Broekerberichten in historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (1615-1995)
en in het Digitale Krantenarchief - Waterlandsarchief e.a.
Broek in Waterland OudBroek Broekerberichten in historische kranten
Selecteer hiernaast een trefwoord ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord of (familie-)naam in. Daarna Klik na keuze!. Of kies zelf een naam of trefwoord (max. 3) : Periode van belang? Indien periode niet van belang is, dan geen jaren invullen jaar vanaf Jaar t/m

Afdruk namenregister? Ja Nee


Collectie   Oud Broek in Waterland


Opgegeven trefwoord = 1919        

Hieronder geselecteerde samenvattingen van berichten. Klik op een samenvatting om het gehele bericht te lezen.
Bij enkele samenvattingen wordt direct al een kopie van het gehele bericht weergegeven.


Hoofdingeland gekozen Jb. Horn, en lid bestuur J.C. Honingh in plaats van P. Kelin.
J. Warning op 1 januari 1919 is de 88 jarige 50 jaar doodgraver
gecondenseerde melk en rijkskleding is aangekomen 11-12-1918


       


Gehuwd Lieven Pieter Heijblom en Trijntje Koomen
overleden Adries 17 maanden zoon Andries de Jong en Trijntje Honingh
geboren Jan zoon Gerrit Helmich en Trijntje Helmich 4-1-1919


       


Ondertrouw Frederik Pronk 25 jaar en Guurtje Tump 26 jaar 7-1-1919

       


Nog steeds leveren boeren geen melk aan de melkboot naar Amsterdam
Uitvoering Sparta gymnastiek 11-1-1919


       


Te huur hofstede W. Klaver 18-1-1919

       


Prijsopdrijving prijzen sigaren
dokter Bakker blijft langer omdat er nog geen opvolger als geneesheer is gevonden 18-1-1919


       


Aardappel voorziening is slecht omdat er veel bedorven is
toneelvereniging Tracht geeft een uitvoering in Broekerhuis
ziekenfonds met voorzitter S. Honingh en bestuursleden S. Honingh, C. Honingh en J.W. de Wit
vergadering afdeling zoetwatervisserij voorzitter Chr. Bakker, als afgevaardigden worden benoemd E. Visser en J. Boot Kz en vacature J. Pater wordt J. Zwart 25-1-1919


       


Boedel verkoop H. Kool 25-1-1919

       


Overleden Gerrit Klein 69 jaar weduwnaar Trijntje Voortman 25-1-1919

       


Gemeente bevolking toegenomen met 8, 766 mannen, 719 vrouwen, totaal 1485 op 31 dec. 1918 1-2-1919

       


Verhuur land door mw.F.W. Stove-Schluter in Nieuwendam 1-2-1919

       


Verkoop wegens sterfgeval cafe het Broekerhuis met flinke koffiekamer en concertzaal en groot erf met moestuin bevragen P. Ubbels 1-2-1919

       


Muziekkorps gaf uitvoering in Concordia o.l.v. G. Wiedemeijer
rijksveldwachter brigadier titulair wordt na 30 jaar gestationeerd in Amsterdam 8-2-1919


       


Schaatsen Havenrak een wedstrijd ringrijderij voor paren. Uitslag 1. mej. N. Spaans en heer Leeuwerik, 2. N. de Ruijg en H. Deun en 3. N. Wiedemeijer en R. Spaans.
hardrijderij wedstrijd 1. D. de Vries Purmerend, 2. J. Klein en 3. C. Kelderman beiden uit Zuiderwoude.8-2-1919


       


Veel schaatsenrijders uit Amsterdam, onder Pelserbrug onbetrouwbaar ijs
schaatswedstrijden lagere school
ijsbreker breekt ijs open zodat de melkboot Wilhelmina Catharina weer kan varen 15-2-1919


       


Overleden Aaltje 3 jaar dochter Dirk de Waart en Geertruida Westrik 15-2-1919

       


Verkoping Eerste visch en groentedrogerij aan de Broekervaart zal de inboedel worden verkocht 15-2-1919

       


Vroeg geboren lammeren bij veehouder Jb. Poolman
uitvoering mej. Antoinette van Dijk bij Nut in Concordia goed bezocht 22-2-1919


       


