Broekerberichten in historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (1615-1995)
en in het Digitale Krantenarchief - Waterlandsarchief e.a.
Broek in Waterland OudBroek Broekerberichten in historische kranten
Selecteer hiernaast een trefwoord ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord of (familie-)naam in. Daarna Klik na keuze!. Of kies zelf een naam of trefwoord (max. 3) : Periode van belang? Indien periode niet van belang is, dan geen jaren invullen jaar vanaf Jaar t/m

Afdruk namenregister? Ja Nee
Hier de landelijke / regionale kranten op die dag - en - Regionale kranten in Waterlandsarchief - en - Misschien ook een broekerbericht op die datum?Collectie   Oud Broek in Waterland


Opgegeven trefwoord = Bakker        

Hieronder geselecteerde samenvattingen van berichten. Klik op een samenvatting om het gehele bericht te lezen.
Bij enkele samenvattingen wordt direct al een kopie van het gehele bericht weergegeven.


Uit Nationaal archief: VOC opvarenden in de 18e eeuw en de namen, Ales, Bakker, de Boer, van de Broek, Bruijn, Cramer, Cras, Daal, de Jong, Joosten, Koster, van Oosten,
Puulman, Put, Schreuder, Soert, Swart, Verhaal, Vogel, Voogel, Winkelaar, Wulms.
Hieronder de beschrijving van een van de opvarenden - indienst per 26-10-1717

       


Advertentie erfenis Claas Musch door Pieter Bertoen en Baltus Bakker 20-1-1776

       


Advertentie boedel Geertje Proper en Cornelis Swart bevragen bij Pieter Bertoen of Baltus Bakker 12-5-1785

       


Advertentie boedel Geertje Proper en Cornelis Swart bevragen bij Pieter Bertoen en Baltus Bakker 14-5-1785

       


Overlijden Claas Ploeger 70 jaar namens Harmen Bakker en Maritje Ploeger 22-10-1795

       


Geboorte zoon van Cornelis Koker en Maritje Bakker 30-3-1799
       


Boedel i.v.m. overlijden Sijmon Bakker en Hilletje Broer 3-10-1799

       


Geboorte dochter van Maritje Bakker en Cornelis Koker 20-8-1801

       


Ondertrouw weduwnaar Anthony van Ruyven en Hillegond Duyts Bakker 4-3-1802

       


Geboorte zoon Hillegond Duijts Bakker en Anthony van Ruijven 15-4-1803

       


Overlijden Hillegond Duyts Bakker na geboorte dode zoon 5-5-1803
       


Geboorte zoon van Maritje Bakker en Cornelis Koker 10-6-1804

       


Geboorte zoon Grietje Compaan en Jan Bakker Harmensz 23-8-1804

       


Overlijden Aagje Bakker 57,5 jaar echtgenote van Benjamin Gerhard Haverkamp predikant 3-5-1805

       


Ondertrouw Jan Sombeek uit Oosthuizen en Barbertje Bakker 21-6-1805

       


Ondertrouw Jacob Bakker en Anna Knap 19-6-1807

       


Ondertrouw Hillegond Bakker en Pieter Jacob Muller uit Utrecht 14-9-1808

       


Geboorte dochter van Maritje Beunder en Jan Bakker 17-12-1808

       


Overlijden Hendrik Ketel op 19-3-1809 in West Indie worden erfgenamen gezocht door Cornelis Doncan en Simon Bakker 27-11-1823

       


Ondertrouw Baltus Bakker Jz en Zijntje Stolp 8-9-1809 Huwelijk

       


Geboorte zoon Anna Knap en Jacob Bakker 1-4-1810

       


Geboorte zoon Zijntje Stolp en Baltus Bakker Jz 19-4-1810

       


Geboorte zoon van Zijntje Stolp en Baltus Bakker 19-4-1810

       


Geboorte zoon Annitje Koker en Sijmon Bakker 2-10-1810

       


Verkoping bezittingen wijlen Vrouwe Aaltje Voogd weduwe van Cornelis Koker door keizerlijke notaris Gerrit de Ruyter in het bijzijn van Adriaan Bertoen van beroep schilder en Klaas Bakker Harmensz. veeweider in qualiteit van voogd minderjarige kinderen dit alles in herberg De Zwaan.
Huis 1 met erf staande en gelegen als voren, bij de kerk, zijnde gedesigneerd met nummer 54 belendt met het dorpshuis ten noorden en het huis van Jurriaan Hofman ten zuiden
Huis 2 met erf staande en gelegen voren an het plein, gedesigneerd met nummer 67 en belendt met huis van Albert Kok ten oosten en ten westen met de pastorie 18-11-1813


       


Geboorte dochter Zyntje Stolp en B. Bakker Jz 26-3-1814

       


Geboorte dochter van Anna Knap en Jacob Bakker 31-7-1814

       


Lijst notabelen voor het stemmen voor ontwerp van Grondwet H. Bakker 22-10-1814 Openbaar bestuur

       


Ondertrouw Cornelis Luijten en Trijntje Bakker 24-1-1815

       


Overlijden van Jan Bakker Harmensz. 40 jaar en echtgenoot van Grietje Compaan uitgebreid verhaal 16-5-1815

       


Ondertrouw Sijmon Bakker weduwnaar van Annetje Koker en Hendrica Trijp of Tryp weduwe van Klaas Koker 4-7-1815

       


Geboorte zoon Zijtje Stolp en Ba. Bakker jzn 18-11-1815

       


Overlijden Maretje Ploeger 65 jaar echtgenote van Harmen Bakker 16-12-1815

       


Geboorte dochter van Hendrica Trijp en Sijmon Bakker 1-6-1819

       


Geboorte dochter van Annetje Bakker en Cornelis Koker 3-7-1819

       


Openbaar bestuur gekozen tot lid provinciale staten Klaas Bakker Harmensz 21-6-1821

       


Kerk oprichting afdeling Nederland bijbelgenootschap penningmeester Klaas Bakker Harmensz 21-6-1821

       


Geboorte dochter Maritje Bakker en Cs. Munnich vroed- en heelmeester 4-4-1822

       


Geboorte welgeschapen doch dode dochter van Maritje Bakker en Cs. Munnich heel- en vroedmeester 4-4-1822

       


Geboorte dochter Zijntje Stolp B. Bakker jz. 11-6-1822

       


In verband met overlijden Jan Knap, schoolonderwijzer, voorzanger en kerkbode worden sollicitanten gevraagd
die ook bekwaam zijn in de franse taal bevragen bij Cs. Koker, schout
en Sn. Bakker prefit. kerkmeester 19-9-1822


       


Overlijden Jan Bakker 55 jaar echtgenoot van M. Beunder 24-9-1822

       


Overlijden Jan Bakker 55 jaar en 35 jaar echtgenoot van M. Beunder 24-9-1822

       


Geboorte dochter A. Knap en Jacob Bakker 14-12-1822

       


Geboorte zoon Maritje Bakker en Cs. Munnich 20-2-1823

       


Overlijden Maretje Beunder 52 jaar weduwe van Jan Bakker 17-4-1823

       


Huwelijk B. Koker en H. Bakker 19-6-1823

       


Stoppen als commissaris van het weduwenfonds Hacob Bakker en B. Bakker Jz. 18-12-1823

       


Geboorte dochter Hendrica Trijp en Sijmon Bakker 13-1-1824

       


Geboorte dochter M. Bakker en Cs. Munnich 19-2-1824

       


Huwelijk P. Schellinger en M. Bakker 28-2-1824

       


Geboorte zoon (9e kind) van A. Knap en Jacob Bakker 11-3-1824

       


Geboorte dochter H. Bakker en Baltus Koker 18-3-1824

       


Geboorte zoon Annetje Bakker en Cornelis Koker 22-4-1824

       


Openbaar bestuur herkozen tot lid van provinciale staten Klaas Bakker Harmens 12-6-1824

       


Geboorte zoon Zijntje Stolp en B. Bakker Jzn 29-1-1825

       


Overlijden Eefje Compaan weduwe van Cornelis Florisz Ploeger en Cornelis Dekker executeurs Klaas Bakker en Sijmon Bakker 13-8-1825

       


Geboorte dochter M. Bakker en C. Munnich 2-2-1826

       


Geboorte zoon M. Bakker en B. Koker 9-2-1826

       


Overlijden Maritje Koker 2 jaar dochter van B. Koker en H. Bakker 22-7-1826

       


Overlijden Harmen Bakker Jz. 22 jaar 12-8-1826

       


Overlijden Maritje Bakker 5 jaar dochter van Sijmon Bakker en Hendrica Trijp 26-9-1826

       


Geboorte dochter van Sijbregt Hoeve en Cornelis Bakker Jansz. 4-3-1827
       


overlijden Aagje 3 jaar dochter van Sijmon Bakker en Hendrica Trijp 19-3-1827
       


Algemeen bestuur herkozen in provinciale staten Klaas Bakker Harmensz 7-6-1827

       


Geboorte zoon H. Bakker en B. Koker 10-1-1828

       


Geboorte dochter Sijbreg Hoeve en C. Bakker Jansz. 7-3-1829

       


Geboorte zoon van Aagje Bakker en C. Bertoen 26-5-1829

       


Geboorte dochter H. Bakker en B. Koker 9-2-1830

       


