Broekerberichten in historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (1615-1995)
en in het Digitale Krantenarchief - Waterlandsarchief e.a.
Broek in Waterland OudBroek Broekerberichten in historische kranten
Selecteer hiernaast een trefwoord ! Of bedenk en vul zelf een trefwoord of (familie-)naam in. Daarna Klik na keuze!. Of kies zelf een naam of trefwoord (max. 3) : Periode van belang? Indien periode niet van belang is, dan geen jaren invullen jaar vanaf Jaar t/m

Afdruk namenregister? Ja Nee
Hier de landelijke / regionale kranten op die dag - en - Regionale kranten in Waterlandsarchief - en - Misschien ook een broekerbericht op die datum?Collectie   Oud Broek in Waterland


Opgegeven trefwoord = Koning        

Hieronder geselecteerde samenvattingen van berichten. Klik op een samenvatting om het gehele bericht te lezen.
Bij enkele samenvattingen wordt direct al een kopie van het gehele bericht weergegeven.


Bezoek van Koning van Denemarken aan Broek en burgemeester Voogt(d) 12-7-1768

       


Bezoek keizer Napoleon, keizerin en Koning Lodewijk Napoleon 26-10-1811

       


Bezoek keizer Napoleon, keizerin en Koning Lodewijk Napoleon 26-10-1811
****** De Keizer brandt zijn vingers in Broek ******

       


Bezoek keizer Alexander van Rusland en onze Koning 14-3-1814

       


Bezoek keizer van Rusland en Koning 6-7-1814

       


Bezoek keizer Alexander van Rusland en onze Koning 6-7-1814

       


Bezoek keizer van Rusland en Koning 6-7-1814

       


Bezoek keizer Alexander van Rusland en onze Koning 7-7-1814

       


Bezoek keizer Alexander van Rusland en onze Koning met een beschrijving 9-7-1814

       


Bezoek keizer Alexander van Rusland en onze Koning 12-7-1814

       


Bezoek Koning Willem I, Koningin Wilhelmina, prins Willem van Oranje en prins en prinses van Albert van Pruisen 22-9-1831


       


Bezoek Koningin van Beijeren 7-8-1834

       


Er zal vuurwerk worden afgestoken voor de verjaardag van de Koning 21-8-1839

       


Bezoek Koningin van Wurtenberg en haar dochters. Zij maakten gebruik van de bijna voltooide draaibrug 3-8-1841
       


Koningin schenkt brievenzak voor de verloting ten behoeve van de armen 19-12-1848

       


Gemeente verzoekschrift aan de Koning voor beperking sterke drank 29-5-1855

       


Boedel van wijlen Gerrit Koning en Grietje Knap 14-11-1856

       


Huwelijk J. Donker en G. Koning 20-4-1858

       


Concessie van Z.M. de Koning verkregen voor het droogmaken van de Noordmeer door jhr. W.F. Alewijn en J. Hoffman 22-10-1863

       


Advertentie in zaal van Pranger wordt een grote soiree Artistique door David Tobias Bamberg, Hofmechanicus van Z. M. de Koning enz.,
programma 1e maal De Moderne Tafeldans of het Wonder-Spiritisme entree 49 cent 10-10-1877


       


Koninginnedag optreden fanfare bij Rijksmuseum en Paleis van Volksvlijt 8-8-1894

       


Programma Koninginnedag in Amsterdam met fanfare 22-8-1894

       


Verslag Engelenburg Koningin inhuldigingsfeest commissie Dr. Bakker, Bleeksma, Boon, Van Engelenburg, Koker, Lakeman, Schoemaker, Stöve, De Wit 16-3-1898

       


Engelenburg slecht weer, feestcommissie kroning, zilveren doosje van Koning Willem I geschonken Harmen Bakker te koop bij P. Heijloo, verslag van de vele koninklijke bezoeken in het verleden aan ons dorp 16-6-1898

       


Bezoek Koning Leopold van België aan modelboerderij Wiltenburg 29-8-1899

       


Bezoek Koning Leopold II incognito 30-8-1899

       