Gemeenteraad afwezig de heer Buitenhuis, doodgraver Warning dankbetuiging over duurtetoeslag en huldeblijk, over salaris onderwijzers, gemeentesecretaris en burgemeester. Bewoners van Zuiderwoude en Uitdam vragen korting op verlichtingsartikelen daar zij mee betalen aan het electrisch licht in Broek en zij het niet hebben. Alleen Tromp stemt voor. 22-2-1919

       


Melkbond wil melkfabrieken oprichten om de plicht van leveren aan Amsterdam tegen een lage prijs te voorkomen. Minister eist levering anders wordt vee in beslag genomen 22-2-1919

       


Overleden Jacob Wagenmaker 87 jaar ongehuwd 22-2-1919

       


Banbestuur afgetreden P. Klein en G. Strikker en nieuw P. Prins en W. Kruse
cafe Broekerhuis van P. Ubbels onderhands verkocht
propaganda avond over staatspensioen via toneelstuk 1-3-1919


       


Overleden Jan Wiedemeijer 19 jaar en Christna Huibertha Voogd 48 jaar weduwe van Thomas Bijl 11-3-1919

       


Oudste bewoner gemeente overleden Klaas Boot uit Uitdam 95 jaar en 6 maanden. woning bestond uit een kamer die 1,5 meter hoog was en nu onbewoonbaar is verklaard 15-3-1919

       


Uitvoering gymnastiek vereniging Sparta in cafe Broekerhuis
veehouder J. Groot bracht een schaap vier lammeren
veetelling 111 paarden, 1958 rundvee, 478 schapen 54 varkens 15-3-1919


       


Kerkklok luidde en mensen de straat op doch uurwerk werkt niet goed 22-3-1919

       


Geboren Cornelis zoon Ment Schut en Pietertje Westerneng
overleden Klaas Boot 95 jaar weduwnaar Anna Schuitemaker, Hendrik de Jong weduwnaar Eefje Schouten 22-3-1919


       


Auto te water ter hoogte Veenderij bij A. van Meerveld
gymnastiek vereniging Sparta bestaat 12,5 jaar
P. Heijloo verzoekt ook makelaar onroerend goed te mogen zijn 1-4-1919


       


Rijksveldwachter C. Nelisse en van Gelder hebben dader diefstal rijwiel bij keten Veenderij opgespoord 5-4-1919

       


Verkiezing Plaatselijk Belang 1. Hendrik Schaake, 2 Cs. Wiedemeijer aftr., 3. C. de Ruijg, 4 Jac de Boer wethouder aftr., J. de Oude, 6. G. Mulder, C. Koker wethouder aftr., 8. J. de Ruijg, 9. J. Horn, 10. J. Groot Zz, 11 K. Medemblik, 12 mej. G. Rems, 13. J. Molenaar, 14 A. Tolk Czn., 15 P. de Geus, 16 C. Uitenruis, 17 C. Pels 5-4-1919

       


Jaarvergadering Boerenleenbank voorzitter C. Uitentuis, secretaris J. van Meerveld, in bestuur herkozen J. Ubbels en J. Groot Jzn, kassier Jb. de Boer
vergadering zoetwater visserij
uitvoering toneelvereniging Tracht 12-4-1919


       


Kandidaten gemeenteraad Vrijzinnige democraten: Jb. de Boer, J. de Oude, C. Wiedemeijer, J. Groot, H. Schaake, G. Mulder A. Veltrop
Plaatselijk Belang C. de Ruijg, K. Medemblik, A. Tolk, P. de Geus, C. Uitentuis, C. Pels
Plaatselijk Belang Zuiderwoude P. Klein, P. Prins, C. Kruse, C. Tromp, C. Honingh
Liberale Unie C. Koker, J. Horn, mej. G. Rems
Uitdam H. Pronk Fzn, H. Pronk, J. Buitenhuis Lzn 12-4-1919


       


Door goede resultaten van bouwland na de watersnood wordt meer land omgeploegd in de meren 23-4-1919

       