Boedel i.v.m. overlijden Baltus Bakker Jz. logementhouder te Buiksloot 30-9-1830

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en C. Bertoen 25-1-1831

       


Geboorte dochter M. Bakker en Cs. Munnich 1-3-1831

       


Geboorte zoon Annetje Bakker Cs. Koker 24-5-1831

       


Geboorte dochter van Sybreg Hoeve en C. Bakker Jansz. 26-5-1831

       


Overlijden Maritje Koker 15 maanden, ouders Bs. Koker en H. Koker-Bakker 9-6-1831

       


Overlijden Hendrica Bakker 11 weken, ouders C. Bakker Jansz. en Sijbreg Hoeve 9-8-1831

       


Militaire zaken M. Schellinger-Bakker zendt verbandmiddelen voor gekwetste verdedigers van het Vaderland 22-9-1831

       


Overlijden Annitje van Zijp 80 jaarechtgenote van Boudewijn Bakker 14-1-1832

       


Rechtbank aan Baltus Bakker Baltusz is geregtelijk raadgever toegevoegd Jan Bakker Jzn 14-3-1832

       


Overlijden Baltus Bakker 86 jaar 1-4-1832

       


Overlijden Baltus Bakker 85 jaar, hoofdingeland 3 Waterlandse Meren, nalatend 1 dochter,
13 kleinkinderen en 37 achter kleinkinderen executeur Sijmon Bakker, Kornelis Koker, Jan Bakker Jz. 7-4-1832


       


Overlijden Maretje Bakker 63 jaar weduwe van predikant B.G. Haverkamp en eerder weduwe van Cornelis Koker 24-5-1832

       


Geboorte dochter van M. Bakker en Cs. Munnich 7-6-1832

       


Geboorte dochter van Aagje Bakker en C. Bertoen 26-2-1833

       


Overlijden Antje Kikkert 74 jaar echtgenote van Klaas Bakker 12-3-1833

       


Overlijden P.J. Muller 46 jaar burgemeester van Landsmeer en echtgenoot van Hillegond Bakker 16-4-1833

       


Huwelijk H. Bakker en J. Appel 28-4-1833

       


Geboorte dochter van Jelletje Appel en H. Bakker 6-5-1834

       


Geboorte zoon van Aagje Bakker en C. Bertoen 6-12-1834

       


Overlijden Cornelis Koker Bakker 25 jaar zoon van S. Bakker en H. Bakker-Trijp 22-8-1835

       


Overlijden Hendrica Bakker 3 jaar dochter van C. Bakker Jansz. en S. Bakker-Hoeve 29-8-1835

       


Overlijden Johanna Margaretha Bakker 22 jaar echtgenote van J.J. Zinck 24-10-1835

       


Geboorte zoon M. Bakker en C. Munnich 3-3-1836

       


Overlijden Boudewijn Bakker 84 jaar weduwnaar van J. Sombeek 19-3-1836

       


Geboorte dochter van J. Appel en H. Bakker 24-3-11836

       


Huwelijk A. Hoeve uit Monnickendam en B. Bakker 30-6-1836

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en Cs. Bertoen 19-7-1836

       


Huwelijk E. Mooijaart rijksontvanger en H. Bakker 12-11-1836

       


Geboorte zoon Hillegond Bakker en Baltus Koker 20-12-1836

       


Overlijden Hillegond Bakker 22-12-1836 echtgenote van Baltus Koker 22-12-1836

       


Huwelijk R. Bakker uit Amsterdam en M. Bakker 8-8-1837

       


Te koop verzameling boeken :geleerdheid, wetenschap, plaatwerken van wijlen S. Bakker 26-8-1837

       


Verkoop boedel S. Bakker voornamelijk boeken en plaatwerken 29-8-1837

       


Geboorte dochter Aagje Bakker en Cs. Bertoen 8-2-1838

       


Geboorte zoon van Jelletje Appel en H. Bakker 3-5-1838

       


Overlijden kindje 4 maanden van H. Bakker en J. Bakker 6-9-1838

       


Huwelijk J. Bakker weduwnaar en T. Schaft 16-10-1838

       


Overleden K. Bakker Harmensz 62 jaar lid der Staten van Holland 26-4-1839

       


Overlijden Klaas Bakker Harmensz, 62 jaar echtgenoot van L. van Vuure 4-5-1839

       


Geboorte zoon G. Kater Frd. en B. Bakker Muller 9-5-1839

       


Huwelijk J. Bakker Bz en C. Spruijt 15-8-1839

       


Geboorte dochter van T. Bakker-Schaft 13-10-1839

       


Geboorte dochter Jelletjes Appel en H. Bakker 15-10-1839

       


Overlijden dochter T. Schaft en Jb. Bakker 24-10-1839

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en Cs. Bertoen 14-12-1839

       


Overlijden Dirk Bertoen 6 maanden kind van C. Bertoen en A. Bertoen-Bakker 2-7-1840

       


Huwelijk W.F. Dwaling en J. Bakker 29-10-1840

       


Overlijden Baltus Bakker 62 jaar broer van Jacob Bakker en Cornelis Bakker Hz. 21-1-1841

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en C. Bertoen 30-3-1841

       


Geboorte zoon T. Schaft en Jh. Bakker 13-4-1841

       


Bedrijven B. Bakker Muller en J. van Zijp Sombeek zijn een vennotschap aangegaan voor het drijven van handel in kaas, houtwaren enz. 13-6-1842

       


Ondertrouw J.A.P. Beudeker en G. Bakker 30-6-1842 Huwelijk

       


Aangekomen familie Bakker Muller in Scheveningen in het elfde badbericht 28-8-1842

       


Elfde badberigt van Scheveningen 28-8-1842 aangekomen de heer Bakker Muller en familie 28-8-1842

       


Geboorte zoon T. Schaft en J. Bakker 3-11-1842

       


Geboorte dochter Aagje Bakker en Cs. Bertoen 10-11-1842

       


Medisch aan de hogeschool van Utrecht is tot doctor in de geneeskunde bevorderd J. Bakker dissertatie Fragititate Ossium 31-3-1843

       


Huwelijk Jan van Holk en Maritje Beunder Bakker 2-11-1843

       


Geboorte van dochter van Jelletje Appel en H. Bakker 4-8-1844

       


Geboorte zoon van Trijntje Schaft en Jb. Bakker 8-10-1844

       


Overlijden Cornelis Munnich 47 jaar geneeskundige, heelkundige en verloskundige echtgenoot van M. Bakker 23-12-1844

       


Overlijden Cornelis Munnich 47 jaar geneeskundige, heelkundige en verloskundige echtgenoot van M. Bakker 23-12-1844

       


Huwelijk predikant Holysloot H. Schoogt en N. Bakker 8-5-1845

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en Cs. Bertoen 14-2-1846

       


Te koop twee pakhuizen voor houtwaren en kaas en overdekt schuitenhuis bevragen bij B. Bakker Muller 9-4-1846

       


Overlijden Cornelis Bakker 59 jaar echtgenoot van B. Bakker-Luijten 16-7-1846

       


Overlijden en boedel wijlen Jacob Bakker 30-3-1847

       


Overlijden Jacob Bakker 62 jaar echtgenoot van T. Schaft 31-3-1847

       


Verkoping boedel Jacob Bakker, bibliotheek, glas, aardewerk, goud, zilver, linnen en huis nr. 5 en landerijen 30-4-1847

       


Aanstelling correspondent brandverzekering Reinder Bakker 3-5-1847

       


Huwelijk ondertrouw E. van Veen en A. Bakker 15-6-1847

       


Geboorte zoon M. Bakker en R. Bakker 18-8-1847

       


Huwelijk J.W. Lem en M. Bakker 25-8-1847

       


Oproeping onbekende schuldeisers wijlen Jacob Bakker 9-10-1847

       


Verkoping nalatenschap L. van Vuure weduwe van K. Bakker hz. : huizen, tuin, boogaard, koepel, stukje grond,
stal en wagenhuis, merriepaarden en rijtuigen 24-1-1848

       


Verkoping uit nalatenschap L. van Vuure weduwe van K. Bakker hz : zilverwerk, galanterien, rariteiten,
uitmuntende kleding uit vroeger tijden, schilderijen, spiegels enz. 28-3-1848


       


Huwelijk C.W. van Zutphen en L. Bakker 4-7-1848

       


Verkoping op erf wijlen L. van Vuure weduwe K. Bakker, partij kozijnen, deuren, vensters, luiken, marmer 4-8-1848

       


Oproep voor Cornelis Hilbrandsz Romeijn of zijn erfgenamen door bewindvoerder J. Bakker Jz. 5-4-1849

       


Gemeente benoeming tot burgemeester R. Bakker i.p.v. wijlen C. Koker 3-5-1849

       


Aandeel in NV voor 3000 gulden door jonkvrouwe Annetje Koker Bakker 29-7-1849

       


Huwelijk C. Koker Bz en T. Bakker 18-9-1849

       


Huwelijk 25 jaar Cs. Bakker Jz en S. Hoeve 14-11-1849

       


Te koop bakkers builkist en nog enige gereedschappen Jan Bakker Dz 30-11-1849

       


Geboorte zoon Aagje Bakker en C. Bertoen 17-12-1849

       


Gemeente benoeming tot burgemeester R. Bakker 5-1-1850

       