Verslag Engelenburg bestuur Hollandsche maatschappij van Landbouw heeft besloten tot gezamenlijke inkoop veevoer inschrijving bij C. Koker, bezoek Koning Leopold van België aan modelboerderij kaas Van Wiltenburg, verhandeling over controle gemeentebelastingen, Koninginnedag gevierd met optocht drie fanfarekorpsen, ringrijderij, en concert op het Havenrak, inschrijving voor levering petroleum aan gemeente door J. de Ruijg, P. Dekker, G. Mulder, S. Ruijterman, Jb Tolk Azn, D. Ent levering cokes J. Schaft, D. Monnie, H. du Gardijn, levering lucifers, lampenglazen enz. S. Ruijterman, G. Mulder en wed. C. Tolk, installatie nieuwe gemeenteraadsleden L. de Oude en J. Pronk, gekozen tot wethoude L. de Oude 7-9-1899

       


Verslag van Engelenburg slootrevue met gondels om verjaardag Koningin te vieren, raadsvergadering over begroting, klacht over bedelende kinderen door vreemdelingen 2-8-1900

       


Verslag vissersvloot revue voor huwelijk Koningin met fanfare en botters uit Broek 5-8-1900

       


Verslag van Engelenburg over de kermis met o.a. Dobber met zijn mallemolen, over de rol fanfare bij vissersvlootschouw met Koningin 8-8-1900

       


Verslag van Engelenburg van vissersvlootschouw op de Zuiderzee voor de Koningin en haar moeder en fanfare o.l.v. H. Stapel uit Broek deed ook mee, uitgebreid verhaal 8-8-1900

       


Verslag van Engelenburg over het snelle afbreken van de kermiskramen en slechte weer, toneelvoorstellingen van goed niveau door W. Hart, palen onder waranda van tramstation weggehaald en vervangen, tramongeluk, in het Zuideinde wordt Amerikaanse windmolen opgericht, over oprichting vereniging Koninginnedag feesten 16-8-1900

       


Verslag van Engelenburg schenking rijke verzameling boeken door leesgezelschap (7 leden)aan bibliotheek, 60 gezinnen lezen kosteloos, grote financiële problemen bibliotheek en er wordt steun gevraagd, miltvuur in Ransdorp bij runderen, vlaggen voor verloving Koningin, heren gezocht voor zangkoor, verkoping twee huizen aan Jaagweg verkocht door J. Blom aan C. Wiedemeijer voor 1100 gulden, stoomboot met lading lijnkoeken voor koeien, hoogwater maar nog geen zeeharinkjes gevangen 20-10-1900

       


Verslag van Engelenburg stratenschouw geen bekeuringen ondanks klachten dat de stenen er groen uitzagen, commissie bestaande uit J.E. T. van Wijnveldt, L de Oude, C. Koker, J. Pronk, J. Lakeman, J. van den Berg een A.A. Cremer voor huldeblijk huwelijk Koningin 5-12-1900

       


Verslag van Engelenburg bij nut volgende sprekers J.E.T. van Wijnveldt, J. Bark, A.J. van Wijnveldt, P. Heijloo en P. Dekker, overeenstemming tussen fanfare, zang en rederijkerskamer over feestelijke viering huwelijk Koningin met uitvoeringen in Broekerhuis en Concordia, ijsclub houdt jaarvergadering 12-12-1900

       


Feestuitvoeringen voor huwelijk Koningin in Concordia en Broekerhuis, eerste Kerstdag vierden kinderen bewaarschool bij verlichte kersboom met versnaperingen 30-12-1900

       


Verslag van Engelenburg over feestuitvoering voor huwelijk Koningin in Broekerhuis en Concordia, uitgebreid verslag, Schering benoemd tot onderwijzer in Berkhout 30-1-1901

       


Verslag feestavond vanwege huwelijk Koningin met fanfarekorps o.l.v. H. Stapel, Rederijkerskamer Tracht o.l.v. W. Engelenburg en gemengde zangvereniging o.l.v. C. Tolk Jnzn. ,De bruiloft werd op ouderwetse wijze gevierd met oude Broekerklederdracht en met bal als lot 7-2-1901
       