Geboren Pieter Johan zoon Pieter Joh. Veenman en Neeltje de Waart,
ondertrouw Pieter Porsius 25 jaar en Grietje Buitenhuis 21 jaar, Juriaan Lof 25 jaar en Jannetje Westerneng 22 jaar, Hendrik Sijbrand Klok 24 jaar en Maartje Heijnes 22 jaar, Jan Honingh 29 jaar en Antje Kroon 31 jaar, Nicolaas Oort 28 jaar en Isabella Zonneveld 21 jaar
overleden Sijman Smit 6 maanden zoon Gerrit Smit en Geertje Oly 26-4-1919


       


Bekendmaking door Cornelis Beets verklaart onwaarheden te hebben verteld over Jan Bakker en echtgenote, Jan Kok en echtgenote, D. Kouwenoord en H. Bosschieter 26-4-1919

       


Gemeente klerk distributiebureau eervol ontslag gekregen
Tweede Paasdag Emma bloempjes verkocht voor fonds tuberculose
door koude weer kunnen koeien nog niet in de wei 29-4-1919


       


Gemeente klerk distributiebureau eervol ontslag gekregen
Tweede Paasdag Emma bloempjes verkocht voor fonds tuberculose
door koude weer kunnen koeien nog niet in de wei 29-4-1919


       


Uitgebreid verslag uitvoering zangvereniging Zanglust met vertolkers J. Groot, J. Leeuwerik, mej. N. Spaans, Westra piano begeleiding en de blinde pianiste Siepke Duif
Sparta doet aan potverteren,

P. Kesler gaf soiree in Concordia ter gelegenheid verjaardag prinses Juliana 3-5-1919


       


Oprichting Burgerwacht en Landstorm 10-5-1919

       


Gemeenteraad herkozen Jb. de Boer, C. Wiedemeijer, C. Koker en J. Horn. In de plaats van J. de Oude, C. Tromp, L. Buitenhuis zijn gekozen P. Klein, C. de Ruijg en H. Pronk Pzn. 17-5-1919

       


Tram is in de Broekermeer ontspoord geen grote schade 17-5-1919

       


Geboren Klazina Cornelia dochter Cornelis de Vries en Hilletje de Jonge 17-5-1919

       


Uitgebreid verslag ongeval tram in Broekermeer 20-5-1919

       


Ondertrouw Willem Kool 26 jaar en Aafje Schreuder 25 jaar 24-5-1919

       


Uurwerk torenklok is meegenomen om gemaakt te worden 24-5-1919

       


Er heerst mond- en klauwzeer bij het vee e is nog steeds erg droog.
Militaire dienst werden afgekeurd D. Dobber, P. Lafarque uit Zuiderwoude en F. Pronk uit Uitdam
Vreemdelingenboot vaart weer en gaf leven en vrolijkheid.
geen vergelijk tussen melkveehouders en melkslijters over prijs 31-5-1919


       


Geboren Christina Anna Huberta dochter Thomas Bijl en Catharina Kwantes
ondertrouw Willem Kool 26 jaar en Aafje Schreuder 25 jaar, Dirk Ploeger 30 jaar en Geesje Ploeger 29 jaar uit Oostzaan 31-5-1919


       


Behalen cursus melkcontroleur J. van den Nadort 4-6-1919

       


Gemeenteraad over belangen landarbeiders, torenklok, salaris onderwijzers, vernieuwen bruggen, meer verbruik van stroom, 7-6-1919

       


Oprichten van melkfabrieken 7-6-1919

       


Over het omzetten van grasland in bouwland en de aanpak van veenderij in Burkmeer. J. van Meerveld heeft het veen verkocht aan Veenderij maatschappij Amsterdam. H. Scholte is uitvoerder en onderbazen Van Gog en D. Katsburg met 200 werklieden is men hier aan het werk. Wekelijks worden 2 miljoen turven omhoog gebracht. Het veenbedrijf Waterland is ook bezig in Monnickmeer 7-6-1919

       


Uitgebreid verslag turnfeest 12,5 jarig bestaan gymnastiekvereniging Sparta en tevens wordt een oproep gedaan om een vrouwen afdeling op te richten 28-6-1919

       


Geboren Hendrik zoon Volkert Kooijman en Elizabeth Roele
overleden Johannes Hofman 71 jaar weduwnaar Aafje Stapel 28-6-1919


       


Door het aanhoudende slechte weer kuilen de veehouders hun hooi in 5-7-1919

       


Geboren Jan zoon Johan Godfried Potgiesser en Maritje Jonker
overleden Jannetje van den Broek 78 jaar weduwe Klaas Langenberg 5-7-1919