Overlijden Aaltje Koker 39 jaar dochter H. Trijp weduwe van S. Bakker en eerder Koker 7-2-1850

       


Geboorte dochter M. Bakker en R. Bakker 2-5-1850

       


Overlijden Aagje Bakker 14 jaar dochter van H. Bakker en J. Bakker-Appel 10-8-1850

       


Advertentie tegen betaling van matig kostgeld opleiding tot broodbakker bij A. Bakker 8-2-1851

       


Huwelijk P.W. van Doorn en A. Koker-Bakker 7-5-1851

       


Gemeenteraad verkozen B. Bakker Muller, C. Sombeek en C. Luijten 29-9-1851

       


Gemeente eervol ontslag burgemeester R. Bakker 14-5-1852

       


Overlijden en boedel van Jan Bakker Jacobsz 30-10-1852

       


Meerderjarigverklaring Dirk Bakker Janszn 7-2-1853

       


Overlijden Aagje Bakker 44 jaar echtgenote C. Bertoen en moeder van 9 kinderen 25-2-1853

       


Erfenis van Cornelis Hillebrandtsz Romeijn seder 1780 onvindbaar, personen kunnen melden bij J. Bakker 24-3-1853

       


Te koop kaarsen- en smeersmelters gereedschappen bevragen H. Bakker 13-7-1853

       


Geboorte dochter T. Bakker en C. Koker Bz 21-7-1853

       


Huwelijk P. Rentmeester en A. Bakker 11-10-1853

       


Geboorte dochter M. Bakker en R. Bakker 27-2-1854

       


Huwelijk W. Poel mz en M. Bakker 13-6-1854

       


Verkoping boedel weduwe Cornelis Bakker en huis wijk 1 nr. 4 20-9-1854

       


Vennootschap in handel van kaas Harmen Bakker en Fran Hooft 20-6-1855

       


Overlijden Barbertje 2 jaar M en R. Bakker 24-5-1856

       


Huwelijk A.H.J. Versfelt en A. Bakker 28-6-1856

       


Overlijden Cornelis Koker K.Bz 45 jaar zoon van S. Bakker-Trijp door ongeval 9-9-1856

       


Overlijden Boudewijn Bakker 42 jaar lid van de raad echtgenoot van G. Kater 19-2-1857

       


Overlijden Maretje Bakker 45 jaar echtgenote van R. Bakker 26-8-1857

       


Overlijden R. Bakker burgemeester 44 jaar laats 5 jonge kinderen na namens familie H. Bakker Cz. 6-10-1857

       


Verkoping boedel van R. Bakker 30-10-1857

       


Overlijden Cornelis Bakker Janszoon 54 jaar echtgenoot van S. Bakker- Hoeve 1-3-1858

       


Overlijden Hendrica Trijp 71 jaar weduwe van S. Bakker 23-2-1859

       


Meerderjarigverklaring Adriaan Bertoen zoon van Cornelis Bertoen en Aagje Bakker 10-4-1859

       


Overlijden Hillegond Bakker weduwe van P.J. Muller 15-8-1859

       


49 jarig huwelijk J. Bakker Dsz en G. Schouten 4-6-1860

       


Ontbinding vennootschap voor het drijven van kaas Harmen Bakker en Frans Hooft 22-5-1861

       


50 jarig huwelijk J. Bakker Dzn en G.S. Schouten 3-6-1861

       


Overlijden M. Bakker 64 jaar weduwe van C. Munnich uit aller naam J. Munnich en W. Hulleman 13-7-1861

       


Geboorte zoon T. Bakker-Koker 18-10-1861

       


Gemeentebestuur B. Koker burgemeester, jhr. W.F. Alewijn, H. Bakker, G. van Duijl, C. Koker Bz, K.C. Koker,
C. Luijten C. Sombeek, G. van der Steen 19-3-1863


       


Overlijdensadvertentie Elisabeth Zinck-Bakker 19-1-1864

       


Familieberichten in het jaar 1865. Het betreft de families: Luyten - Bakker, Wiedemeijer - Heemskerk, Snoeck - Schellinger, Lodewijks, Alewijn en Van Duijl - Bystra. 1-1-1865

       


Overlijden Trijntje Bakker echtgenote Cs Luijten 9-1-1866

       


Geboorte dochter T. Koker-Bakker 17-4-1866

       


Overlijden B. Bakker 83 jaar weduwe van J. Sombeek 24-7-1866

       


Verkoping in huis van wijlen weduwe Jan Bakker inboedel, goud, zilver,porselein, aardewerk, kabinet, enz 10-2-1869

       


Overlijden Trijntje Westerning 45 jaar echtgenote C. Bakker, kinderen J.D. Zinger en R. de Waart 15-1-1871

       


Overlijden C. Bakker Jnz- Hoeve 69 jaar 3-7-1871

       


Huwelijk mr. M.P. Meelboom en A.M. Bakker 24-8-1872

       


Geboorte dochter C.B. Rems-Bakker Sombeek 15-3-1873

       


Geboorte dochter A.M. Meelboom-Bakker 4-4-1874

       


25 jarig huwelijk Koker-Bakker 17-9-1874

       


Overlijden Henderika Antonia Dnup 72 jaar weduwe van Boudewijk Bakker Sombeek 26-5-1879

       


Overlijden Wilhemina Schipper 65 jaar echtgenote van Jacobus Schul en eerder weduwe van Lambertus Bakker 10-8-1879

       


Overlijden Gerardus 2,5 jaar zoon van P. Kootman en K. Kil. Geboren zoon Jan van J. Bakker Lz en A. Bijl, Simon zoon van D. Beets en N. Hetjes 11-9-1879

       


Geboorte Hendrik Anton zoon van L.A. Faber en B. Bakker Sombeek 25-9-1879

       


Geboorte Teunis zoon van K. Langenberg en J. van den Broek, Christiaan zoon van J. Bakker Az. en M.W. Smit, ondertrouw K. Broas en G. Buitenhuis, overlijden Jannetje 11 jaar dochter van P. Kramer en G. Buijs 23-10-1879

       


Overlijden Aafje Bijl 39 jaar echtgenote van J. Bakker 2-6-1880

       


Verkoping land van weduwe P.W. van Doorn-Koker Bakker sectie Bnr 150,151,1`52,155,307.1347 in huur bij P. van Wiltenburg 14-2-1886

       


35 jarig huwelijk Jacob du Gardijn en Anna Bakker 4-5-1886

       


35 jarig huwelijk Jacob du Gardijn en Anna Bakker 4-5-1886

       


Benoeming rijksveldwachter en jachtopziener C. Bakker 27-6-1886

       


Door politie gezocht Cornelis Bakker 43 jaar voor oplichting 31-10-1887

       


Ondertrouw Louwe Albertus Faber weduwnaar S. Bakker Sombeek en Elisabeth Catharina van Walsem 17-4-1889

       


25 jarig huwelijk Rems en Rems-Bakker Sombeek 27-6-1890

       


25 jarig huwelijk Rems en Rems-Bakker Sombeek 27-6-1890

       


Aanbesteding kerkhofbrug, inschrijving aannemers t.w. K. Bakker, Chr. Tinkelenberg, D. Boon, Chr. Hellings, J. de Oude, J. Hofman 20-7-1890

       


Benoeming geneesheer dokter C. Bakker uit Goedereede 23-11-1890

       


Dankbetuiging aan dokter C. Bakker en M. Niemeijer bij bevallen van S. Pronk 2-4-1891

       


Advertentie bedank voor belangstelling Jacob du Gardijn en Anna Bakker 11-5-1891

       


Overlijden J. Rems 58 jaar echtgenoot van Bakker Sombeek 14-11-1892

       


Vereniging Het Witte Kruis opgericht bestuur Van Wijnveldt, Bakker, Schoemaker, De Oude en Ten Bruggenkate 14-12-1892

       


Ijsfeest met fanfare en werdstrijden: hardhoepelen C. Lof, Jb. Hellings en K. Bakker, hardrijden voor paren:C. Bakker en Ne. Bierdrager, A. Wijnveldt en Ae. Stapel, hardrijden: W. de Boer en E. Visser uitreiking prijzen in Concordia kastelein K. Wit 9-2-1895

       


Geboorte Klaas zoon van Hendrik Bakker en Maartje Muntjewerf 17-10-1895

       


Medisch bevindingen dokter C. Bakker over inenting tegen difterie 7-12-1897

       


Verslag Engelenburg over gemeente en gebeurtenissen 1897 Nut A. Schoemaker, Witte Kruis dr. C. Bakker, veefonds W. van Engelenburg en J.L.T. van Wijnveldt, bevolking veranderingen 27-1-1898

       


Verslag Engelenburg Koningin inhuldigingsfeest commissie Dr. Bakker, Bleeksma, Boon, Van Engelenburg, Koker, Lakeman, Schoemaker, Stöve, De Wit 16-3-1898

       


Overlijden Trijntje Koker-Bakker 69 jaar 30-3-1898

       


Geboorte Bertus zoon van Cornelis de Ruijg en Trijntje Tolk, Gerrit zoon van Gerrit Strikker en Geertje Buijs
overlijden Hendrik Ordeman 5 jaar, Trijntje Koker-Bakker 69 jaar 31-3-1898


       