Verslag van Engelenburg feestavond voor huwelijk Koningin druk bezocht uitgebreid verslag 10-2-1901

       


Verslag van Engelenburg oranje feestavond voor huwelijk Koningin met hoofdrollen voor L. Bleeksma en dr. C. Bakker als auteurs van de teksten, eendrachtige samenwerking verenigingen, schooljeugd kreeg versnaperingen en een voorstelling paardenspel van de heer Kinsbergen 13-2-1901

       


Uitgebreide beschrijving van het naspelen huwelijk Koningin in antieke omgeving 28-2-1901

       


Verslag van Engelenburg over bezoek Koningin moeder Emma en gevolg aan kaasboerderij Van Wiltenburg en de kerk 9-7-1901

       


Uitgebreid verslag H.M. de Koningin moeder Emma aan Broek en uitgebreid verhaal over het bezoek aan modelkaasboerderij Van Wiltenburg 9-7-1901


       


Uitgebreid verslag bezoek Koningin moeder Emma met vorst en vorstin van Bentheim aan de model kaasboerderij van P. van Wiltenburg over de bereiding van kaas. daarna werd kerk bezocht en er werd uitleg door dominee Cremer gedaan 10-7-1901

       


Bezoek H.M. Koningin regentes Emma 10-7-1901

       


Bezoek kroonprins van Siam en zijn gevolg (Thailand), bezoek H.M.Koningin regentes Emma en de vorst en vorstin van Bentheim, zij hebben een wandeling met burgemeester J.E.T. van Wijnveldt een wandeling gemaakt en de modelboerderij van mej. weduwe P. van Wiltenburg en de kerk bezocht 10-7-1901

       


Verslag van Engelenburg bezoek commissaris van Koningin van Noord Holland G. van Tienhoven en A.A. Land, G.H. Boreel aan het raadhuis, weeshuis, kerk, Zuiderwoude en boerderij C. Honingh, jaarlijkse uitstapje hoogste klassen lagere school met havenstoomboot van Gebr. Zür Mühlen naar IJmuiden, Velsen en Wijk aan Zee en fanfare heet ze weer welkom, concert fanfare in Wilhelminatempel 31-7-1901

       


Ingezonden brief over niet oprichten van vereniging voor het vieren van Koninginnedag door G. Mulder Dzn, K. de Ruiter Jbzn, Chr. Bakker en A.J. van Wijnveldt 4-8-1901

       


Koninginnedag gevierd met concert in Wilhelminatempel 4-9-1901

       


Bezoek Koningin weduwe Margaretha van Italië aan moedelboerderij J. Dekker (Bruijn) en antiekwinkel P. Heijlo 25-9-1901

       


Bezoek H.M. Koningin weduwe van Italië aan modelboerderij van J. Dekker, bij antiquer P. Heijlo en kerk 25-9-1901

       


Aanbesteding veevoer gewonnen door G. Mulder Dzn, bezoek Koningin weduwe Italië aan modelboerderij J. Dekker 25-9-1901

       


Verslag gemeenteraad over staat van regenbak Kerkplein, wens aan Koningin, verhuur land 28-5-1902

       


Overlijden W. Hekking jr. kunstverzamelaar en heeft kostbare stukken gegeven aan de Koningin 21-1-1904

       


W. Hekking jr overleden in het verleden had hij kostbare antiek aan de Koningin geschonken om het voor het land te behouden 22-1-1904

       


Gemeenteraad over huldeblijk Koningin, bouwverordening, schoolverzuim, ambtenaar burgelijke stand, J.E.T. van Wijnveldt, L. de Oude en J. Lakeman, ontslag mej. Van Dieren, brandmeester M. Pronk,8-5-1904

       


Verslag gemeenteraad over onderwijs, organisatie Koninginnedag door Schoemaker, Bleeksma, De Vries en Hofman, zeevarende beurs 3-8-1904

       


Verslag gemeenteraad over kosten Koninginnedag, begroting 5-10-1904

       


