Jan Graftdijk en Geertje van den Berg
overleden Thomas Bijl 51 jaar echtgenoot Christina Huberta Voogt 21-9-1918


       


Vergadering Onderlinge brandweerverzekering voorzitter J. Uitentuis, J.C. Bruijn bracht verslag uit namens medecommissieleden C. Wiedemeijer en M. Honingh Cz over financiën, boekhouder K. Wit treedt af en nieuw J. Tinkelenberg, 25-9-1918

       


Geboren Simon zoon Klaas Sanders en Elisabeth van der Linde 2-10-1918

       


Militaire dienst Dirk Folk, Jacob Mulder en Klaas Regter,
boek over watersnood uit van W. van Engelenburg 5-10-1918


       


Verslag gemeenteraad. Onder meer werden behandeld: vernieuwing Lange brug en de nachtwacht-kwestie te Zuiderwoude. 5-10-1918

       


Boek aankondiging van W. van Engelenburg over watersnood 9-10-1918

       


Ondertrouw Adriaan Langenberg 24 jaar en Jacoba Stargardt 26 jaar 12-10-1918

       


Geboren Sijmon zoon Gerrit Ubbels en Geertje Olij
overleden Dirk Ubbels 31 jaar 16-10-1918


       


Geboren Pieter zoon Jan Kroonburg en Trijntje Esselman, Annaatje dochter Willem Dekker en Niesje Hoeve 19-10-1918

       


Veiling huizen koper Corn. Groot Szn huis en huis ernaast H. du Gardijn Dorpsstraat 29-10-1918

       


Verkoping bij H. Pauw wagens, gereedschap en schuur voor afbraak
en bij B. Hoon wegens opheffing bedrijf timmermansgereedschap 29-10-1918


       


Geboren Josephus zoon Franciscus de Block en Gerarda Guurtruida Verver 30-10-1918

       


R. Schreuder geslaagd voor akte gymnastiek 31-10-1918

       


R. Schreuder geslaagd voor vrije- en ordeoefening gymnastiek
door de griep blijft de bewaarschool voorlopig gesloten 2-11-1918


       


Vergadering visserijclub, stratenschouw 3-11-1918

       


Slechte staat van de Gouw in Zuiderwoude 9-11-1918

       


Overleden Jan Kroonenburg 29 jaar echtgenoot van Trijntje Esselman 9-11-1918

       


Geboren Aafje dochter Willem Buitenhuis en Barbera Porsius 16-11-1918

       


In verband met demobilisatie kunnen werkzoekenden zicht melden bij W. van Engelenburg 16-11-1918

       


In verband met Spaanse griep houden van uitvoering en dansles verboden 20-11-1918

       


Advertentie overleden Pietertje 7 maanden dochter J.T. Poolman en L. Poolman-Bark 20-11-1918

       


Overleden Jan Esselman 31 jaar echtgenoot Alberta Catharina Schipper weduwnaar Maria Kroonenburg
geboren Jan zoon Jan Esselman en Albertina Catharina Schipper 20-11-1918


       


Door Spaanse griep zoon, schoonzoon en schoondochter van de familie Esselman overleden, de schoondochter Jacoba Catharina Schipper 4 dagen na geboorte zoon Jan 23-11-1918

       


Mond- en klauwzeer op boerderij H. Pronk 23-11-1918

       


Uitgebreid verslag vergadering IJsclub en landelijke biddag 27-11-1918

       


Verslag gemeenteraad over armvoogdij, overdracht grond 4-12-1918

       


Verslag gemeenteraad over ijsclub en inzet werklozen bij het ijs vegen, steuncomitee, rijksduurtetoeslag voor ambtenaren, J. van Dieren benoemd tot armvoogd, levensmiddelenbedrijf P. Heijloo, boombeplanting kerk Zuiderwoude, slechte afwatering Laan 7-12-1918

       


Hoofdingeland gekozen Jb. Horn, en lid bestuur J.C. Honingh in plaats van P. Kelin.
J. Warning op 1 januari 1919 is de 88 jarige 50 jaar doodgraver
gecondenseerde melk en rijkskleding is aangekomen 11-12-1918


       


Ondertrouw Gerrit Wiedemeijer 24 jaar en Maria Dupain 23 jaar 14-12-1918

       


Huis en land te koop gelegen aan vaart F. Belie 14-12-1918

       


Ondertrouw Lieven Pieter Heyblom 29 jaar weduwnaar Grietje de Jongh en Trijntje Komen 26 jaar 14-12-1918

       


Geboren Pieter Dirk zoon Pieter Beunder en Eefje Laan 18-12-1918

       


Storing electrisch licht tijdens kerkdienst,
J. Warning 50 jaar doodgraver was opvolger van zijn vader die de functie 16 jaar had uitgeoefend
veel gevallen van mazelen op school 21-12-1918

       


Mazelen in elk gezin en een kind is al bezweken 28-12-1918

       


Overleden Andries de Jong 17 maanden zoon Andries de Jong en Trijntje Honingh 28-12-1918

       


Gemeente bevolking toegenomen met 8, 766 mannen, 719 vrouwen, totaal 1485 op 31 dec. 1918 1-2-1919

Aantal hits: 149Naar boven voor nieuwe zoekopdracht