Engelenburg slecht weer, feestcommissie kroning, zilveren doosje van koning Willem I geschonken Harmen Bakker te koop bij P. Heijloo, verslag van de vele koninklijke bezoeken in het verleden aan ons dorp 16-6-1898

       


Engelenburg verslag gemeente aanbesteding timmer en metselwerk K. Bakker, C. Hellings, C. Tinkelenberg, D. Boon en J. de Oude verfwerk J. Bijl, W. Kennedij, G. de Rens en C. Tolk Jcbz. kermis, dansen bij Ubbels en Wit, bezoek vreemdelingen per boot en tram en minder met rijtuig, feestprogramma 11-8-1898

       


Verslag Engelenburg lezing Nut door J. Bark en P. Dekker, vergadering feestcommissie inhuldiging over gehouden geld besteden aan grote toverlantaarn of sciopticon, loting militaire dienst: Klaas van Zanen, Christiaan Bakker, Andries Groot, Jan de Jonge, Pieter Meester, Pieter Honderdors, Daniel Bark, Gerrit Lodder, Jacob Ent, Adriaan Tolk, Cornelis Honingh, Jan de Waart en Cornelis Bont,dominee Niemeijer oud predikant Zuiderwoude geeft een lezing, veel nieuwe leden voor zangvereniging Zanglust, optreden toneelvereniging Tracht 3-11-1898

       


Geboorte Jannetje dochter van Dirk Langenberg en Neeltje Bakker 15-12-1898

       


Verslag Engelenburg vergadering Hollandsche Maatschappij van Landbouw bestuur L. de Oude, P. Dekker, D. v.d. Geer, P. Breebaart en C. Koker Czn, voordracht over kaasmaken en dames worden ook uitgenodigd, dokter Bakker voordracht Witte kruis over besmettelijke ziekten, uitvoering rederijkers en zangschool, 25 jarig jubileum machinist stoomgemaal Noordmeer Charles de Kok 2-2-1899

       


Verslag Engelenburg lezing dokter Bakker over besmettelijke ziekten helder en onderhouden met platen en film 23-2-1899

       


Advertentie waarin dokter C. Bakker en echtgenote, L. Bleeksma en een verpleegster worden bedankt bij operatie croup of kroep bij zoontje K. Pels Jurriaan Pels 8-4-1899

       


Verslag Engelenburg over gemeenteraadsverkiezing, vergadering van het Nut en herbenoeming C. Bakker in het bestuur en Engelenburg en Schoemaker brengen verslag uit, door de vakantie zijn er veel vreemdelingen in het dorp die bij een open deur zo naar binnen lopen, ijsclub geeft voor het maken van de muziektent en de verwachting is dat er genoeg is om te gaan bouwen 13-7-1899

       


Boekje Die Spinnstube van Waling Dijkstra waarin verhaal dokter C. Bakker 30-10-1899

       


Verslag Engelenburg slachtoffers door influenza, Witte Kruis bestuur afgetreden Schoemaker, nieuw Van Wijnveldt herkozen C. Bakker, verder wat mededelingen over uitvoeringen 1-2-1900

       


Geboorte Frederik zoon van Hendrik Pronk en Trijntje Bark, getrouwd Cornelis de Vries 28 jaar en Guurtje Bakker 26 jaar, overleden Dirk Jansz van Vuure 80 jaar en Jan Ruijterman 70 jaar 1-3-1900

       


Ongeluk stoomtram de P. Herman heeft verbrijzelde enkel en er wordt eerste hulp verleend door dokter Bakker 25-4-1900

       


Verslag van Engelburg heemraadschap benoeming J.E.T. van Wijnveldt secretaris en penningmeester C. Koker Cz en J. van den Berg, bijeenkomst over het kaasmaken met alleen mannen terwijl de vrouwen de kaas maken, vlootparade in Zuiderzee en over de belangen van de vissers, ongeluk tram dokter Bakker verleende eerste hulp 26-4-1900

       


Geboorte Cornelis Jacob zoon van Jan Bakker en Grietje van de Nadort 18-10-1900

       


Verslag van Engelenburg herstemming kiescollege kerk tussen D. Boen en Jn Bark, afgevaardigden Witte Kruis L. de Oude, C. Bakker en vervangers A.A. Cremer en J.E.T. van Wijnveldt, grasverpachting tramweg P. Zonneveld, H. Smeenk, A. Schwerewitz, S. de Vries en H. Smit, 21-11-1900

       


Verslag van Engelenburg tweede bijeenkomst burgernut met voorzitter W. Kennedy bij K. Wit in Concordia met allerlei voordrachten J. Bark, J. van den Berg, A.J. van Wijnveldt, Chr. Bakker Jzn met commentaar, heemraadschap verkiezing L. de Jonge, J. van den Berg en C. Koker 12-12-1900

       


Verslag van Engelenburg over vergadering Burgernut plus lezing P. Tesselhoff en voordracht gedicht door Jb Tromp, tombola winnaars Jn Kok, C. Hellings en Joh. Honingh, voordrachten van Chr. Bakker, Jn Dekker en P. Heijlo 6-2-1901

       


Verslag van Engelenburg oranje feestavond voor huwelijk koningin met hoofdrollen voor L. Bleeksma en dr. C. Bakker als auteurs van de teksten, eendrachtige samenwerking verenigingen, schooljeugd kreeg versnaperingen en een voorstelling paardenspel van de heer Kinsbergen 13-2-1901

       


Ingezonden brief over niet oprichten van vereniging voor het vieren van Koninginnedag door G. Mulder Dzn, K. de Ruiter Jbzn, Chr. Bakker en A.J. van Wijnveldt 4-8-1901

       


Oprichting schietvereniging met bestuur G.J.J. van Wijnveldt, |Chr. Bakker Jz, A. J. van Wijnveldt, K. de Ruiter Jbz en Jurriaan Tolk 2-10-1901

       


Uitslag loting militie voor lichting 1902 Klaas de Reus, Klaas de Ruiter Hz, Teunis de Ruiter Jbz, Jan Honingh, Cornelis Bark Sz (broederdienst), Dirk Regter, Jacob Tromp, Pieter Visser (broederdienst), Cornelis Bark Pz, Jacob Poolman (broederdienst), Cornelis Bregman, Jan Wiedemeijer Jr, Cornelis Tinkelenberg (broederdienst) F.J.C. Roukens, Hendrik Pels, Barend Bark, Tames Bakker, vergadering zangvereniging met bestuur A. Schoemaker, L. Bleeksma, mej. A. Swart, Jr. Tolk Cz en mej. W. Stijl,27-10-1901

       


Voorzitter van het Nut van Engelenburg extra vergadering i.v.m. lage ledental en stoppen is einde bibliotheek, daarna sciopticon beelden met plaatjes van Java waarbij Schoemaker uitleg gaf, voordracht Dr. Bakker en Van Engelenburg 1-12-1901

       


Bijeenkomst Burgernut met voordrachten Chr. Medemblik, A.J. van Wijnveldt, Chr. Bakker, W. Spaans Rz. P. Heijlo mej. wed. Jb Postma, J. Dekker, W. Kennedij, Jacob Tolk Jbz is benoemd tot directeur Edams mannenkoor 25-12-1901

       


Vergadering in cafe van Ubbels van het Witte Kruis, C. Hellings voorzitter, secretaris C. Bakker, ijskelder is voorzien tot 15-12-1902, geen besmettelijke ziekten het afgelopen jaar, kascommissie J.W. de Wit, W. Kennedij en J. Dekker, over het oprichten van een badhuis, gekozen nieuwe voorzitter L. de Oude en W. van Engelenburg tot bestuurslid, onderwerpen waar ijs vandaan gehaald gaat worden bij geen vorst, badhuis, puin in ijshuis 19-1-1902

       


Vergadering Burgernut voorzitter W. Kennedij. voordrachten van J. Bark, B. Hoon, C. Hellings, A.J. van Wijnveldt, J. Dekker, P. Dekker, P. Heijloo, S. Honingh, Jb Postma en de tombola werd gewonnen door J. Groot Smsz, J. Wiedemeijer Hzn en J.W. de Wit. De Bakker Chr. Medemblik heeft twee witte muizen gevangen 22-1-1902

       


Bijeenkomst Burgernut met spreker W. Kennedij, A.J. van Wijnveldt, winnaars tombola M. Ruiter, T. Groot en mej. J. Bakker, uitslag schietwedstrijd T. de Ruiter, J. Hofman, A. Broers, 26-2-1902

       


Brand in trotse gebouwen waar vroeger vorstelijke bezoekers werden ontvangen burgemeester Harmen Bakker, Napoleon, czaar van Rusland, twee portretten van Rembrandt zijn verbrand en twintig portretten zijn gered.8-5-1902

       


Vergadering van het Nut en Witte Kruis over waterbak in Zuiderwoude en over het bijvoegen van water bij de melk en Dr. Bakker afgevaardigde naar algmene vergadering 11-5-1902

       


Overlijden Neeltje de Jager weduwe Willem Bakker en moeder dokter C. Bakker 2-8-1902

       


Geboren Klaasje dochter Stijntje Bakker weduwe van Klaas Zonneveld dochter overlijdt na 25 uur 8-10-1902

       