Bezoek Koningin Wilhelmina met haar echtgenoot prins Hendrik en de groot hertogin van Mecklenburg 2-8-1905

       


Bezoek Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en Groothertogin van Mecklenburg en de burgemeester heeft ze verschillende bezienswaardigheden laten zien 2-8-1905

       


Bezoek Koningin met boot maar geen bezoek aan dorp
J.W. de Wit heeft ansichtkaart laten maken van K. Smit en echtgenote vanwege 70 jarig huwelijk 6-8-1905


       


Ongeluk Jaagweg met paard en kar te water
Koningmoeder Emma passeerde met gevolg met de tram
een oudje zakte bij de trambrug in elkaar 20-9-1905


       


Bezoek commissaris Koningin Van Tienhoven en Jhr. Boreel 15-10-1905

       


Mejuffrouw C.B. Musch benoemt tot hulptelegrafiste
melkverkoper Houtman verzoekt Koningin om vermindering straf 26-11-1905


       


Uit 82 sollcitanten voor gemeenteveldwachter wordt F. Kamminga uit Wehe voorgedragen aan de commissaris van de Koningin
stratenschouw alles goed bevonden 30-5-1906


       


Feest verjaardag Koningin gevierd met wedstrijd versierde fietsen en ringstekerij uitgeschreven door K. Wit. De eerste genoemde door 1e P. de Boer, 2e Jacz Th. Bijl, 3e J. Tentij en de andere door 1e J. Bruijn, 2e F. Koker, 3e J. Breebaart en 4e C. de Ruijg. in cafe Broekerhuis toneelstuk 5-9-1906

       


Koninginnedag gevierd kinderfeest, tingsteken met paard en kar, ringsteken per fiets en in de avond een toneelstuk 31-8-1907

       


25 jarig bestaan Burgernut
oprichting vereniging herdenking verjaardag Koningin bestuursleden gekozen B. Hoon, H. du Gardijn, W. Spaans, C. de Ruijg en M. Ruiter 25-9-1907


       


Geboren Johannes Nicolaas zoon N. Koning en M. van Truijen 23-10-1907

       


Viering Koninginnedag met optocht schoolkinderen en volksspelen en voor het eerst pagaaien op het Havenrak, gecostumeerde optocht, flambouwen, lampions, vetpotjes. de jury bestond uit dames A. Donker, G. Tolk, H. Mertens en G. Pels. fanfarekorps, sparta, 6-9-1908

       


Zondag inspectie van Commissaris van de Koningin, bezoek Diaconie, aan oud burgemeester Wijnveldt 22-8-1909

       


Burgemeester Ort heeft zich gevestigd in het dorp, Koninginnedag zal gevierd worden met volksspelen 29-8-1909

       


Koninginnedag fanfare speelt koraalliederen vanaf de toren, optocht kinderen, optreden gymnastiekvereniging,, Bengaals vuur, ringstekerij met paard en kar en dansen in de cafe's 5-9-1909

       


Vergadering Koninginnedag, gecostumeerde optocht overdag en in de avond met fakkels, ringsteken, gymnastiek van Sparta 3-8-1910

       


Feestviering Koninginnedag geslaagd, fanfarekorps, kinderspelen op Kerkplein, gecostumeerde optocht met Broekerjacht, Turfhuisje, bruiloft van Kloris en Roosje,Kobussie, De vier jaargetijden, strijd en vrede enz, ringstekerij met paard en kar met prijzen voor J. Bruijn, P. de Boer Jbz en J. Hofman Juurz., gymnastiek door Sparta en dansen in cafe's 4-9-1910

       


Bezoek adelborsten Italie met onder andere neef Koning van Italie, prins Umberto van Savoye Aosta graaf van Salemi 25-9-1910

       


Vergadering vereniging Koninginnedag met besuut C. Hoon, W. Spaans en C. de Ruijg
fanfarekorps krijgt diploma 2-10-1910


       


Op verzoek vereniging Koninginnedag is burgemeester C.E. van Weel beschermheer geworden 25-6-1911

       