       


Langebrug (stenenbrug) afgesloten voor verkeer doormiddel van palen vanwege slechte staat 5-7-1919

       


Ds Cremer zegt in zijn preek dat gymnastiek goed is en ds. Koopmans van Zuiderwoude schrijft in de krant waarom dit niet goed is met Bijbelteksten 12-7-1919

       


Ondertrouw Pieter Rol 27 jaar en Grietje van der Werf 21 jaar, Hendrik Hoogland 41 jaar weduwnaar van Koppes en Theodora Lievendag 27 jaar 12-7-1919

       


Advertentie aanbesteding langebrug, electrische graanmaalderij G. Mulder, 2 hectare rogge G. de Gier Noordmeer 19-7-1919

       


Vergadering bond Staatspensionering bestuur C. Tromp, K. Wit en Jb. Haringhuizen en H. Schaake
harddraverij vereniging opgericht voor de donderdag van de kermis M. Nierop, Jur. Hofman, De Geus en A. de Boer 22-7-1919


       


25 jarig huwelijk J. Bakker en G. Bakker- van de Nadort 26-7-1919

       


Geboren Grietje dochter T. van Zaanen en Rinske Ottema, Neeltje dochter L. de Oude en Neeltje Pronk, Andries zoon Andries de Jong en Trijntje Honingh, Jannetje dochter P. Kelderman en Trijntje Tromp
overleden Jannetje dochter P. Kelderman en Trijntje Tromp 26-7-1919


       


Harddraverij 9-8-1919

       


Onderwijzer G. Wiedemeijer geslaagd voor hoofdakte 16-8-1919

       


Harddraverij een groot succes en veel paarden en belangstelling 23-8-1919

       


Verkoop land Kerkegouw/Overlekergrouw 12 hectare in gebruik bij I. Bruijn 23-8-1919

       


Kermis erg rumoerig en veel drankmisbruik
A.B. Hoon behaalde verschillende muziekprijzen 23-8-1919


       


Militaire dienst C. Zonneveld, D. Tolk, K. Regter en J. Mulder, vrijstelling broederdienst J. de Ruiter, C. Jonkees en C.J. Bakker terwijl broederdienst van L. Kool, D. Klok en N.P. van den Bos werd geweigerd 23-8-1919

       


Schoolreisje met meester Schoemaker naar IJmuiden en door fanfarekorps van Schouw gehaald en verwelkomd. Reisje was gesponsord.
Koninginnedag begon met slecht weer, onenigheid fanfarekorps, schoolkinderen optocht, wedstrijd mutsen rijden door dames 1. Maria Groot Jbd., 2 Dina van Dieren, 3 Marie Groot Ad.
langzaam door jongens over een plank 1. J. Nierop, 2. G.J. Mulder, 3. IJ. Beets
hardlopen met hindernissen 1. J. de Ruijg, 2. E. Lof, 3. W. Schreuder
meisjes baldragen 1. Kl. Westerneng, 2. N. Mulder, 3. D. van Zaanen
ringsteken voor paren per rijwiel 1. B. Simons met D. Du Gardijn, 2e J. Beunder en E. Groot, 3. F. Honingh met E. Zonneveld
Ezelsteken boor jonge dames 1. J. Tinkelenberg, 2. M. Houtman, 3. R. Uitdam
pagaaien (nu suppen) voor jongelingen C. de Vries, 2. H. de Vries, 3. J. Vet
hierna was een gecostumeerde optocht 6-9-1919


       


Gemeenteraad aanwezig C. Koker, J. Horn, Jb. de Boer, C. Wiedemeijer, P. Klein, C. de Ruijg, H. Pronk en W. de Geus. Wethouders De Boer en Koker worden herbenoemd. over nieuwe salarissen van Burgemeester 1600 , secretaris 1500, ontvanger 800 gulden per jaar. Gemeente geneesheer dr. C. Bakker wordt op eigen verzoek eervol ontslag verleend. 6-9-1919

       


Ondertrouw Gerrit Willem Visser 25 jaar en Neeltje Lof 20 jaar, Jan Kelderman 25 jaar en Maretje Waal 18 jaar 6-9-1919

       