In Burgernut trad A.J. van Wijnveldt op met een dramatische schets, het witte kruis verkozen C. Bakker en J.E.T. van Wijnveldt en vervangers L. de Oude en J.W. de Wit, 19-11-1902

       


Gemeente benoeming in armbestuur R. Spaans, gekozen stembureau L. de Oude, J. Pronk en J. Lakeman
vergadering Witte Kruis C. Bakker secretaris/penningmeester, L. de Oude niet herkiesbaar gekozen L. Bleeksma 28-1-1903


       


Gemeente aanbesteding paardepad aan Overleekergouw, Chr. Tinkelenberg, D. Boon, B. Hoon, J. de Oude K. Bakker 1-4-1903

       


Eervol ontslag op eigen verzoek uit Gezondsheids-commissie dr. C. Bakker 25-4-1903

       


Mej. C. Bakker overgang HBS school, vergadering Witte Kruis 22-7-1903

       


Advertentie te koop Broeker katerbrooden bij Bakker Schering 21-12-1903

       


Mej. N. Bakker en P. de Boer zijn over gegaan naar 3e klas HBS
fanfarekorps geeft een goed concert 20-7-1904


       


Boek over besmettelijke ziekten C. Bakker 24-7-1904

       


Dokter C. Bakker is herbenoemd in hoofdbestuur Witte Kruis,
als bestuursleden Gemengd koor zijn gekozen A. Schoemaker, J. Tolk Cz, A. Tolk Jbz en de dames A. Swart en A. Donker en als directeur L. Bleeksma 12-10-1904


       


Aanbesteding barbierswinkel Jb. Haringhuizen, Chr. Tinkelenberg en K. Bakker 5-3-1905

       


Ondertrouw T. Bakker 22 jaar en Tr. de Heer 21 jaar 22-3-1905

       


Kandidaat voor tweede kamer C. Bakker 25-3-1905

       


Ondertrouw J. Franke 24 jaar en J. Koster 21 jaar
getrouwd T. Bakker 22 jaar en T. de Heer
overleden J. v.d. Berg 73 jaar echtgenoot H. Groot 5-4-1905


       


Geboren Gerrit zoon H. van Groen en J. Oud
oudertrouw a. Porsius gescheiden van J. Doets 33 jaar en S. Bakker 36 jaar weduwe K. Sonneveld 19-4-1905


       


Aantal kiezers voor Tweede Kamer bedraagt 287
Door veehouder C. Houter koe aangegeven met tuberculose
dienstplicht voor Jacob Dekker, Jan Dobber en Simon Bakker 30-4-1905


       


Fanfarekorps geeft concert op de Wilhelminatempel, voor militaire dienst afgekeurd K. Bakker, opvolgend nummer is C. Veen uit Uitdam 25-6-1905

       


Nachtwacht Th. Houtman wordt aan ogen geopereerd vervanger is J. Bakker
melkboot Germania van de heer De Best wordt vervangen
apart natuurverschijnsel overdag lichtblauwe lucht met sterren 29-10-1905


       


Inschrijving voor timmerwerk K. Bakker, B. Hoon, Chr. Tinkelenberg, Jb Haringhuizen, J. de Oude 28-3-1906
J. van Zanen Kz. 25 jaar brievengaarder aan hulppostkantoor 28-3-1906


       


Geboren Geertje dochter Hendrik Pronk en Geertje de Oude, Guurtje dochter Dirk Langenberg en Neeltje Bakker
ondertrouw Arie Bakker 21 jaar en Hilletje Kwik 20 jaar, Cornelis Bregman 23 jaar en Antje Schreuder 22 jaar
overleden Gerrit Dik 66 jaar echtgenoot Neeltje Oortwijn 25-4-1906


       


Geboren Dirk zoon J. Bakker en G. v.d Nadort
ondertrouw P. Weidema 22 jaar en M.E. Buitenhuis 22 jaar
getrouwd A. Bakker 21 jaar en H. Kwik 20 jaar, C. Bregman 23 jaar en A. Schreuder 22 jaar 9-5-1906


       


Dorpsgenote N.C. Bakker gunstig gevolg naar 4e klas HBS 18-7-1906

       


Brandje bij T. Orderman op de kant
kermis werd goed bezocht
aanbesteding betonmuur Havenrak met inschrijvers J. de Oude, B. Haan, K. Bakker, C. Tinkelenberg, Jb Haringhuizen 15-8-1906


       


Gehuwd C. Bakker 23 jaar en A. Smit 22 jaar
overleden Barend Voortman 82 jaar weduwnaar Jansje Hermina Luppers 7-11-1906


       


Getrouwd C. Schot 22 jaar en G. Kelderman 23 jaar, Chr. Bakker 27 jaar en G. Heijloo 24 jaar 30-1-1907

       


C. de Vries 40 jarig jubileum hoofd school Zuiderwoude
J.T.H. Hofman hoofd school Uitdam voorgedragen in Oostzaan
P. de Boer en mej. N. Bakker geslaagd overgangsexamen HBS in Amsterdam 17-7-1907


       


Vergadering witte kruis, burgemeester J.E.T. Wijnveldt afwezig door ziekte, bestuursleden C. Bakker, S. Pronk , J.J. Cremer 29-1-1908

       


Vergadering Boerenleenbank voorzitter C. Uitentuis, kassier Jac. de Boer Az, leden C. Bakker M. Ruijter, P. Dekker, J. van Meerveldt
vereniging tot besproeiing vruchtbomen L. Bleeksma, C. de Oude J. Groot Jz 16-2-1908


       


Timmerlieden S. Bakker Kz. en J. Dobber bouwen zeiljacht
mej. W.J. Wijnveldt is benoemd tot onderwijzeres in Landsmeer 29-3-1908


       


Geboren Willemijntje Johanna dochter Tames Bakker en Trijntje de Heer 29-7-1908

       


Gemeenteraadverslag i.v.m. vertrek onderwijzers L. Bleeksma en D. Brouwer komen in de plaats ervan de heren P. Volger van Beets en T. Brouwer
afscheid van Bleeksma door jongejuffrouw N. Pels namens de leerlingen een wandelstok met zilver aangeboden, C. Bakker sprak namens de aanwezigen 29-7-1908


       


Mej. N.C. Bakker legde met gunstig gevolg examen af aan HBSschool met 5 jarige cursus voor jongens 29-7-1908

       


Overlijden van mevr. C. Rems-Bakker Sombeek 67 jaar echtgenote wijlen burgemeester, jarenlang bestuurster diaconieweeshuis en betrokken bij oprichting oude mannen en vrouwenhuis onder grote belangstelling begraven 25-11-1908

       


Geboren en overleden na 2 dagen Marijtje dochter Jan Swart en Antje Kok, geboren Maartje Gerrit Smit en Grietje Blus
overleden Catharina Boudewina Bakker Sombeek 67 jaar weduwe Jacob Rems 2-12-1908


       


Geboren Maria Wilhelmina dochter Christiaan Bakker en Grietje Heijloo
overleden Jaapje Posch 83 jaar weduwe Pieter Kok en eerder weduwe Jan Honderdors 21-2-1909


       


Passagiere van vreemdelingenboot onwel, dokter Bakker komt er bij
burgemeester J. Ort maakt kennis met bevolking en wordt door schoolkinderen onthaald
Sparta gaf uitvoering op Kerkplein 20-6-1909


       


Inschrijving herstellingswerk school door C. Tinkelenberg, B. Hoon, Jb. Haringhuizen, K. Bakker
mej. D. Hofman benoemd tot onderwijzeres in Zuiderwoude 1-8-1909


       


Mej. N.C. Bakker legt met gunstig gevolg natuurkundig examen af aan universiteit 3-10-1909

       


Tot voorzitter burgernut gekozen Chr. Bakker Jz en vice voorzitter W. Paans Rz 12-1-1910

       


Geboren Hendrikje dochter Roelof Scholten en Hendrika Koster
overleden Jan Gortworst 42 jaar echtgenoot Maike Bakker 2-2-1910


       


Dokter C. Bakker geeft cursus eerste hulp bij ongelukken 14-8-1910

       


Het bestuur t.w. W. van Engelenburg, A. Schoemaker en Ds A.A. Cremer legt zijn functie neer vanwege onenigheid over geven van cursus eerste hulp bij ongelukken en de eventuele bijdrage. Commentaar op houding bestuur door C. Koker, C. de Ruijg, C. Uitentuis. verkiezen nieuwe bestuursleden, bedanken dokter C. Bakker voor zijn vele functies na 18 jaar. J.P. A van Dieren secretaris penningmeester gekozen. i.p.v. J. Ort C. de Ruijg. 31-8-1910

       


Bijeenkomst burgernut met voorzitter Chr. Bakker Jzn, C.E. van Weel, W. Spaans Rz, mej. G. Tromp, S. Pronk 23-11-1910

       


Vergadering ziekenfonds "Draagt elkanders lasten" met voorzitter S. Honingh, secretaris Jb. Komen, penningmeester Cs. Honingh Johz. stukken nagezien door Chr. Bakker, J. Groot Dz en W. Schreuder Az. over contributie en hoelang een uitkering 11-1-1911

       


Bijeenkomst Burgernut met flinke opkomst met lezing van Chr. Bakker Jz., verplichte bijdrage werd gedaan door C. Uitentuis, voorts trad J. Bark op. Na de pauze grammofoon K. Buis. Winnaars tombola waren C. Uitentuis, C. Schreuder Tz, W. Spaans, M. Visser en S. Tromp 25-1-1911