Over viering Koninginnedag viering met avondoptocht, gecostumeerd ringsteken en Sparta
ongeluk met paard en kar op het Zuideinde 30-8-1911


       


Uitgebreide viering van Koninginnedag met optocht schoolkinderen met fanfare, op schoolplein wedstrijdjes, ringsteken, gecostumeerde optocht, dansen in cafe's 3-9-1911

       


Vereniging Koninginnedag hield bestuursvergadering met voorzitter W. Spaans tot bestuurslid herkozen H. du Gardijn, K. Medemblik en Joh. Tinkelenberg 1-10-1911

       


Koningin Wilhelmina bezoekt Broek per auto 9-5-1912

       


Bezoek (niet officieel) Koningin en prinsesje met hofhouding 10-5-1912

       


Bezoek Koningin per auto 10-5-1912

       


Verslag bezoek Koningin 10-5-1912

       


Vereniging Koninginnedag heeft besloten de onafhankelijkheidsviering te houden op 6 en 7 augustus, 1e dag feest schoolkinderen en historische optocht, 2e dag volksspelen en gondelvaart 23-3-1913

       


Vergadering vereniging Koninginnedag over de festiviteiten van augustus, kostuums verhuur en kosten 11-5-1913

       


Vereniging Koninginnedag sluit af met batig saldo van 28,16 gulden
door droogte moet de Wittekruisbak en Kerkebak gebruikt worden voor water 21-9-1913


       


Watersnood bezoek Koningin 17-1-1916

       


Watersnood uitgebreid verslag bezoek Koningin, boot met omgekomen soldaat, gesprek met dokter Bakker en burgemeester Van Weel 17-1-1916

       


Watersnood uitgebreid verslag bezoek Koningin met bezichtiging kerk en gesprekken met bewoners 18-1-1916

       


Watersnood bezoek Koningin gesprek met mej. Poolman, Koningin loopt in modderbrij, zij spreekt troostende woorden, dokter Bakker, bezoekt bakkerswinkel, burgemeester ziet er niet erg officieel uit met waterlaarzen en slappen hoed,18-1-1916

       


Watersnood bezoek Koningin 18-1-1916

       


Watersnood tweede bezoek Koningin (niet Broek) 19-1-1916

       


Watersnood bezoek Koningin 22-5-1916

       


Watersnood verslag bezoek Koningin, burgemeester W. de Geus, C. Koker wethouder en W. van Engelenburg, begroeting schooljeugd, voorgesteld aan H.du Gardijn, F. Kamminga, L. Heyblom, dr. C. Bakker en A. Schoemaker 23-5-1916

       


Watersnood bezoek Koningin 24-5-1916

       


Watersnood uitgebreid verslag bezoek Koningin ontvangst door W. de Geur, W. van Engelenburg, C. Koker, Jb de Boer, C. Bakker, A. Schoemaker, P. Heijblom, H. du Gardijn en M. Ruyter 27-5-1916

       


Watersnood opening tentoonstelling wederopbouw met oog op welstand, over hulp bij redding door Amsterdam, bezoek Koningin, woordvoerder W. van Engelenburg 22-6-1916

       


Watersnood uitgebreid verhaal over watersnood o.a. van de dode soldaat, bezoek Koningin, verhaal mevrouw Poolman 27-12-1916

       


Raadsvergadering verzoek duurtetoeslag van veldwachter F. Kamminga, J. Steert ambtenaar secretarie en J. Sanders, C. Bout, A. Boonders, J. Warning en W. Leeuwerik gemeentewerklieden, schrijven commissaris Koningin dat burgemeester W. de Geus met verlof zich buiten de gemeente mag begeven, 30-6-1917

       


Ondertrouw Jan Pronk 30 jaar en Annaatje Bark 37 jaar
Johannes Koning en Johanna Catharina van Gelderen 13-4-1918


       


Bezoek Commissaris van de Koningin 21-9-1918

       