Geboren Pieter zoon Dirk Postma en Aaltje Roele
overleden Cornelis Dobber 84 jaar echtgenoot Hillegonda Schuurman en eerder weduwnaar A. Punt 13-9-1919


       


Gemeente aanbesteding Lange brug 20-9-1919

       


Gemeenteraad over salarissen, vernieuwen brug, verlichting dorp en aanleggen elektriciteit Zuiderwoude, bijdrage armvoordij aan geneesheer 20-9-1919

       


Overleden Maria Wilhelmina de Ruig dochter Cornelis de Ruijg en Trijntje Tolk 20-9-1919

       


Pluimveehouders hebben broedmachines en kuikens gekregen 20-9-1919

       


Over oprichting fanfare in Zuiderwoude bestuur D. Knip, L. de Oude, P. Wijdema, P. Beunder en C. Kelderman 23-9-1919

       


Loting militaire dienst Reindert Spaans, Paulus van Schieveen, Gerrit Westerneng, Lijsbertus Kool, Cornelis Postma, Dirk Klok, Nicolaas Petrus van den Bos, Klaas Punt, Gerrit Klein
27-9-1919


       


Overleden Neeltje Cornelia de Ruijg 25 jaar ongehuwd dochter Cornelis de Ruijg en Trijntje Tolk 27-9-1919

       


Circus Hermani geven voorstelling op Kerkplein
brandweer ontslag bij Spuit 1 A. Veltrop vervanger is W. Spaans en J. Groot Jzn, bij Spuit 2 ontslag G. Mulder vervangers Jb. Haringhuizen en D. Roele 11-10-1919


       


Overleden Marijtje Smit echtgenote 68 jaar echtgenote Jacob Groot 18-10-1919

       


Brand in hooischelven in Broekermeer bij weduwe P. Pronk, waarschijnlijk aangestoken
eerste steen gelegd door burgemeester lange brug 25-10-1919


       


Ondertrouw Gerrit Mooij 46 jaar en Aaltje Smeenk 45 jaar weduwe Jacob Bierdrager 25-10-1919

       


Propaganda avond over staatspensioen, daarna toneelstuk en feest. bij dit feest misdroegen de jongelui zich waardoor schade ontstond. 1-11-1919

       


Maalderij van J. Prijs aan Monnickendammerjaagweg verkocht
tram vertraagd door sneeuw en veehouders moesten snel hun vee binnenhalen 8-11-1919


       


Raadsvergadering secretaris Van Engelenburg ziek en vervangen door de heer Dekker, openstelling postkantoor, gemeentebegroting, verbouwing raadhuis, electriciteits aanleg Zuiderwoude te duur, 8-11-1919

       


Gemeenteraad vervolg elektriciteit Zuiderwoude en Uitdam en over brandweer 8-11-1919

       


Gemeenteraad vervolg elektriciteit Zuiderwoude en Uitdam en over brandweer 8-11-1919

       


Geboren Anna Cornelis dochter Johannes Cornelis Veldhoven en Anna van Loon, Cornelia Apolonia dochter Johannes Enthoven en Cornelia Apolonia Guldemeester
ondertrouw Dirk Kouwenoord 24 jaar en Aagje Bierdrager 24 jaar, Nannings Pauws 30 jaar en Aaltje Verlaan 29 jaar 15-11-1919


       


Overleden Hendrik Wiedemeijer 45 jaar echtgenoot Grietje Prijs 22-11-1919

       


Elisabeth dochter Cornelis Pronk en Rinsje Tump, Trijntje dochter Jan Kelderman en Marritje de Waal, Cornelia Maria dochter Dirk de Waart en Geertruida Westrik 29-11-1919

       


Gemeenteraad over salaris wethouders, vergoedingen raadsleden, geen consumpties bij raadsvergadering, bijdrage HBS Purmerend, gemeentebegroting, verbouwing raadhuis 6-12-1919

       


Overleden Reijer Groot 39 jaar echtgenoot Hillegonda Koster 6-12-1919

       


Uitvoering rederijkersvereniging Tracht in Broekerhuis met bal na 9-12-1919

       


Overleden Cornelis de Ruijg 54 jaar ? echtgenoot van Trijntje Tolk 20-12-1919

Aantal hits: 95Naar boven voor nieuwe zoekopdracht