       


Dokter C. Bakker hield in het Gooi Hilversum, een lezing over besmettelijke ziekten 29-3-1911

       


Bakker K. Medemblik behaalt prijs nationale banketbakkers, bliksem in hofstede in de Belmermeer van J. Dekker Pzn 17-5-1911

       


Uitslag aanbesteding kerk van het vergroten van hun boerderij in de Belmermeer is voor de laagste inschrijver J. Haringhuizen en niet voor B. Hoon en K. Bakker 12-7-1911

       


Verslag van W. van Engelenburg over het bezoek van Napoleon en zijn vrouw Keizerin Marie-Louise aan Broek in oktober 1811.
Zij worden verwelkomd door burgemeester (maire) Harmen Bakker en dominee B.G. Haverkamp. In het huis van Bakker op De Erven brandt Napoleon nog zijn vingers aan een kokend hete pan.
Later wordt Bakker benoemd tot Lid van het Legioen van Eer. 1-10-1911

       


Mejuffrouw N.C. Bakker heeft met gunstig gevolg haar natuurkundig examen voor arts afgelegd 10-10-1911

       


Burgernut bijeenkomst met spreekbeurt van W. Kennedij en C. Bakker Jz. tombola gewonnen door R. Spaans, K. Buis en K. Oud 15-11-1911

       


Gekozen voorzitter burgernut Chr. Bakker jz 1-1-1913

       


Geboren Pieter Jan zoon Chr. Bakker en Grietje Heijloo 26-2-1913

       


Loting militaire dienst J. Bakker, C.H. van Elten, H. de Vries Jz., Jb. Honingh Sz, G. Wiedemeijer Cz, S. Bruijn Iz, J. Leeuwerink, K. Boot
gemeenterekening 1912 vastgesteld 17-9-1913


       


Serenade door fanfarekorps voor zilveren huwelijksfeest de heer en mevrouw C. Bakker- De Vries 11-1-1914

       


Indeling militairen J. Bakker, G. Wiedemeijer Cz, H. van Elten, K. Bont, J. Honingh, S. Bruijn Iz. en J. Leeuwrink 14-1-1914

       


Bekeuringen door Rijkspolitie voor ijkwet
R. Berna is benoemd tot onderwijzer
tot hooisteker is benoemd J. Bakker 11-2-1914


       


Oprichting steuncomite bestaat uit ds. A.A. Cremer, J. Horn, Dr. Bakker, W. van Engelenburg en H. du Gardijn en C. Koker Czn, ds. J.E. Koopmans en L. Buitenhuis 23-8-1914

       


Geboren Trijntje dochter P. Weidema en M.E. Buiten, Jan zoon P. Kelderman en T. Tromp, Trijntje dochter C. Bakker en A. Krijgsman, Aagje dochter C. Bregman en M. de Vries, Jan zoon G. Helmich en T. Helmigh, Jan zoon C. Lof en A. Edel
ondertrouw Jacob de Boer Pzn 24 jaar en Trijntje Vastwijk 23 jaar
overleden Hendrik Duim 71 jaar echtgenoot Aaltje Groot 21-4-1915


       


Watersnood uitgebreid verslag bezoek koningin, boot met omgekomen soldaat, gesprek met dokter Bakker en burgemeester Van Weel 17-1-1916

       


Watersnood bezoek koningin gesprek met mej. Poolman, koningin loopt in modderbrij, zij spreekt troostende woorden, dokter Bakker, bezoekt bakkerswinkel, burgemeester ziet er niet erg officieel uit met waterlaarzen en slappen hoed,18-1-1916

       


Watersnood plaatselijk een comite opgericht bestuur Schoemaker, A.A. Cremer Rzn, J. Horn, dr. C. Bakker aangevuld met J. de Boer, Jb Haringhuizen, J. de Oude, C. Wiedemeijer Hz 19-1-1916

       


Onderwijs geslaagd voor theoretisch geneeskundig examen mej. N.C. Bakker (Rümke)dochter Dr. Bakker die zijn woning heeft moeten verlaten vanwege de watersnood 2-2-1916

       


Watersnood verslag bezoek koningin, burgemeester W. de Geus, C. Koker wethouder en W. van Engelenburg, begroeting schooljeugd, voorgesteld aan H.du Gardijn, F. Kamminga, L. Heyblom, dr. C. Bakker en A. Schoemaker 23-5-1916

       


Watersnood uitgebreid verslag bezoek koningin ontvangst door W. de Geur, W. van Engelenburg, C. Koker, Jb de Boer, C. Bakker, A. Schoemaker, P. Heijblom, H. du Gardijn en M. Ruyter 27-5-1916

       


Watersnood opgave kunnen doen van schade bij gemeente W. van Engelenburg en C. Bakker 31-5-1916

       


Dokter Bakker zakt door ijs tussen Zuiderwoude en Uitdam met de slee. De begeleider weet eerst kant te bereiken en daarna de dokter te redden 24-1-1917

       


Door felle vorst kon men schaatsen op slootjes doch enige jongelui kwamen met een nat pak thuis. Havenrak gedeeltelijk afgezet en stuk gereden. dokter Bakker in de toog zittend en geduwd door J. Wiedemeijer door ijs gezakt tussen Uitdam en Zuiderwoude. Bij veehouder Honingh aan het Dijkeind kregen zij droge kleding 27-1-1917

       


Watersnoodmedaille voor W. van Engelenburg gemeentesecretaris, dokter C. Bakker, hoofd lagere school A. Schoemaker, H. du Gardijn Smid, F. Kamminga gemeenteveldwachter, G. Mulder Koopman 3-2-1917

       


Ijsfeest voor kinderen met chocolade en andere versnapering
groep A jongenshardrijden 1 Willem Buis, 2 Gerrit Jan Mulder, 3e Teun Poolman. groep B hoedenprikken voor jongens 1 Reindert de Wit, 2 Dirk Bakker, 3 Cor Bierdrager. groep C voor meisjes Baldragen 1 Trien Spaans, 2 Jantje Groot, 3 Trien Ubbels. groep D namenlezen voor meisjes 1 Dina Honingh, 2 Jo Tolk, 3 Marie Zonneveld. groep E houtjesrapen voor meisjes 1 Ma Spaans, 2 Mien Mulder, 3 Niesje Tolk. jongste kinderen jongens en meisjes sleden 1. Hessel Kamminga, 2 Joh Honingh, 3 Piet Groot 10-2-1917


       


Vergadering Witte Kruis, schoorsteenbrandje mevr. de wed. V op de Kant snel is geblust door buren, huis Havenrak 3 wed. Schering (Bakker) onderhands verkocht 10-3-1917

       


Paard van veehouder Jan Cornelis Bruijn slaat op hol en komt uiteindelijk tegen het hek van de pastorie tot stilstand. Het paard was aan de kop verwond en een wiel van de kar was afgebroken en de veehouder was op tijd in de bak, Chris Bakker heeft het paard vastgepakt 12-5-1917

       


Ingeschreven Landstorm (militaire dienst) lichting 1898 N. Swart, A. Tolk Jbzn, C. Schieveen, J. Smit, P. Helmich en J. Pronk voor jaarklasse 1899 A. Tolk Czn, Chr. Bakker, D. Vijzelaar, P. Mager, J. Hoek, J. Haringhuizen, F. Marees, C. Bont, C. Honingh, J. Ent, S. Beets en J. de Jonge 27-10-1917

       


Nieuwjaarswensen door A. Tolk en A. Tolk-Hofman, Reijer Kok en echtgenote in brandstoffen, Jurriaan Tolk en echtgenote schilder, A. Veltrop en echtgenote, Chr. Tinkelenberg en echtgenote timmerman, Jan Bark en echtgenote broodbakker, Jan Bierdrager & Co vrachtschippers, J. Olij en echtgenote broodbakker, K. Wit en echtgenote café Concordia, K. Visser Mz. en echtgenote barbier, K. Medemblik en echtgenote brood-, koek- en banketbakker, W. van Vuure Sz. en echtgenote, P. Visser en echtgenote café De Zwaan, Tjeerd Nooij en echtgenote aardappel- en brandstoffenhandel, K. Koster Kz. agent de N.V. de Tijdgeest, D. Langenberg en echtgenote groentehandel, W. Kennedy en echtgenote, Haringhuizen en echtgenote timmerman, J. Groot Wz. en echtgenote, Wed. H. Duim-Groot, S. de Best en echtgenote, Wed. K. de Ruiter-Bierdrager, C. Mulder Dz. en echtgenote, S. Houtman en echtgenote station, Jan Schuurman en echtgenote, J.J. Bertelink wagenmaker, Jc. Poolman en echtgenote, G. Lodder machinale brei-inrichting, fam. H. du Gardijn, Jan Swart en echtgenote handel in volvette kaas, IJ. Bijl en echtegenote schilder, Chr. Bakker en echtgenote, C. Groot Dz. tabak- en sigarenhandel, G. Mulder en echtgenote, J. Kok en echtgenote, Wed. J. Krook-Honing, P. de Geus en echtgenote timmerman, L.P. Heiblom rijwielhandel, Zuiderwoude: C. Schot en echtgenote groentehandel, L. de Oude en echtgenote timmerman, C. van Waveren en echtgenote, D. Bark en echtgenote winkelier, D. Bark en echtgenote café 1-1-1918