Schoolreisje met meester Schoemaker naar IJmuiden en door fanfarekorps van Schouw gehaald en verwelkomd. Reisje was gesponsord.
Koninginnedag begon met slecht weer, onenigheid fanfarekorps, schoolkinderen optocht, wedstrijd mutsen rijden door dames 1. Maria Groot Jbd., 2 Dina van Dieren, 3 Marie Groot Ad.
langzaam door jongens over een plank 1. J. Nierop, 2. G.J. Mulder, 3. IJ. Beets
hardlopen met hindernissen 1. J. de Ruijg, 2. E. Lof, 3. W. Schreuder
meisjes baldragen 1. Kl. Westerneng, 2. N. Mulder, 3. D. van Zaanen
ringsteken voor paren per rijwiel 1. B. Simons met D. Du Gardijn, 2e J. Beunder en E. Groot, 3. F. Honingh met E. Zonneveld
Ezelsteken boor jonge dames 1. J. Tinkelenberg, 2. M. Houtman, 3. R. Uitdam
pagaaien (nu suppen) voor jongelingen C. de Vries, 2. H. de Vries, 3. J. Vet
hierna was een gecostumeerde optocht 6-9-1919


       


Zeer slechte staat van weg langs Zesstedenvaart (Jaagweg) sinds watersnood, gevolg veel lekke banden bij fietsers en automobilisten.
vereniging Koninginnedag vergadering slecht bezocht 7-7-1920


       


Koninginnedag met feest met optocht en fanfare.
zaklopen jongens 1. G. van Rijn, P. van Dieren, C. Tolk
hindernisbaan jongens 1. J. de Ruig. T. Poolman, J. Meppen
blaastrappen meisjes 1. M. Honingh, A. Bont, M. Spaans
stoelendans meisjes 1. A. de Oude, H. Groot, D. Bierdrager
tobbevaren mannen 1. G. Westerneng, P. van Nek, T. Honingh
ringrijden voor paren op fiets 1. J. Leeuwerink en mej. N. Spaans, Gokkerlaar en mej. de Graaff, Simons en mej. H. Gardijn
katknuppelen mannen R. Schreuder, R. Bersma, C. Groot
muilenlopen voor vrouwen mej. A. Bont, A. Heijloo, E. Bark
verder was zweefmolen D. Dobber, in avond gecostumeerde optocht, 4-9-1920


       


Kerk reparatie torenklok, bestuur voor viering Koninginnedag, feestprogramma 30-7-1921

       


Programma Koninginnedag met Koraalgezang vanaf de kerk en spelletjes voor de kinderen, L.P. Heijblom en C. Bakker 23-8-1921

       


Koninginnedag optocht begeleid met muziek met de burgemeester, wethouder De Boer, mevr. wed. Stove en den cafehouder Visser
spelletjes uitslag meisjes 1e en 2e klasse 1. T. Wiedemeijer, 2. T. Dekker, 3. A. de Vries, 4. A. Kamminga en 5. T. de Wit. 3e en 4e klasse 1. T. de Kock, 2. T. Veenman, 3. J. Groot, 4. S. de Boer. 5e en 6e klasse 1. D. Groot, 2. N. Wiedemeijer, 3. C. van Velzen, 4. A. Zwart.
jongens: 1e en 2e klasse C. van Dieren, 2. B. de Kock, 3. D. Sanders, 4. K. Groot. 3e en 4e klasse 1. J. Scholte, 2 R. Hulleman, 3. C. Bruijn, 4. J. Groot, 5. P. Mulder. 5e en 6e klasse 1. G. Kramer, 2. K. Koster, 3. W. Spaans, 4. Jb. Honingh, 5. J. Groot. 7e, 8e en 9e klasse 1. H. Kamminga, 2. K. Bregman, 3. J. Katsburg.
na de kinderspelen Baltrappen voor jongens 13-15 jaar 1. D. Bakker, 2. R. de Wit en 3 N. van Rijn, fleschloopen jongens 16-17 jaar 1. D. Lof, 2. L. van Rijn, 3.Jb.Tolk. Ringrijden op de fiets voor paren 1. J. van Zaanen en L. de Vries, 2.M. Holman en A. Honingh. Stoelendans voor meisjes 16-17 jaar 1. E. Koomen, 2. C. Veltrop, 3. D. Bierdrager. Stembus meisjes 13-15 jaar 1. T. Groot, 2. N. Tinkelenberg, 3. A. Veltrop. Haansabelen meisjes boven 18 jaar 1. J. Langenberg, 2. A. Heijloo, 3. A. Kraanenburg.
katknuppelen 60 deelnemers 1. H. Tromp, 2. J. Enthoven, 3. R. Schreuder, 4. J. van Gog, 5. D. Langenberg, 6. J. Poolman, 7. J. de Ruiter. hierna was een optocht en een bal 3-9-1921


