Broekerberichten in historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (1615-1995)
en in het Digitale Krantenarchief - Waterlandsarchief e.a.
Broek in Waterland OudBroek Broekerberichten in historische kranten
Selecteer hiernaast een trefwoord ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord of (familie-)naam in. Daarna Klik na keuze!. Of kies zelf een naam of trefwoord (max. 3) : Periode van belang? Indien periode niet van belang is, dan geen jaren invullen jaar vanaf Jaar t/m

Afdruk namenregister? Ja Nee
Hier de landelijke / regionale kranten op die dag - en - Regionale kranten in Waterlandsarchief - en - Misschien ook een broekerbericht op die datum?Collectie   Oud Broek in Waterland


Opgegeven trefwoord = 28-6-1950        

Hieronder geselecteerde samenvattingen van berichten. Klik op een samenvatting om het gehele bericht te lezen.
Bij enkele samenvattingen wordt direct al een kopie van het gehele bericht weergegeven.


V.V.V. organiseerde wedstrijden op de Parallelweg: autoped-races in 3 leeftijdsgroepen met winnaars Henk Tromp, Christien Bakker en Gerrit Verhoef;
daarna ringsteken met winnaars (heren) Bertie Kronenburg en (dames) Janny Bouwes.
Ten bate van de Ouden van dagentocht werd een KLaverjaswedstrijd georganiseerd in café De Zwaan; winnaar J. Wilders 28-6-1950

       


Voetbalvereniging Broek in Waterland hield haar jaarvergadering in café De Zwaan; voorzitter de heer E. Smit deelde mee
dat de vereniging er financieel goed voor staat en besprak de resultaten van het afgelopen seizoen. Bij de Bond zal een
verzoek tot naamswijziging worden ingediend; voorstel nieuwe naam S.D.O 28 of S.D.O.B 28-6-1950

Aantal hits: 2