       


Uitvoering in Broekerhuis toneelgroep Tracht met spelers Th. Bijl, mej. J. Bijl, mej. Maria Wiedemeijer, mej. E. Ubbels, Jan Steert, J. Bakker, J. Leeuwerink, Dirk Ubbels, 2-3-1918

       


Mej. N.C. Bakker geslaagd voor haar artsexamen 30-3-1918

       


Mej. N.C. Bakker geslaagd voor haar artsexamen 30-3-1918

       


Oprichting plaatselijk belang, commissie is gevormd uit A. Tolk Cz, J. Haringhuizen, P. de Geus, A. Veltrop, B. Hoon, E. Stöve en Chr. Bakker 3-7-1918

       


Dokter Bakker opgehaald door L. de Oude en K. met jol om medische hulp in Zuiderwoude werden tussen Pieterswijkje en Bozen meer bedwelmd door de bliksem doch bleven ongedeerd
bouwboeren vrezen verlies gewas door zware regens 17-9-1918


       


Prijsopdrijving prijzen sigaren
dokter Bakker blijft langer omdat er nog geen opvolger als geneesheer is gevonden 18-1-1919


       


Aardappel voorziening is slecht omdat er veel bedorven is
toneelvereniging Tracht geeft een uitvoering in Broekerhuis
ziekenfonds met voorzitter S. Honingh en bestuursleden S. Honingh, C. Honingh en J.W. de Wit
vergadering afdeling zoetwatervisserij voorzitter Chr. Bakker, als afgevaardigden worden benoemd E. Visser en J. Boot Kz en vacature J. Pater wordt J. Zwart 25-1-1919


       


Bekendmaking door Cornelis Beets verklaart onwaarheden te hebben verteld over Jan Bakker en echtgenote, Jan Kok en echtgenote, D. Kouwenoord en H. Bosschieter 26-4-1919

       


25 jarig huwelijk J. Bakker en G. Bakker- van de Nadort 26-7-1919

       


Militaire dienst C. Zonneveld, D. Tolk, K. Regter en J. Mulder, vrijstelling broederdienst J. de Ruiter, C. Jonkees en C.J. Bakker terwijl broederdienst van L. Kool, D. Klok en N.P. van den Bos werd geweigerd 23-8-1919

       


Gemeenteraad aanwezig C. Koker, J. Horn, Jb. de Boer, C. Wiedemeijer, P. Klein, C. de Ruijg, H. Pronk en W. de Geus. Wethouders De Boer en Koker worden herbenoemd. over nieuwe salarissen van Burgemeester 1600 , secretaris 1500, ontvanger 800 gulden per jaar. Gemeente geneesheer dr. C. Bakker wordt op eigen verzoek eervol ontslag verleend. 6-9-1919

       


Geboren Geertje dochter F. Bregman en T. Ent, Trijntje dochter C. Tromp en A. van Keulen, Johannes zoon D. Tump en A. Gersderver
overleden Neeltje Bakker 48 jaar echtgenote D. Langenberg
levenloos kind G. Hulleman en Hendrika Westerik 10-1-1920


       


Schoorsteenbrand in cafe Concordia van K. Wit op tijd geblust, afscheid dokter Bakker namens burgerij een fraaie eiken boekenkast aangeboden 14-2-1920

       


Overleden maria Wilhelmina Smit 69 jaar weduwe van Jan Bakker 14-2-1920

       


Nieuwe geneesheer dokter Parree is gearriveerd en dokter Bakker kan met pensioen 5-6-1920

       


Rechtbank poging tot zware mishandeling bij ontruiming boerderij, dokter C. Bakker legt positieve verklaring af 30-10-1920

       


Geboren Jannetje dochter Jan Bark en Elisabeth Dobber, overleden Jan Bakker 77 jaar echtgenoot van Maria Helena van Geem 22-1-1921

       


Geboren Sent zoon van Cornelis Lof en Aaltje Edel, ondertrouw Henricus Cornelis Rmke 28 jaar en Nelly Catharina Bakker oud 31 jaar 12-2-1921

       


Huwelijk mej. N.C. Bakker en H.C. Rmke 25-2-1921

       


Geboren Keetje dochter Gerrit Willem Visser en Neeltje Lof, Jurjen zoon Jacob Bartels en Trijntje Bakker, Hendrik zoon Hendrik Wiedemeijer en Trijntje de Waal
gehuwd Cornelis de Waart 29 jaar en Aaltje Pauws 24 jaar, Barend Hendrik Simons 30 jaar en Hanritte Anna du Gardijn 29 jaar 2-7-1921


       


Programma Koninginnedag met Koraalgezang vanaf de kerk en spelletjes voor de kinderen, L.P. Heijblom en C. Bakker 23-8-1921

       


Koninginnedag optocht begeleid met muziek met de burgemeester, wethouder De Boer, mevr. wed. Stove en den cafehouder Visser
spelletjes uitslag meisjes 1e en 2e klasse 1. T. Wiedemeijer, 2. T. Dekker, 3. A. de Vries, 4. A. Kamminga en 5. T. de Wit. 3e en 4e klasse 1. T. de Kock, 2. T. Veenman, 3. J. Groot, 4. S. de Boer. 5e en 6e klasse 1. D. Groot, 2. N. Wiedemeijer, 3. C. van Velzen, 4. A. Zwart.
jongens: 1e en 2e klasse C. van Dieren, 2. B. de Kock, 3. D. Sanders, 4. K. Groot. 3e en 4e klasse 1. J. Scholte, 2 R. Hulleman, 3. C. Bruijn, 4. J. Groot, 5. P. Mulder. 5e en 6e klasse 1. G. Kramer, 2. K. Koster, 3. W. Spaans, 4. Jb. Honingh, 5. J. Groot. 7e, 8e en 9e klasse 1. H. Kamminga, 2. K. Bregman, 3. J. Katsburg.
na de kinderspelen Baltrappen voor jongens 13-15 jaar 1. D. Bakker, 2. R. de Wit en 3 N. van Rijn, fleschloopen jongens 16-17 jaar 1. D. Lof, 2. L. van Rijn, 3.Jb.Tolk. Ringrijden op de fiets voor paren 1. J. van Zaanen en L. de Vries, 2.M. Holman en A. Honingh. Stoelendans voor meisjes 16-17 jaar 1. E. Koomen, 2. C. Veltrop, 3. D. Bierdrager. Stembus meisjes 13-15 jaar 1. T. Groot, 2. N. Tinkelenberg, 3. A. Veltrop. Haansabelen meisjes boven 18 jaar 1. J. Langenberg, 2. A. Heijloo, 3. A. Kraanenburg.
katknuppelen 60 deelnemers 1. H. Tromp, 2. J. Enthoven, 3. R. Schreuder, 4. J. van Gog, 5. D. Langenberg, 6. J. Poolman, 7. J. de Ruiter. hierna was een optocht en een bal 3-9-1921


       


Over boek volksgeneeskunst dokter C. Bakker 7-10-1921

       


Vergadering Witte Kruis met voorzitter Veltrop, adviseur dokter C. Bakker 15-10-1921

       


Grote electriciteits storing, bestuur Vrijheidsbond gekozen P.T.J. Parree i.p.v. C. Bakker (gezondheidsredenen), secretaris P. Heijloo en penningmeester Jb. Horn 11-3-1922

       


Huwelijk Jan Bakker 27 jaar en Hendrika Uidam 24 jaar 16-9-1922

       


Geboren Maria Helena dochter Jan Bakker en Anna Honingh, Petrus zoon Jacobus Wilhelmus Pieters en Elisabeth Wilhelmina Want 24-2-1923

       


Afgekeurd voor militaire dienst P. Bakker en S. v.d. Veen 17-3-1923

       


Geboren Gerrit zoon Jan de Oude en Jannetje de Reus ondertrouw Cornelis Jacob Bakker 28 jaar en Trijntje Potgiesser 23 jaar, overleden Annie de Oude 10 maanden dochter Leendert de Oude en Neeltje Pronk 9-5-1923

       


Geboren Jacobus zoon Johannes Hoetmer en Maria Margaretha Honingh, getrouwd Cornelis Jacob Bakker 22 jaar en Catharina Elisabeth de Graaff 19 jaar, overleden Margrieta Wilhemina Esselman 81 jaar weduwe Jacob Stam19-5-1923

       


Gemeente vertrek burgemeester W. de Geus naar Beemster, benoeming kerkvoogd Chr. Bakker ipv S. Ruijterman, uitslag spelletjes jubileum 29-9-1923

       


Tot kiescollege kerk gekozen K. Dekker, Chr Bakker, Jb. Haringhuizen en Jb. van den Nadort, Baldadigheden jongelui vernielingen, zwitsers voetbalelftal bezoekt modelboerderij J.C. Bruijn, ongeluk motorrijder 1-12-1923

       


Geboren Hendrikje dochter Pieter Snieder en Maritje van Oostveen, Jan zoon Cornelis Bakker en Catharina Elisabeth de Graaf 12-1-1924

       


Geboren Arie zoon van Jan van Yperen en G. Verweij, Jan zoon V.J. Bakker en H. Uidam, Geertje dochter P. Lafargue en A. Groot 16-2-1924