       


Bevrijding. De capitulatie is thans een feit. Boter en chocolade voor de Amsterdammers. De Koningin spreekt tot haar volk. 6-5-1945
       


Verloting -draagt elkanders lasten -; J. Koningen aangesteld als gemeentewerkman; mond- klauwzeer geconstateerd;
J.P.A. van Dieren geslaagd voor einddiploma Rijkstuinbouwschool 7-5-1952

       


Vergadering Plattelandsvragen: een humoristische causerie over karaktertypen door de heer Westenberg uit Schagen; het vingerdoekje met het
wapen van Monnickendam dat een week eerder aan de Koningin was aangeboden, was gemaakt door mej. W. van Rossum met hulp van de zusjes Gré en Fien Lof;
Collecte ten bate van de blinden; Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt door burgemeester Paul aan: P. Kooijman, A.B. Kuijten en P. Bijl. 30-6-1952

       


Toneelstuk opgevoerd op Koninginnedag (-avond) met complimenten voor de heer S. Sanders en mevr. Potgieser 4-5-1953
       


Viering Koninginnedag door jong en oud: balspel, hardlopen, zaklopen, letterspel, fietstocht
en in de avond een toneelvoorstelling 5-5-1954

       


Broek vierde Koninginnedag; schoolkinderen lieten 135 ballonnen los; in de avond katknuppelen en daarna stoelendans.Jeugdverenigingen leverden keurig werk. 4-5-1955
       


Opening nieuwe kleuterschool op 31 mei door Dr. M.J. Prinsen, commissaris der Koningin. 30-4-1956
       


Uitslagen kinderspelen op Koninginnedag. 4-5-1956
       


Commissaris der Koningin opende de nieuwe kleuterschool met assistentie van de kleuters Siem Sanders en Nellie van Waveren. Heel Broek vlagde.
Korte schets van de ontwikkelingsgeschiedenis van de bewaar- en kleuterscholen. 1-6-1956       


Watersnood - Koningin Wilhelmina bezocht het rampgebied; Jurrie de Vries sprak met haar 14-1-1966
       


Oranjevereniging Broek bestaat 70 jaar. Begonnen als Vereniging Koninginnedag maar in 1945 omgedoopt tot Oranjevereniging.
Op 19 februari 1942 werd de vereniging door de duitsers tot 1945 ontbonden. 28-4-1978

       


Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898 werd in Broek een groot feest gegeven. Uitgebreid verslag van de heer A.P. Bruigom. 29-4-1980
       


Herinnering van G.J.Mulder aan het Broek van vroeger. Nummer 3. Eldert Visser was de dorpsomroeper met bekken en was aanspreker en aannemer van begrafenissen.
Jan Boot met de zogenaamde ster zong liederen in de waterlandse dorpen enkele dagen voor Kerstmis en vlak voor 6 januari voor DrieKoningen. 26-2-1981

       


Herinnering van G.J. Mulder aan het Broek van vroeger. Nummer 25. S.D.O.B. had VDW ( Verenigd door Wilskracht ) ,opgericht in 1920, als voorloper.
25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina. De bouw van het Olympisch stadion in Amsterdam werd in eerste instantie (1925) door de Tweede Kamer afgewezen. Men vond het een zedeloos doel en te kostbaar (1 miljoen gulden). 28-8-1981

       


Koningin Beatrix brengt bezoek aan de vuilnisbelt in de volgermeer 17-5-1985


Aantal hits: 124Naar boven voor nieuwe zoekopdracht