       


Overleden Klaas Bakker 68 jaar echtgenoot Anna Petronella de Jong 21-6-1924

       


Overleden Hendrika Uidam 26 jaar echtgenote Jan Bakker 16-8-1924

       


Koninginnedag gevierd met optocht en versnaperingen bij de burgemeester, de heer Jb. de Boer, familie Stove en P. Visser.
meisjes 1e en 2e klas bal op stoep leggen 1. Gr. Peters, 2. F. Tromp, 3. L. Bijl. jongens 1e en 2e klas kegel zetten 1. Jb. van den Berg, 2. M. Lof, 3. M. Burggraaf
meisjes 3e en 4e klas nummers zetten 1. Joh. Verkaik, 2. M. Hoevers, 3. C. Tromp. jongens 3e en 4e klas Jb. de Jong, 2. Kl. Lof, 3. C. Kouwenoord.
meisjes 5e en 6e klas stoelendans 1. L. Wiedemeijer, 2. A. Bregman, 3 M. Hoevers. jongens 5e en 6e klas tonkruipen W. Kroonenburg, 2. H. Houtman, 3. Jb .Bont
meisjes 7e en 8e klas meisjes met bal op de wip 1. A. de Best, 2. A. Holgers, 3. D. Groot. jongens 7e en 8e klas 1. D. Tinkelenberg, 2. S. Bon, 3. W. Bont.
stembuswedstrijd meisjes 13 tm 16 jaar 1. N. Tinkelenberg, 2. M. Bakker, 3. G. Mulder, 4. G. Westerneng. Hoekhappen jongens 13 tm 16 jaar 1. J. Groot Rz., 2. G. Postma, 3. P. Mulder, 4. K. Bregman
ringrijden op de fiets voor paren mej. A. Holman-Honingh en Th. Honingh, 2. mej. J. Groot en W. Middelbeek, 3. mej. A. Groot en D. Bakker, 4 mej. L. Groot en en P. van Dieren
wedloop op muilen voor meisjes boven 16 jaar 1. A. Visser, 2. A. Kroonenburg, 3. B. Lof, 4 C. Groot-Koster.
tobbesteken mannen J. Meij, 2. C. Honingh, 3 D. Lof
later was er een wedstrijd pagaai afgelast en hardlopen 1. C. Honingh, 2. J. van Rijn, 3 C. de Vries. een optocht in de avond en fanfare 13-9-1924


       


Bridge - De Broeker Bridgeclub heeft haar eerste competitie beëindigd; kampioen zijn de heren E. Smit en J. de Lange. Uitslag:
1. E. Smit - J. de lange 450 punten 2. J. Prijs - J. Bakker 447 3. P. Smit- J. Wissing 424 4. J.J. Witteveen - W.A. v.d. Klink 414
5. C. Vos - A.K. Drost 384 6. P. Prijs - M. Kelderman 335 7. C. Bakker - C. Tinkelenberg 330 8. P. Ent - H. Wagter 314
Er wordt in de krant geschreven dat de competitie een groot succes was. Het kwam slechts sporadisch voor dat een speler ontbrak. Het is echter wel gewenst, dat het aantal leden groter wordt, waardoor in twee klassen gespeeld zou kunnen worden.
Promotie en degradatie zou de spanning nog zeker kunnen verhogen. 4-5-1949

       


Bridge Seizoen 1949/1950 bridgeuitslag in de krant. Helaas is er geen bericht gevonden waarin de eindstand staat. Bridgers zijn:
R. Wissing - W.A. Van de Klink; J. Prijs - P. Bakker; E. Smit - J. de Lange; P. Ent - H. Wagter; M. Kelderman - D. Kelderman;
C. Bakker - C. Tinkelenberg; P. Smit - J. Witteveen; C. Vos - A.K. Drost
19-6-1950


       


V.V.V. organiseerde wedstrijden op de Parallelweg: autoped-races in 3 leeftijdsgroepen met winnaars Henk Tromp, Christien Bakker en Gerrit Verhoef;
daarna ringsteken met winnaars (heren) Bertie Kronenburg en (dames) Janny Bouwes.
Ten bate van de Ouden van dagentocht werd een KLaverjaswedstrijd georganiseerd in café De Zwaan; winnaar J. Wilders 28-6-1950

       


Uitslag Bridgewedstrijd: 1e en 2e plaats gedeeld E. Smit - J.J. ter Nieveen en E. Smit sr. - J. de Lange 3. J.J. Prijs - P. Bakker 7-5-1951
       


Uitslag laatste bridgewedstrijd 1950-1951: 1. E. Smit sr. - J. de Lange; 2. J. Prijs - P. Bakker. Zij hadden evenals P. Smit - J.J. Witteveen
de laatste maanden van het seizoen de meeste punten weten te behalen 13-6-1951

       


Plechtige overdracht van de gerestaureerde kerk en toren aan de Kerkvoogdij. Na de opening van de samenkomst door president-kerkvoogd Chr.Bakker werd
het woord gevoerd door de weduwe van de onlangs overleden kerkrestaurateur Jan de Meyer. Gevolgd door nog veel andere sprekers,
waaronder burgemeester Paul en dominee Simoons. 30-7-1951

       


Matroos J.E. Bakker keert weer terug in Nederland 6-6-1952
       


Bridge - Groep A 1. P. Bakker - Vos en 2. C. Bakker - Tinkelenberg; Groep B 1. J. en D. Kelderman en 2. Uitenbosch - Van Dieren 6-5-1953
       


Bridge - uitslag groep A 1. C. Bakker - Tinkelenberg; groep B 1. Ossebaard - Schaap. 13-5-1953
       


De eindstand in groep A 1. E. Smit - Witteveen; groep B 1 Bakker - Vos. 27-5-1953
       


Bridge - eindstand wintercompetitie, de eerste 4 paren: 1. Smit - Witteveen; 2. Prijs - P.J. Bakker; 3. D. Kelderman - Pilkes; 4. P. Bakker - jr. C. Vos
26-5-1954

       


Bridge uitslagen groep A 1. D. Kelderman - K. Pilkes; 2. J. Prijs - P.J. Bakker; groep B 1. echtpaar Ent; 2. echtpaar Saatrübe. 29-4-1955
       


Bridge BBC seizoen 1956-57 kampioen in groep A D.M. Kelderman - K. Pilkes en in groep B Chr. Bakker - J. Walpoott 12-6-1957
       


Bridge BBC seizoen 1957-58 kampioen in groep A J. Prijs - P.J. Bakker en in groep B Te Boekhorst - C. Leegwater 1-7-1958
       


Bridge BBC seizoen 1957-58 kampioen in groep A J. Prijs - P.J. Bakker en in groep B Te Boekhorst - C. Leegwater 1-7-1958
       


Bridge BBC seizoen 1958-59 kampioen in groep A P.J. Bakker - J.J. Prijs en in groep B M. Kelderman - Chr. C. Tinkelenberg 5-6-1959
       


Bridge - uitslag 1. P.J. Bakker - J.J. Prijs 19-5-1961
       


Bridge BBC seizoen 1961-62 kampioen in groep A P.J. Bakker - J.J. Prijs en in groep B H.W. Eppenga - J. van der Snoek in groep C J.M.A. van Dam - C. de Vries 18-6-1962
       


Tekort 20.000 gulden op begroting 1964; vernieling door trailer; baldadigheden; geslaagd voor zwemdiploma; begrafenis van mej. C.S. Bakker; drukbezochte ouderavond;
zomeravondbijeenkomst plattelandsvrouwen 13-7-1963       


Bridge - Kampioen BBC seizoen 1966 - 1967 Kelderman - Pilkes 2. Bakker - Prijs 3. echtpaar Ent-Van der Woude 9-6-1967
       


Bridge - Kampioen seizoen 1967 - 1968 Koppel Kelderman - Pilkes 2. Bakker - Prijs 3. Eppenga - Van der Snoek 10-5-1968
       


Bridge - Kampioen BBC seizoen 1969 - 1970 D.M. Kelderman - K. Pilkes 2. H.W. Eppenga - J. van der Snoek 3. P.J. Bakker - J.J. Prijs 27-5-1970
       


Bridge - Kampioen BBC seizoen 1971-1972 Pilkes - Van der Snoek en op de 2e plaats Bouwes - Groot 3. Bakker - Prijs 8-5-1972
       


Bridge Afronding bridgeseizoen 72 - 73; Kampioen Kelderman - Pilkes; 2 Bakker - Prijs; 3 Eppenga - Settels 25-5-1973
       


Bridge - BBC Seizoen 1974 - 1975 kampioen echtpaar Hoekstra - Van Hagen 2. Bakker - Prijs 3. Komen - Tinkelenberg. 30-4-1975
       


Herinnering van G.j.Mulder aan het Broek van vroeger. Nummer 8. Ervaring met dokter Bakker; viering onafhankelijkheid in 1913, 100 jaar geleden verlost van Napoleon. 2-4-1981
       


Theo Meder (Meertens Instituut) onderzocht de volksverhalen van dorpsdokter Cornelis Bakker (1863-1933); volksverhalen om te spoken door Waterland. 1-1-2001
Aantal hits: 397Naar boven voor nieuwe zoekopdracht